Phần mở ĐẦu lý do chọn đề tài


Kỹ năng xét hỏi đối với người bị hại, đương sự hoặc người đại diện hợp pháp của họtải về 225 Kb.
trang7/18
Chuyển đổi dữ liệu23.11.2022
Kích225 Kb.
#53818
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18
nâng cao kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa của KSV

3.2.2. Kỹ năng xét hỏi đối với người bị hại, đương sự hoặc người đại diện hợp pháp của họ
Theo quy định tại Điều 310 BLTTHS năm 2015 thì bị hại, đương sự hoặc người đại diện của họ trình bày những tình tiết của vụ án có liên quan đến họ. Sau đó, HĐXX, KSV, người bào chữa và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự hỏi thêm về những điểm mà họ trình bày chưa đầy đủ hoặc có mâu thuẫn. Vì vậy, KSV phải chú ý lắng nghe, ghi chép tất cả các ý kiến của những người này, những câu hỏi của HĐXX và trả lời của họ. Sau đó, đới chiếu với dự thảo đề cương xét hỏi đã chuẩn bị. Nếu thấy đầy đủ rồi thì không hỏi nữa để tránh hỏi trùng lặp, nếu điểm nào chưa rõ thì có thể hỏi thêm cho rõ. Khi hỏi KSV phải đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu và có liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ liên quan của những người tham gia tố tụng này.
3.2.3. Kỹ năng xét hỏi người làm chứng
Trình tự, thủ tục hỏi người làm chứng đã được quy định tại Điều 311 BLTTHS năm 2015.
Tại phiên tòa đối với vụ án có nhiều người làm chứng, HĐXX phải tách riêng từng người để hỏi nhằm bảo đảm tính khách quan trong lời khai của họ, không để lời khai của người làm chứng này ảnh hưởng đến lời khai của người làm chứng khác. Nếu HĐXX không thực hiện vấn đề này thì VKS đề nghị HĐXX khắc phục kịp thời. Sau khi HĐXX hỏi, nếu thấy điểm nào chưa được rõ thì KSV hỏi, yêu cầu người làm chứng trình bày rõ hơn. Trường hợp lời khai của những người làm chứng có mâu thuẫn với nhau hoặc có mâu thuẫn với người bị hại, bị cáo thì KSV đề nghị HĐXX cho phép những người này đối chất với nhau tại phiên tòa để làm sáng tỏ những tình tiết còn mâu thuẫn. Khi có người làm chứng xuất trình tài liệu mới tại phiên tòa, KSV cần kiểm tra, xét hỏi về nguồn gốc, nội dung để có kết luận v ề tính hợp pháp và tính có căn cứ của tài liệu đó. Trường hợp chưa đủ diều kiện để kết luận mà tài liệu mới đó có thể thay đổi nội dung, tính chất vụ án thì KSV đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa để xác minh.
Trong quá trình xét hỏi người làm chứng tại phiên tòa, KSV có thể đề nghị cùng HĐXX, người bào chữa và những khác tham gia phiên tòa đến xem xét tại chỗ những vật chứng có liên quan đến vụ án nhưng không thể đưa đến phiên tòa được hoặc xem xét tại chỗ nơi xảy ra tội phạm hoặc địa điểm khác có liên quan đến vụ án theo quy định tại Điều 312, 314 BLTTHS.
Khi tham gia xét hỏi người làm chứng, KSV cần chú ý trạng thái của họ để đặt câu hỏi hoặc nêu vấn đề thật cụ thể để hỏi để họ dễ trả lời. Đối với người làm chứng là người chưa thành niên thì tùy trường hợp cụ thể yêu cầu cha, mẹ, người đại diện hợp pháp giúp đỡ để hỏi.

tải về 225 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương