TỔ tiếp công dâNtải về 23.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích23.38 Kb.
#21109

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11TỔ TIẾP CÔNG DÂN


Số: 444/TT-TCD
Tháng 09/2009 TC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quận 11, ngày 10 tháng 09 năm 2009
TỜ TRÌNH
V/v <<>> trình ký văn bản trả lời đơn của ông/bà Trần Văn A

Kính gửi: Đ/c lanh dao thanh tra,

Thanh tra quận 11
Đơn của Ông/bà: Trần Văn A

Cư trú: 324 dafsdfsd, Phường 13, quận 11.-Nội dung đơn: fsfsdaf fdsafdsf dfasdfdasd dfas

-Đề xuất:

trình lãnh đạo phòng banNgười đề xuất

Ý KIẾN CỦA UBND QUẬN

Ý KIẾN CỦA CHÁNH PHÓ VĂN PHÒNG
tiep dan

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11TỔ TIẾP CÔNG DÂN


Số: 444/TT-TCD
Tháng 09/2009 TC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quận 11, ngày 10 tháng 09 năm 2009
TỜ TRÌNH
V/v <<>> trình ký văn bản trả lời đơn của ông/bà Trần Văn A

Kính gửi: Đ/c chanh van phong,

Văn phòng UBND Quận
Đơn của Ông/bà: Trần Văn A

Cư trú: 324 dafsdfsd, Phường 13, quận 11.-Nội dung đơn: fsfsdaf fdsafdsf dfasdfdasd dfas

-Đề xuất:

trình lãnh đạo cvpNgười đề xuất

Ý KIẾN CỦA UBND QUẬN

Ý KIẾN CỦA CHÁNH PHÓ VĂN PHÒNG
tiep dan

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11TỔ TIẾP CÔNG DÂN


Số: 444/TT-TCD
Tháng 09/2009 TC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quận 11, ngày 10 tháng 09 năm 2009
TỜ TRÌNH
V/v <<>> trình ký văn bản trả lời đơn của ông/bà Trần Văn A

Kính gửi: Đ/c thanh tra,

Thanh tra quận 11
Đơn của Ông/bà: Trần Văn A

Cư trú: 324 dafsdfsd, Phường 13, quận 11.-Nội dung đơn: fsfsdaf fdsafdsf dfasdfdasd dfas

-Đề xuất:


Người đề xuất

Ý KIẾN CỦA UBND QUẬN

Ý KIẾN CỦA CHÁNH PHÓ VĂN PHÒNG
tiep dan

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11TỔ TIẾP CÔNG DÂN


Số: 444/TT-TCD
Tháng 09/2009 TC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quận 11, ngày 22 tháng 09 năm 2009
TỜ TRÌNH
V/v <<>> trình ký văn bản trả lời đơn của ông/bà Trần Văn A

Kính gửi: Đ/c ,

Thanh tra quận 11
Đơn của Ông/bà: Trần Văn A

Cư trú: 324 dafsdfsd, Phường 13, quận 11.-Nội dung đơn: fsfsdaf fdsafdsf dfasdfdasd dfas

-Đề xuất:

trình đồngchí xem và ký văn bảnNgười đề xuất

Ý KIẾN CỦA UBND QUẬN

Ý KIẾN CỦA CHÁNH PHÓ VĂN PHÒNG
tiep dan

tải về 23.38 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương