On the existence of solutions for vector quasiequilibrium problemstải về 0.99 Mb.
Chế độ xem pdf
trang1/9
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2022
Kích0.99 Mb.
#52823
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
vi nấm cây trangT
ẠP CHÍ KHOA HỌC 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH 
T
ập 17, Số 12 (2020): 2273-2280
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF EDUCATION 
JOURNAL OF SCIENCE 
Vol. 17, No. 12 (2020):2273-2280
ISSN:
1859-3100
Website: http://journal.hcmue.edu.vn 
2273 
Bài báo nghiên cứu
*
 
KHẢO SÁT HOẠT TÍNH ỨC CHẾ QUÁ TRÌNH PEROXIDE HÓA LIPID 
CỦA CÁC CHỦNG VI NẤM NỘI SINH PHÂN LẬP TỪ CÂY TRANG 
Kandelia candel Ở RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ 
Trần Thị Minh Định
*
, Nguyễn Ngọc Phương, Nguyễn Thị Hằng, Dương Thúc Huy 
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
*
Tác giả liên hệ: Trần Thị Minh Định – Email: dinhttm@hcmue.edu.vn 
Ngày nhận bài: 11-12-2020; ngày nhận bài sửa: 21-12-2020; ngày duyệt đăng: 29-12-2020 
 
TÓM TẮT  
Cây Trang rừng ngập mặn đã được chứng minh giàu các hợp chất phenol và flavonoid nên 
có hoạt tính kháng oxy hóa mạnh. Chính vì vậy, vi nấm nội sinh phân lập từ cây Trang có tiềm 
năng tạo ra chất kháng oxy hóa có hoạt tính mạnh. Trong nghiên cứu này, chúng tôi phân lập vi 
nấm nội sinh từ lá và rễ cây Trang, khảo sát một số đặc điểm sinh học cơ bản của chúng và khảo 
sát hoạt tính kháng oxy hóa của cao ethyl acetate chiết xuất từ 4 chủng vi nấm nội sinh này bằng 
phương pháp khảo sát năng lực khử và khảo sát hoạt tính ức chế quá trình peroxide hóa lipid. Kết 
quả thu được 4 chủng vi nấm nội sinh từ lá và rễ cây Trang, được bảo quản trong bộ sưu tập giống 
của Phòng Thí nghiệm Sinh hóa – Vi sinh, Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh với mã số UP-15, UP-16, UP-17, UP-18. Cao ethyl acetate của 4 chủng nấm đều thể 
hiện năng lực khử. Cao ethyl acetate của chủng UP-15 thể hiện hoạt tính ức chế peroxide hóa lipid 
với giá trị IC
50
 396 μg/ml. 

tải về 0.99 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương