Số Hồ sơ: 609/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 14.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích14.23 Kb.
#309
Phiếu giao nhận hồ sơ này áp dụng kể từ ngày 01/5/2012

Số Hồ sơ: 609/……………/CĐBHXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Loại hồ sơ: Hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đến

(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 06 ngày làm việc)
1. Tên người được hưởng: ………………………………….. Điện thoại: ……………………………….

2. Địa chỉ liên lạc (ghi rõ đường, phường xã, quận huyện, tỉnh thành phố):……………………………...


……………………………………………………………………………………………………………..


STT

Loại giấy tờ, biểu mẫu

Số

lượng

I.

Hưởng chế độ hưu trí, TNLĐ, BNN, tuất hàng tháng:
1.

Giấy giới thiệu.
2.

Phiếu truy lĩnh (nếu có)
3.

Giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định, (01 bản)
II.

Hưởng chế độ hàng tháng, Quyết định 613/QĐ-TTg:
1.

Đơn theo mẫu 01-QĐ 613 (trường hợp người hưởng còn sống, 01 bản).
2.

Đơn theo mẫu 02-QĐ 613 (trường hợp người hưởng đã chết, 01 bản).
Ngày trả kết quả: …………/…………../………….. (Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, các đơn vị chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ này vào kho lưu trữ)……………, ngày…… tháng…… năm……

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ Người nộp hồ sơ

(Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên)
Каталог: resource -> giaodichmotcua
giaodichmotcua -> Số Hồ sơ: 105/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
giaodichmotcua -> Số Hồ sơ: 307/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Cấp lại tờ khai cấp sổ bhxh do mất
giaodichmotcua -> Số Hồ sơ: 301/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Xác nhận quá trình đóng bhxh, bhtn
giaodichmotcua -> Số Hồ sơ: 305/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Cấp lại sổ bhxh do mất
giaodichmotcua -> Số Hồ sơ: 309/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Thu hồi sổ bhxh đã chốt của nlđ đóng bhxh
giaodichmotcua -> Số Hồ sơ: 310/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
giaodichmotcua -> Đối với trường hợp đã được chốt sổ bhxh
giaodichmotcua -> Số Hồ sơ: 312/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Cấp sổ bhxh cho kỳ trước
giaodichmotcua -> Số Hồ sơ: 314/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
giaodichmotcua -> Số Hồ sơ: 403/ /the cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 14.23 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương