Stt yêu cầu, câu hỏitải về 124.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.01.2018
Kích124.47 Kb.
BIỂU MẪU 1.1


STT

Yêu cầu, câu hỏi

Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lờiSố hồ sơ


Tên Cơ quan thống kê

Ủy ban nhân dân cấp xãTên thủ tục hành chính (TTHC)

Xác nhận tờ khai đăng ký tàu cáLĩnh vực thống kê

Thủy sảnTrình tự thực hiện

Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành:

- Chủ tàu cá phải đến UBND cấp xã nơi cư trú xin tờ khai đăng ký tàu cá và điền các thông tin cần thiết theo quy định vào Tờ khai đăng ký tàu cá.

- UBND cấp xã nơi cư trú của chủ tàu, sau khi kiểm tra các thông tin chủ tàu ghi trong lời khai đúng theo quy định. UBND cấp xã tiến hành xác nhận tờ khai cho chủ tàu và giao kết quả để Chủ tàu cá hoàn thiện hồ sơ nộp đến Phòng Kinh tế (đối với thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi và huyện Phú Quý) và Phòng Nông nghiệp & PTNT (đối với các huyện) xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.

- Trả kết quả tại UBND cấp xã.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 chiều từ 13giờ 30 đến 17 giờ 00 từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại UBND cấp xãHồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Tờ khai đăng ký tàu cá

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệCơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhânTổ chức

TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

Nếu có, ghi rõ tên mẫu đơn, mẫu tờ khai ( trong ô dưới đây) và đính kèm mẫu đơn, mẫu tờ khai

Nêu rõ tên, số, ký hiệu văn bản ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai ( trong ô dưới đây và đính kèm văn bản đó.

Tờ khai đăng ký tàu cá

Công văn 1743/SNN-TS ngày 27/7/2009 của Sở NN&PTNT Bình Thuận v/v hướng dẫn một số mẫu đơn mẫu tờ khai trong quản lý tàu cá

Không

Phí, lệ phí

Nếu có, nêu rõ tên và mức phí, lệ phí (trong ô dưới đây).

Nêu rõ tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về phí, lệ phí (trong ô dưới đây) và đính kèm văn bản đó.

Tên và mức phí, lệ phí 1, 2, 3…:

Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí 1,2,3..:

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

giấy phép

giấy chứng nhận

giấy đăng ký

chứng chỉ hành nghề

thẻ

phê duyệtchứng chỉ

văn bản xác nhận

quyết định hành chính

giấy xác nhận

bản cam kết

biển hiệu

văn bản chấp thuận

bằng


loại khác:ghi rõ: Xác nhận tờ khai

Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

Nêu đầy đủ các yêu cầu hoặc điều kiện (trong ô dưới đây).


Nêu rõ tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản pháp luật quy định về các yêu cầu hoặc điều kiện (trong ô dưới đây) và đính kèm văn bản đó.

Yêu cầu hoặc điều kiện 1,2,3…:

Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản pháp luật quy định về yêu cầu hoặc điều kiện 1,2,3…:

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Loại văn bản pháp luật

Tên, số, ký hiệu, ngày ban hành, ngày có hiệu lực:

Luật của Quốc hội
Luật Thủy sản ngày 26/11/2003, có hiệu lực ngày 01/7/2004

Nghị quyết của Quốc hội


Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội


Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội


Nghị định của Chính phủ
Nghị định 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản

Nghị quyết của Chính phủ


Quyết định của Thủ tướng Chính phủ


Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ


Quyết định của Bộ trưởng
Quyết định 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thuỷ sản ban hành Quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên.

Chỉ thị của Bộ trưởng


Thông tư của Bộ trưởng


Thông tư liên tịch của các Bộ


Nghị quyết của HĐND cấp ....


Quyết định của UBND cấp…


Chỉ thị của UBND cấp ..........


Văn bản khác
Công văn 1743/SNN-TS ngày 27/7/2009 của Sở NN&PTNT Bình Thuận v/v hướng dẫn một số mẫu đơn mẫu tờ khai trong quản lý tàu cáThông tin liên hệ

- Họ tên: Nguyễn Bá Sum

- Địa chỉ cơ quan: Tổ CTCTCCTTHC của UBND tỉnh Bình Thuận

- Số điện thoại cơ quan: 062.3831618

- Địa chỉ email: cctthc@binhthuan.gov.vnBiểu mẫu này được nộp một bản giấy và một bản dưới dạng file điện tử cho Tổ công tác.


Phụ lục 3a CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................, ngày....... tháng...... năm........


TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ TÀU CÁKính gửi: ..........................................................................................

Họ tên người đứng khai:..................................................................................................

Thường trú tại: ...........................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:...........................................................................................

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau:
1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:
Tên tàu: ..................................................; Công dụng...............................................

Năm, nơi đóng: .........................................................................................................

Cảng (Bến đậu) đăng ký: ..........................................................................................

Kích thước chính Lmax x Bmax x D, m: ................................ ; Chiều chìm d,m:..........

Vật liệu vỏ: ............................................. ; Tổng dung tích: .....................................

Sức chở tối đa, tấn: ................................Số thuyền viên,người................................

Nghề chính: ..............................................Nghề kiêm:.............................................

Vùng hoạt động: ..............................................................................................................


Máy chính:TTKý hiệu máy


Số máy

Công suất định mức, sức ngựa

Vòng quay định mức, v/ph


Ghi chú

No 1
No 2
No 3


2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần cùa từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ):


TT

Họ và tên

Địa chỉ

Chứng minh nhân dân

Gía trị cổ phần

01

02

03

04

05


3. Hồ sơ kèm theo


TT

Hồ sơ đăng ký tàu cá

Bản chính

Bản sao

01

Hợp đồng đóng tàu
02

Giấy chứng nhận xuất xưởng03

Văn bản chấp thuận đóng mới
04

Giấy chứng nhận đăng ký cũ
05

Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu
06

Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ
07

Giấy xác nhận xoá đăng ký08

Giấy phép mua tàu
09

Giấy chứng nhận hoàn thành thủ tục hải quan10

Giấy chứng nhận xoá đăng ký cũ: :+ Bản gốc

+ Bản dịch


11

Văn bản chấp thuận cho thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu
12

Hợp đồng thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu
13

Giấy chứng nhận tạm ngừng đăng ký cũ:+ Bản gốc

+ Bản dịch


14

Biên lai nộp thuế trước bạ: + Vỏ tàu

+ Máy tàu


15

Hồ sơ an toàn kỹ thuật
16

Lý lịch máy tàu
17

Giấy phép sử dụng đài tàuTôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước.


XÁC NHẬN ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU

của xã, phường hoặc thủ trưởng cơ quan (ký tên và đông dấu nếu có)(Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu): Lists -> MauDonToKhai -> Attachments
Attachments -> BIỂu mẫU 1 (Kèm theo Công văn số 125/cctthc ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ) stt
Attachments -> ĐƠn yêu cầu xóA ĐĂng ký thế chấP, thế chấp của ngưỜi thứ 3 BẰng quyền sử DỤng đẤT, TÀi sản gắn liền vớI ĐẤT
Attachments -> PHỤ LỤC 1-8 biên bảN ĐÁnh giá CẤp cơ SỞ ĐỀ TÀI
Attachments -> PHỤ LỤC 1 danh mục hàng nguy hiểm là CÁc chấT ĐỘc hạI, chất lây nhiễM
Attachments -> Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/tt-blđtbxh ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-cp. TÊN doanh nghiệP/TỔ chứC
Attachments -> HỢP ĐỒng tặng cho quyền sử DỤng đẤt và TÀi sản gắn liền vớI ĐẤT
Attachments -> Mẫu số 41/HĐta cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> HỢP ĐỒng thế chấp quyền sử DỤng đẤt chúng tôi gồm có: Bên thế chấp
Attachments -> Mẫu số 57/dc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc di chúC
Attachments -> Phô lôc II méu biÓu tham gia ho¹t ®éng c ng nghiÖp quèc phßng
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương