Phần II: Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngtải về 19.01 Mb.
trang21/119
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích19.01 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   119


Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêusố

Tổng

số

Chia ra 

Vật chất

Dịch vụ

Tổng

số

Trong đó

Nguyên vật liệu

Nhiên liệu

Động lực

A

B

1=2+6

2

3

4

5

6

I. TỔNG SỐ

01

 

 

 

 

 

 

Phân theo loại hình kinh tế

 

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

02

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

03

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

04

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

05

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

06

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

07

 

 

 

 

 

 

Phân theo ngành kinh tế và loại hình kinh tế

 

 

 

 

 

 

 

A. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

08

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

09

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

10

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

11

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

12

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

13

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

14

 

 

 

 

 

 

01. Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

15

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

16

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

17

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

18

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

19

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

20

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

21

 

 

 

 

 

 

02. Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

22

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

23

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

24

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

25

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

26

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

27

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

28

 

 

 

 

 

 

03. Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản

29

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

30

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

31

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

32

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

33

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

34

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

35

 

 

 

 

 

 

B. Khai khoáng

36

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

37

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

38

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

39

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

40

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

41

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

42

 

 

 

 

 

 

05. Khai thác than cứng và than non

43

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

44

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

45

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

46

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

47

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

48

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

49

 

 

 

 

 

 

06. Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên

50

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

51

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

52

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

53

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

54

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

55

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

56

 

 

 

 

 

 

07. Khai thác quặng kim loại

57

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

58

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

59

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

60

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

61

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

62

 

 

 

 

 

 

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

63

 

 

 

 

 

 

08. Khai khoáng khác

64

 

 

 

 

 

 

1. Kinh tế Nhà nước

65

 

 

 

 

 

 

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

66

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tập thể

67

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế cá thể

68

 

 

 

 

 

 

- Kinh tế tư nhân

69

 

 

 

 

 

 1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   119


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương