On the existence of solutions for vector quasiequilibrium problemstải về 0.99 Mb.
Chế độ xem pdf
trang5/9
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2022
Kích0.99 Mb.
#52823
1   2   3   4   5   6   7   8   9
vi nấm cây trang

Tập 17, Số 12 (2020):
2273-2280 
2276 
ngày thứ 4, bên ngoài 2 vòng tròn đồng tâm xuất hiện các đốm trắng rải rác, sau đó các 
đốm trắng này cũng chuyển sang màu xanh lục và đậm dần (Hình 1C). 
Chủng nấm UP-18 có khuẩn lạc màu trắng, tròn, mép khuẩn lạc liền, mỏng, bề mặt 
khuẩn lạc tương đối phẳng. Sau 3 ngày nuôi cấy, khuẩn lạc bắt đầu xuất hiện các vòng tròn 
đồng tâm và tia hình phóng xạ. Phần giữa của khuẩn lạc hơi nhô cao lên và chuyển sang 
màu hơi vàng (Hình 1D). 
Các chủng nấm này được làm thuần và lưu trữ trong bộ sưu tập giống của Phòng Thí 
nghiệm Sinh hóa – Vi sinh, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. 
Bên cạnh việc mô tả các đặc điểm hình thái khuẩn lạc, các chủng nấm được khảo sát 
một số hoạt tính sinh học cơ bản bao gồm hoạt tính kháng khuẩn và hoạt tính enzyme. 
Trong đó, hoạt tính enzyme ngoại bào bao gồm enzyme amylase, protease, chitinase và 
cellulase (Bảng 1) được thể hiện thông qua đường kính vòng phân giải cơ chất tương ứng 
(cellulase: carbomethyl cellulose, amylase: tinh bột, protease: casein). 
Bảng 1. Hoạt tính enzyme của các chủng nấm nội sinh phân lập từ cây Trang 
STT 
Chủng 
Đường kính vòng phân giải cơ chất D-d (mm) 
Cellulase 
Amylase 
Protease 

UP-15 
16,67 ± 1,15 
0,00 ± 0,00 
0,00 ± 0,00 

UP-16 
19,67 ± 0,57 
0,00 ± 0,00 
0,00 ± 0,00 

UP-17 
15,00 ± 2,00 
6,00 ± 1,73 
7,33 ± 0,57 

UP-18 
20,00 ± 0,00 
0,00 ± 0,00 
0,00 ± 0,00 
Kết quả Bảng 1 cho thấy, cả 4 chủng nấm đều có hoạt tính cellulase ở mức trung 
bình, với đường kính vòng phân giải từ 16-20 mm. Ngoài ra, chủng UP-17 còn có hoạt tính 
amylase và protease. 
Ngoài ra, cả 4 chủng nấm được khảo sát khả năng kháng khuẩn đối với vi khuẩn 
Escherichia coli ATCC25922 và Staphylococcus aureus ATCC25923Tuy nhiên, kết quả 
cho thấy cả 4 chủng nấm không có khả năng kháng 3 chủng vi khuẩn nói trên. 

tải về 0.99 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương