TỔ tiếp công dâNtải về 12.18 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích12.18 Kb.
#16164

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11TỔ TIẾP CÔNG DÂN


Số: 477/TT-TCD
Tháng 09/2009 DN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quận 11, ngày 23 tháng 09 năm 2009
TỜ TRÌNH
V/v Tổ Tiếp dân trình ký văn bản trả lời đơn của ông/bà trần trọng nghĩa

Kính gửi: Đ/c ,

Tổ Tiếp dân
Đơn của Ông/bà: trần trọng nghĩa

Cư trú: 302 lô b1 , quận 11.-Nội dung đơn: xin dc thuê nhà

-Đề xuất:

trình d/c xem và kýNgười đề xuất

Ý KIẾN CỦA UBND QUẬN

Ý KIẾN CỦA CHÁNH PHÓ VĂN PHÒNG
Nguyễn Hữu Phước

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11TỔ TIẾP CÔNG DÂN


Số: 477/TT-TCD
Tháng 09/2009 DN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quận 11, ngày 23 tháng 09 năm 2009
TỜ TRÌNH
V/v Tổ Tiếp dân trình ký văn bản trả lời đơn của ông/bà trần trọng nghĩa

Kính gửi: Đ/c ,

Tổ Tiếp dân
Đơn của Ông/bà: trần trọng nghĩa

Cư trú: 302 lô b1 , quận 11.-Nội dung đơn: xin dc thuê nhà

-Đề xuất:

trình d/c xem và kýNgười đề xuất

Ý KIẾN CỦA UBND QUẬN

Ý KIẾN CỦA CHÁNH PHÓ VĂN PHÒNG
Nguyễn Hữu Phước

tải về 12.18 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương