Mục lục số 58, tháng 3- 2014 Nghiên cứutải về 8.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích8.28 Kb.
Mục lục số 58, tháng 3- 2014
Nghiên cứu

1. Lê Phước Minh. Giải pháp kinh tế trong giáo dục và đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa- Economic solutions in the education and training of human resources in the period of golden population structure to serve industrialization and modernization.

2. Phạm Thị Nga. Kế thừa và phát huy các tư tưởng giáo dục giá trị sống từ truyền thống đến hiện đại

3. Trần Thị Tú Anh. Mô hình đảm bảo chất lượng đào tạo báo chí - truyền thông ở Việt Nam

4. Thái Thanh Tùng. Thách thức về quản lý trong việc triển khai hệ thống đào tạo theo tín chỉ ở Việt Nam

5. Mai Thị Phượng. Nhận diện một số sai lầm phổ biển trong viết báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình giáo dục

6. Phạm Thành Trung. Xu thế đánh giá kết quả học tập khoa học xã hội nhân văn của sinh viên hiện nay

7. Nguyễn Thế Dân. Quy hoạch cán bộ quản lý ở các trường đại học sư phạm kỹ thuật trong giai đoạn hiện nay

8. Nguyễn Quốc Trị. Tiến trình và xu hướng cải cách thể chế quản lí giáo dục phổ thông ở Trung Quốc

9. Đặng Minh Cường. Hình thức và vai trò của phân cấp quản lý giáo dục

Ý kiến- Trao đổi

10. Nguyễn Thị Thu Hằng. Giáo dục âm nhạc tại các trường phổ thông ở địa bàn tỉnh Quảng Ninh hiện nayThực tiễn

11. Nguyễn Mạnh Hùng. Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng của Học viện Quản lý giáo dục

12. Phạm Ngọc Lan. 5 năm bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng tại Học viện Quản lý giáo dục

13. Đặng Tài Tuệ. Quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở các trường trung học phổ thông tỉnh Lâm Đồng

14. Lê Thị Hà Giang. Quản lý thực tập sư phạm đối với sinh viên trường cao đẳng cộng đồng Lai Châu

15. Trần Thị Minh Hằng, Trần Lưu Hoa. Quản lý giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học quận Hai Bà Trưng, Hà Nội16. Tạ Hoa Dung. Thực trạng quản lý đội ngũ giáo viên trường mầm non tư thục trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương