TỔ tiếp công dâNtải về 18.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích18.19 Kb.
#21320

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11TỔ TIẾP CÔNG DÂN


Số: 456/TT-TCD
Tháng 09/2009 DN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quận 11, ngày 22 tháng 09 năm 2009
TỜ TRÌNH
V/v <<>> trình ký văn bản trả lời đơn của ông/bà Nguyễn Thị Thu Thủy

Kính gửi: Đ/c ,

Tổ Tiếp dân
Đơn của Ông/bà: Nguyễn Thị Thu Thủy

Cư trú: 22/9 đường Hòa Bình, Phường 5, quận 11.-Nội dung đơn: xin ngăn chặn cấp quyền sử dụng đất tọa lạc tại cạnh nhà số 22/13 đường Hòa Bình

-Đề xuất:


Người đề xuất

Ý KIẾN CỦA UBND QUẬN

Ý KIẾN CỦA CHÁNH PHÓ VĂN PHÒNG
tiep dan

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11TỔ TIẾP CÔNG DÂN


Số: 456/TT-TCD
Tháng 09/2009 DN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quận 11, ngày 22 tháng 09 năm 2009
TỜ TRÌNH
V/v <<>> trình ký văn bản trả lời đơn của ông/bà Nguyễn Thị Thu Thủy

Kính gửi: Đ/c ,

Tổ Tiếp dân
Đơn của Ông/bà: Nguyễn Thị Thu Thủy

Cư trú: 22/9 đường Hòa Bình, Phường 5, quận 11.-Nội dung đơn: xin ngăn chặn cấp quyền sử dụng đất tọa lạc tại cạnh nhà số 22/13 đường Hòa Bình

-Đề xuất:

gi chú


Người đề xuất

Ý KIẾN CỦA UBND QUẬN

Ý KIẾN CỦA CHÁNH PHÓ VĂN PHÒNG
tiep dan

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11TỔ TIẾP CÔNG DÂN


Số: 456/TT-TCD
Tháng 09/2009 DN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quận 11, ngày 22 tháng 09 năm 2009
TỜ TRÌNH
V/v <<>> trình ký văn bản trả lời đơn của ông/bà Nguyễn Thị Thu Thủy

Kính gửi: Đ/c ,

Tổ Tiếp dân
Đơn của Ông/bà: Nguyễn Thị Thu Thủy

Cư trú: 22/9 đường Hòa Bình, Phường 5, quận 11.-Nội dung đơn: xin ngăn chặn cấp quyền sử dụng đất tọa lạc tại cạnh nhà số 22/13 đường Hòa Bình

-Đề xuất:

gi chú


Người đề xuất

Ý KIẾN CỦA UBND QUẬN

Ý KIẾN CỦA CHÁNH PHÓ VĂN PHÒNG
tiep dan

tải về 18.19 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương