Theo Thông tư số 07/2011/tt-bvhttdl


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC CUỘC THItải về 300.11 Kb.
trang3/5
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích300.11 Kb.
#1018
1   2   3   4   5


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC CUỘC THI

HOA HẬU, HOA KHÔI, NGƯỜI ĐẸP TRONG NƯỚC


Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(đối với cuộc thi Hoa hậu toàn quốc)
- Cục Nghệ thuật biểu diễn
(đối với các cuộc thi Hoa khôi, Người đẹp vùng, ngành, đoàn thể TW)
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch…..
(đối với các cuộc thi Hoa khôi, Người đẹp cấp tỉnh, thành phố).

(Đơn vị)...…… đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch…..) cấp giấy phép tổ chức cuộc thi Hoa hậu toàn quốc (Hoa khôi, Người đẹp vùng, ngành, đoàn thể TW hoặc Hoa khôi, Người đẹp cấp tỉnh, thành phố).

1. Tên đơn vị:……………………….........................................................

2. Tên cuộc thi:…………………………………………………...............

3. Nội dung cuộc thi:.....................................................................................

4. Người chịu trách nhiệm cuộc thi:…………………………………..........

5. Thời gian: Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm..................

6. Địa điểm:...................................................................................................

7. Cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu và các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu 10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

………….., ngày…… tháng……. năm …….


ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI

HOA HẬU, HOA KHÔI, NGƯỜI ĐẸP TRONG NƯỚC
Kính gửi: Ban tổ chức Cuộc thi…..

1. Tên thí sinh:...........................Năm sinh………………............................

2. Đăng ký tham dự cuộc thi:…………………….……………...................


3. Người chịu trách nhiệm đưa thí sinh đi dự thi :.......................................

4. Thời gian: Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm..................

5. Địa điểm:...................................................................................................

6. Cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu; các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan và các quy định của Ban tổ chức.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký dự thi./.NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)


Mẫu 11


TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
__________


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________

………….., ngày…… tháng……. năm …….


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

ĐƯA THÍ SINH ĐI THAM DỰ CUỘC THI HOA HẬU QUỐC TẾ
Kính gửi: Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(Đơn vị)...…… đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và cấp giấy phép cho (đơn vị …..) đưa thí sinh đạt danh hiệu....... tại cuộc thi... đi tham dự cuộc thi hoa hậu quốc tế ……………………..

1. Tên thí sinh:...........................Năm sinh………………............................

2. Tên cuộc thi:………………………………………………......................

3. Người chịu trách nhiệm đưa thí sinh đi dự thi:.......................................

4. Thời gian: Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm..................

5. Địa điểm:...................................................................................................

6. Cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu; các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan và các quy định của Ban tổ chức, pháp luật nước sở tại.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________

………….., ngày…… tháng……. năm …….


ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI HOA HẬU QUỐC TẾ
Kính gửi: Ban tổ chức cuộc thi…………………………

1. Tên thí sinh:...........................Năm sinh………………............................

2. Đã đạt danh hiệu............................tại cuộc thi..........................................


3. Nhận được giấy mời của Ban tổ chức cuộc thi …………………………

Каталог: FileUpload -> file
file -> HỎI ĐÁp thi hái hoa dân chủ 8/3
FileUpload -> Giáo án Bồi dưỡng hsg địa Lí 9 gv : Nguyễn Thành Hiếu KẾ hoạch bồi dưỠng hsg
file -> I. những ngưỜi chịu trách nhiệm chính đỐi với nội dung bản cáo bạC
file -> Nghiên cứU ĐIỀu chế CÁc dưỢc chất phóng xạ i-131 VÀ p-32, Ứng dụng trong chẩN ĐOÁn và ĐIỀu trị BỆnh trêN ĐỊa bàn tỉnh lâM ĐỒNG
file -> ĐỀ thi trắc nghiệm môn tin họC – 2011 Sơ khảo 1 (Người biên soạn: Phạm Tuấn Anh) phầN 1: Sự lựa chọn hoàn hảo
file -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do- hạnh phúc
file -> Uû ban chøng kho¸n nhµ n­íc
file -> GIẢi quần vợt men’s futures & giải quần vợt phong trào cúp tanimex 2012
file -> Tanimex địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt P. 9 Q. Tân Bình Tp. Hcm

tải về 300.11 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương