Phần mở ĐẦu lý do chọn đề tàitải về 225 Kb.
trang1/18
Chuyển đổi dữ liệu23.11.2022
Kích225 Kb.
#53818
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
nâng cao kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa của KSV


Giải pháp “Nâng cao kỹ năng tranh tụng của KSV tại phiên tòa hình sự sơ thẩm”

PHẦN MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài

Trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của Nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, cùng với việc hội nhập, đổi mới phát triển đất nước. Đảng ta đã có chủ trương, đường lối và tiến hành đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống Cơ quan tư pháp trong đó có ngành KSND. Đây là một chủ trương lớn và đúng đắn của Đảng được thể hiện trong nhiều văn kiện như: Chỉ thị 53-CT/TW ngày 21/3/2000 Về một số công việc cấp bách của các cơ quan tư pháp cần thực hiện trong năm 2000; Nghị quyết 08–NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ chính trị đã chỉ rõ “nâng cao chất lượng công tố của Kiểm sát viên tại phiên toà, đảm bảo tranh tụng dân chủ với Luật sư, người bào chữa…, việc phán quyết của Tòa án phải căn cứ chủ yếu vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa…là một trong những giải pháp quan trọng của cải cách tư pháp, là đòi hỏi tất yếu để xây dựng một nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, với mục đích đảm bảo tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia tố tụng, hướng đến bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người ” và nghị quyết 49–NQ/TW ngày 02/06/2005 của Bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 tiếp tục khẳng định “Nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên toà xét xử, coi đây là khâu đột phá của hoạt động tư pháp…” .Đây là, những định hướng và yêu cầu thúc đẩy việc nghiên cứu nhiều hơn nữa vấn đề tranh tụng trong hoạt động tố tụng, về kỹ năng, chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên. Vì vậy, tranh tụng được xác định là một trong những nội dung quan trọng về cải cách tư pháp.
Qua thực tiễn cho thấy nhiều KSV đã thực hiện tốt vai trò trước và trong khi tham gia phiên tòa, bình tĩnh, tự tin trong đối đáp tranh luận, thể hiện bản lĩnh của người thực hành quyền công tố Nhà nước. Tuy nhiên, bên cạnh đó một số KSV của VKS nói chung và Viện KSND huyện Lý Sơn nói riêng khi tranh tụng tại phiên tòa còn nhiều thiếu sót, chất lượng và hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu của cải cách tư pháp. Một số KSV khi tranh luận với luật sư, bị cáo và những người tham gia tố tụng chưa có sức thuyết phục, còn né tránh, ngại tranh luận, có khi không tranh luận được thì KSV nêu giữ nguyên quan điểm truy tố của VKS. Mặt khác, một số KSV khi tranh luận còn tỏ ra lúng túng không phản bác quan điểm phản biện của Luật sư, bị cáo và những người tham gia tố tụng, không có sức thuyết phục HĐXX; có KSV còn lúng túng trong việc sử dụng từ ngữ và cách lập luận dẫn tới hậu quả không cao; phong cách của một số KSV khi tranh luận còn tỏ ra thiếu bình tĩnh, thiếu tự tin dẫn đến hạn chế khả năng tranh luận, làm giảm chất lượng, hiệu quả tranh tụng của KSV tại phiên tòa, đồng thời, làm giảm hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại phiên.
Trước yêu cầu của cải cách tư pháp là phải nâng cao chất lượng tranh tụng của KSV tại phiên tòa thì việc nâng cao kỹ năng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự sơ thẩm là yêu cầu đồi hỏi cấp bách và khách quan.
Từ những vấn đề trên, về mặt lý luận, thực tiển và từ yêu cầu thực hiện nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp, kỹ năng tranh tụng của KSV tại phiên toà là một trong những nội dung cần được quan tâm nghiên cứu nhiều thêm. Do vậy, bản thân chọn giải pháp “ Nâng cao kỹ năng tranh tụng của KSV tại phiên tòa hình sự sơ thẩm trên địa bàn huyện Lý Sơn” Với mục đích góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiển liên quan đến chuyên đề và đề xuất những giải pháp để nâng cao kỹ năng tranh tụng của KSV tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm nói chung và phiên tòa hình sự sơ thẩm trên địa bàn huyện Lý Sơn nói riêng. Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tranh tụng của KSV tại phiên tòa, đảm bảo sự dân chủ, bình đẳng các quyền con người trong hoạt động TTHS, tránh bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội; và qua đó, Hội đồng xét xử ra quyết định, bản án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

tải về 225 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương