T I ê uchu ẩ n q u ố c g I a


Tập dữ liệu địa lý dạng điểm rời rạctải về 1.07 Mb.
trang12/14
Chuyển đổi dữ liệu08.06.2018
Kích1.07 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

10.6 Tập dữ liệu địa lý dạng điểm rời rạc

10.6.1 Mẫu tập dữ liệu địa lý dạng điểm rời rạc


Mẫu lược đồ ứng dụng cho các tập dữ liệu địa lý điểm rời rạc được biểu diễn trong Hình 14. Mô hình nội dung này (thành phần lược đồ ứng dụng) xác định một tập dữ liệu địa lý điểm rời rạc với siêu dữ liệu liên kết.

Miền không gian của một tập dữ liệu địa lý điểm rời rạc là một tập điểm. Sự khác biệt đó là các điểm tập dữ liệu địa lý rời rạc liên kết với một hoặc nhiều giá trị thuộc tính tới mỗi điểm trong tập điểm. Lợi ích của điểm tập dữ liệu địa lý rời rạc là có thể liên kết với nhiều giá trị thuộc tính tới mỗi điểm.Hình 14 - Lược đồ ứng dụng mẫu cho tập dữ liệu địa lý dạng điểm rời rạc


10.6.2 Các lớp tập dữ liệu địa lý dạng điểm rời rạc


10.6.2.1 Lớp IF_DiscretePointCoverage

Lớp IF_DiscretePointCoverage triển khai từ lớp CV_DiscretePointCoverage được biểu diễn trong ISO 19123.10.6.2.2 Các lớp khác

Các lớp khác và thuộc tính được mô tả trong ISO 19123.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương