Phụ LỤc I mẫu và HƯỚng dẫn ghi sổ ghi chép ban đẦu về DÂn sốtải về 0.66 Mb.
trang1/30
Chuyển đổi dữ liệu05.01.2023
Kích0.66 Mb.
#54108
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
6671706-221Phu luc bao cao thong ke dan so (CTV, xa, csyt)
PHỤ LỤC I


MẪU VÀ HƯỚNG DẪN GHI SỔ GHI CHÉP BAN ĐẦU VỀ DÂN SỐ
(Ban hành kèm theo Thông tư số /2021/TT-BYT ngày tháng năm 2021
của Bộ trưởng Bộ Y tế)DANH MỤC SỔ GHI CHÉP BAN ĐẦU, PHIẾU THU TIN VỀ DÂN SỐSTT

Số ký hiệu

Tên số/phiếu

Người thực hiện

1

Sổ A0

Sổ Ghi chép ban đầu về dân số

Cộng tác viên dân số
A0/CTV

Phiếu hộ dân cư

Cộng tác viên dân số

2

P0/CTV

Phiếu thu tin về dân số

Cộng tác viên dân số

1. Sổ A0 do cộng tác viên dân số ghi chép và bảo quản.


2. Phiếu thu tin (P0/CTV) do Cộng tác viên dân số lập hàng tháng và nộp đến Viên chức dân số xã trong ngày giao ban.
3. Viên chức dân số xã có trách nhiệm lưu trữ Phiếu thu tin (P0/CTV)
Căn cứ vào điều kiện thực tế, Chi cục DS-KHHGĐ hướng dẫn cấp xã lựa chọn một trong hai hình thức dưới đây hoặc kết hợp cả hai để thực hiện :
(1) Sử dụng mẫu Phiếu thu tin (P0/CTV) in sẵn để cấp cho Cộng tác viên dân số ghi chép, sử dụng.
(2) Sử dụng phần mềm điện tử để cập nhật thông tin trực tiếp vào kho dữ liệu điện tử chuyên ngành cấp xã

BỘ Y TẾ


tải về 0.66 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương