TÓm tắt tác giả: Hồ Thị Ngọc Hải gvhd: ts. Trần tấn việT ts. Trác khưƠng laitải về 11.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu03.06.2018
Kích11.55 Kb.
#39369
TÓM TẮT

Tác giả: Hồ Thị Ngọc Hải

GVHD: 1.TS. TRẦN TẤN VIỆT

2.TS. TRÁC KHƯƠNG LAI
Đề tài nghiên cứu “ Nghiên cứu biện pháp phòng trừ tổng hợp đối với sâu đục trái Alophia sp. (Lepidoptera: Noctuidae) trên cây vú sữa Lò Rèn (Chrysophyllum cainito L.)” được tiến hành tại Châu Thành – Tiền Giang, thời gian từ 9/ 2006 đến 9/ 2007. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên.

Các phương pháp thực hiện sau:

- Điều tra tình hình sản xuất không an toàn liên quan các mặt (như sử dụng thuốc BVTV) trên cây VSLR tại Châu Thành - Tiền Giang.

- Khảo sát đặc điểm sinh học – hình thái sâu đục trái vú sữa.

- Thí nghiệm đánh giá ứng dụng túi bao và các giai đoạn sinh trưởng của trái nhằm tạo lô hàng cơi và giảm chi phí sử dụng thuốc BVTV trong sản xuất VSLR.

- Khảo nghiệm: Đánh giá hiệu lực của một số loại thuốc BVTV phòng trừ sâu đục trái vú sữa

+ Khảo nghiệm trên diện hẹp: Gồm 6 nghiệm thức, bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên, 3 lần lặp lại.

+ Trình diễn trên diện rộng và áp dụng các biện pháp tổng hợp để phòng trừ sâu đục trái vú sữa.

Trong quá trình thực hiện đề tài, chúng tôi ghi nhận:

- Phần điều tra nông dân ghi nhận được tình hình sâu hại trên cây vú sữa Lò Rèn.

- Về sử dụng thuốc BVTV gia tăng trên một vụ 6,3 lần. Người canh tác chưa nhận biết rõ về dịch hại, cách sử dụng thuốc BVTV không đúng và có sự lạm dụng thuốc BVTV và không an toàn trong việc sử dụng thuốc BVTV.

- Sâu đục trái là loài gây hại nguy hiểm, ảnh hưởng trầm trọng đến năng suất và chất lượng sản phẩm, rất khó phòng trị.

- Khảo nghiệm ghi nhận Cypermethrin + B. thuringiensis có hiệu quả tốt nhất trong phòng trừ sâu đục trái vú sữa và kế đến là thuốc Abamectin, tiếp theo là Cypermethrin, Esfenvalerate, Phenthoate.

- Bao trái vào 4 TSKRH/Ф: 3 - 4 cm là đạt hiệu quả nhất để chống sự tấn công gây hại của sâu đục trái và rệp sáp và cũng như ít rụng trái.- Đề tài nghiên cứu đã đưa ra hướng phòng trừ tổng hợp trên sâu đục trái hại vú sữa.
Каталог: data
data -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
data -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
data -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
data -> Trung taâm tin hoïC Ñhsp ñEÀ thi hoïc phaàn access
data -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
data -> Công ty cổ phần Xây dựng Điện vneco3
data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ

tải về 11.55 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương