HÀ NỘI, 2016 MỤc lục tên gọi và ký hiệu Tiêu chuẩn Việt Nam 3tải về 496.54 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích496.54 Kb.
  1   2   3   4
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

---------
THUYẾT MINH DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

MÃ HÓA CÁC ĐỐI TƯỢNG HÌNH ẢNH ÂM THANH –

KHUÔN DẠNG FILE ĐA PHƯƠNG TIỆN THEO CHUẨN ISO

HÀ NỘI, 2016

MỤC LỤC


1.Tên gọi và ký hiệu Tiêu chuẩn Việt Nam 3

2.Đặt vấn đề 3

1.1 Tình hình phát triển của khuôn dạng tệp tin đa phương tiện cơ sở của ISO 4

1.2 Tình hình sử dụng khuôn dạng tệp tin đa phương tiện cơ sở của ISO 6

1.3 Phạm vi áp dụng 7

3.Sở cứ xây dựng các yêu cầu kỹ thuật 7

1.4 Tình hình tiêu chuẩn khuôn dạng tệp tin âm thanh hình ảnh của ISO 7

1.5 Tình hình chuẩn hóa trong nước 8

1.6 Phân tích lựa chọn sở cứ 8

1.6.1 Tiêu chuẩn quốc tế 8

1.6.2 Hình thức xây dựng 11

4.Nội dung tiêu chuẩn kỹ thuật 12

5. Bảng đối chiếu tiêu chuẩn viện dẫn 14

6.Kết luận 32CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt

Tiếng Anh

Tiếng Việt

3GPP

3rd Generation Partnership Project

Tổ chức chuẩn hóa cho mạng di động GSM

3GPP2

3rd Generation Partnership Project 2

Tổ chức chuẩn hóa cho mạng di động CDMA

AAC

Advanced Audio Coding

Mã hóa âm thanh tiên tiến

ETSI

European Telecommunications Standards Institute

Viện Tiêu chuẩn Viễn thông Châu Âu

IEC

International Electrotechnical Commission

Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế

ISO

International Organization for Standardization

Tổ chức tiêu chuẩn hóa thế giới

ITU

International Telecommunication Union

Liên minh Viễn thông Thế giới

JPEG

Joint Photographic Experts Group

Nhóm các chuyên gia ảnh (Nhóm đã phát triển chuẩn nén JPEG)

JTC

Joint Technical Committee

Ủy ban kỹ thuật liên hợp

MIME

Multi-Purpose Internet Mail Extensions

Chuẩn thư điện tử Internet mở rộng sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau

MP4

MPEG-4 Part 14

Chuẩn mã hóa âm thanh hình ảnh MPEG-4 Phần 14

MPEG

Motion Picture Expert Group

Nhóm chuyên gia về ảnh động

RTP

Real-time Transport Protocol

Giao thức truyền tải thời gian thực

SC

Sub-committee

Tiểu ban

URI

Uniform Resource Identifier

Định danh tài nguyên thống nhất

WG

Work Group

Nhóm làm việc

  1. Tên gọi và ký hiệu Tiêu chuẩn Việt Nam


Tên dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia: “Mã hóa các đối tượng hình ảnh âm thanh – Khuôn dạng file đa phương tiện theo chuẩn ISO”.

Mã số: TCVN xxx:201x


  1. Đặt vấn đề


Hình ảnh và âm thanh là những yếu tố tác động trực tiếp đến hai trong số năm giác quan con người, đó là thị giác và thính giác.

Trong quá trình phát triển của xã hội loài người, nhu cầu lưu trữ và truyền tải thông tin liên quan đến âm thanh và hình ảnh là hoàn toàn có thực, nhu cầu đó đang ngày càng được phát triển, đặc biệt là trong bối cảnh như hiện nay, khi xã hội đang phát triển bùng nổ về thông tin. Trong tương lai, nhu cầu đó không những không suy giảm mà ngày càng gia tăng.

Để đáp ứng nhu cầu lưu trữ cũng như truyền tải hình ảnh và âm thanh trong điều kiện như số lượng người sử dụng ngày càng nhiều, chất lượng hình ảnh, âm thanh càng ngày cao, khả năng lưu trữ có giới hạn nhất định, băng thông phục vụ cho việc truyền tải mặc dù ngày càng được mở rộng nhưng vẫn chưa theo kịp nhu cầu,... thì việc mã hóa các đối tượng hình ảnh âm thanh là thực sự cần thiết.

Việc mã hóa các đối tượng âm thanh hình ảnh chính là việc làm sao để giảm kích thước của các đối tượng này mà vẫn đảm bảo được chất lượng khi trình chiếu.Bên cạnh việc mã hóa, một khái niệm khác cũng được lưu tâm là định dạng của tệp tin âm thanh hình ảnh. Nhiều người vẫn thường nhầm lẫn giữa việc mã hóa âm thanh hình ảnh (codec) và định dạng tệp tin, trên thực tế, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Khi đề cập đến việc định dạng tệp tin tức là đề cập đến cấu trúc của tệp tin chứa các thông tin liên quan đến âm thanh hình ảnh và có thể có dữ liệu của âm thanh hình ảnh trong cùng tệp tin đó.


Hình 2 1. Ví dụ về mối liên hệ giữa khuôn dạng tệp tin và codec của âm thanh hình ảnh trong tệp tin.
Trên thế giới, rất nhiều các đơn vị, tổ chức khác nhau đã tham ra việc xây dựng các tiêu chuẩn mã hóa cũng như xác định định dạng cho các đối tượng âm thanh, hình ảnh, có thể kể đến như: ITU, ETSI, ISO, 3GPP, 3GPP2, ... Trong đó ISO là tổ chức đã xây dựng nên khuôn dạng tệp tin đa phương tiện cơ sở (ISO base media file format) – tiêu chuẩn MPEG-4 Part 12, dựa vào đó, rất nhiều các đơn vị, tổ chức khác đã xây dựng và phát triển nên các định dạng tệp tin riêng của mình. Chính vì vậy, tài liệu này sẽ đề cập chi tiết về khuôn dạng tệp tin đa phương tiện cơ sở của ISO.  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương