Phụ LỤc I mẫu và HƯỚng dẫn ghi sổ ghi chép ban đẦu về DÂn số


BÁO CÁO CHUYÊN NGÀNH DÂN SỐ CỦA CƠ SỞ Y TẾtải về 0.66 Mb.
trang30/30
Chuyển đổi dữ liệu05.01.2023
Kích0.66 Mb.
#54108
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
6671706-221Phu luc bao cao thong ke dan so (CTV, xa, csyt)

BÁO CÁO CHUYÊN NGÀNH DÂN SỐ CỦA CƠ SỞ Y TẾ
QUÝ....... NĂM..........
Đơn vị tính : ca dịch vụ
(1) Danh sách trẻ sơ sinh được tầm soát sơ sinh

TT

Họ và tên mẹ

Địa chỉ

Năm sinh

Số thẻ bảo hiểm y tế

Họ và tên con

Ngày sinh của con

Kết quả

Ghi chú

1

2

3

4

5

(2) Danh sách Phụ nữ mang thai được tầm soát sơ sinh

TT

Họ và tên
Phụ nữ


Địa chỉ

Năm sinh

Số thẻ bảo hiểm y tế

Mang thai tháng thứ..

Kết quả

Ghi chú

1


2


3


4


5


(4) Danh sách nam, nữ được khám sức khỏe trước khi kết hôn

TT

Họ và tên

Địa chỉ

Năm sinh

Số thẻ bảo hiểm y tế

Kết quả khám

Kết quả tư vấn

Ghi chú

1


2


3


4


5


(5) Kèm biểu 07/BCH. Hoạt động thực hiện biện pháp tránh thai và phá thai
.........Ngày..... tháng..... năm......
Người lập báo cáo THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
( ký và ghi rõ họ tên) ( Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
tải về 0.66 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương