ĐẶng thị quỳnh lan nghiên cứu tổng hợp và Ứng dụng của một số VẬt liệu khung kim loại-hữu cơ. Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và hóa lýtải về 8.99 Mb.
trang13/51
Chuyển đổi dữ liệu08.06.2018
Kích8.99 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   51

FeOOH + 3H2AsO4 + 3H+ = Fe(H2AsO4)3 + 2H2O (1.15)

CHƯƠNG 2

MỤC TIÊU, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

VÀ THỰC NGHIỆM
 1. Mục tiêu


Tổng hợp vật liệu MIL-101, MIL-53(Fe), MIL-88B có độ tinh thể cao nhất, thế đồng hình Cr bằng Fe trong vật liệu Cr-MIL-101 và nghiên cứu khả năng hấp phụ asen, chất màu của một số vật liệu đã tổng hợp.
 1. Nội dung


   1. Tổng hợp vật liệu Cr-MIL-101

   2. Tổng hợp vật liệu MIL-53(Fe)

   3. Tổng hợp vật liệu MIL-88B

   4. Tổng hợp vật liệu thế đồng hình Cr bằng Fe trong MIL-101

   5. Nghiên cứu khả năng hấp phụ và xúc tác quang hóa Fenton của vật liệu Cr-MIL-101, Fe-Cr-MIL-101, MIL-53(Fe), MIL-88B.

   6. Khả năng hấp phụ As(V) trên các vật liệu nghiên cứu.

   7. Nghiên cứu động học quá trình hấp phụ asen của vật liệu MIL-53(Fe) và MIL-88B
 1. Phương pháp nghiên cứu


 1. Phương pháp phổ hồng ngoại FT-IR [1], [8]

Trong FT-IR, ta có thể đo sự hấp thụ ánh sáng hồng ngoại như là một hàm của số sóng. Phân tử hấp thụ năng lượng từ nguồn hồng ngoại tại mỗi dịch chuyển dao động. Cường độ hấp thụ hồng ngoại được xác định từ định luật Lambert-Beer:

Trong đó, I và Io lần lượt là cường độ của chùm ánh sáng tới và chùm ánh sáng truyền qua, ε là hệ số hấp thụ phân tử, còn c và d lần lượt là nồng độ của mẫu và bề rộng của cuvet.Trong phổ IR, người ta thường biểu diễn độ truyền qua (T) theo số sóng:

T(%) không tỉ lệ với c. Đối với việc phân tích định lượng, người ta thường sử dụng đại lượng năng suất hấp thụ A, được định nghĩa như sau:Phổ hồng ngoại là đường cong biểu diễn sự phụ thuộc cường độ hấp thụ bức xạ hồng ngoại của một chất vào số sóng hoặc bước sóng. Trên phổ hồng ngoại, trục ngang biểu diễn bước sóng (tính theo μm) hoặc số sóng (tính theo cm-1), trục thẳng đứng biểu diễn cường độ hấp thụ (độ truyền qua T(%)).

Sự dao động của các nguyên tử trong phân tử tạo ra phổ dao động. Trong phân tử có hai dạng dao động: dao động hóa trị (hay dao động kéo căng, stretching) và dao động biến dạng (bending).

Trong luận án này, các mẫu được đo phổ FT-IR kỹ thuật ép viên với KBr trên máy BIO-RAD FTS-3000.


1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   51


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương