LÝ LỊch khoa họCtải về 314.29 Kb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu19.07.2016
Kích314.29 Kb.
1   2   3   4   5

II. Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp Đại học năm 2007, tại trường Đại học Khoa học tự nhiên-ĐHQGHN

- Tốt nghiệp Thạc sỹ năm 2011, tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội

III. Các công trình khoa học đã công bố

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. Thông tin chung

Họ và tên: Đỗ Thùy Chi

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 07/10/1982

Nơi sinh: Trưng Vương, Thái Nguyên

Quê quán: Bình Thanh, Kiến Xương, Thái Bình

Đơn vị công tác: Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư Phạm Thái Nguyên

Chức vụ: Trưởng bộ môn Vật lý Đại cương, chủ tịch công đoàn khoa Vật lý

Học vị: TS ; năm: 2013 ; Chuyên ngành: Vật lý chất rắn

Môn học giảng dạy: Điện từ học, vật lý nguyên tử hạt nhân, thí nghiệm VLĐC

Lĩnh vực nghiên cứu: Vật lý chất rắn, quang học quang phổ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Địa chỉ liên hệ: số nhà 86, ngõ 155, đường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0989200314

Email: dtchisf@gmail.com

II. Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp Đại học năm 2004, tại trường Đại học Sư Phạm Thái Nguyên

- Tốt nghiệp Thạc sỹ năm 2007, tại Viện Vật lý, Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam

- Tốt nghiệp Tiến sỹ năm 2013, tại Viện Vật lý, Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam.III. Các công trình khoa học đã công bố

 • Bài báo đăng Tạp chí quốc tế:

[1]. Pham Thu Nga, Vu Duc Chinh, Pham Thai Cuong, Nguyen Xuan Nghia, Nguyễn Viết Huy, Nguyễn Như Đạt, Dao Nguyen Thuan, Chu Viet Ha, Do Thuy Chi, Le Lan Anh, C. Barthou, P. Benalloul, M. Romaneli, A. Maitre (2007). “Experimental study of 3D self – assembled photonic crystal and colloidal core-shell semiconductor quantum dots”, Asean Journal on Science and Technology for development, 24 (1&2), pp. 161-170.

[2]. Pham Van Hoi, Bui Huy, Do Thuy Chi (2010), “Effect of excitation migration and upconversion in highly erbium-doped glass microsphere lasers”, Communications in Physics, Vol. 20, number 2, pp.143-150.

[3]. Bui Huy, Pham Van Hoi, Phan Hong Khoi, Nguyen Thuy Van and Do Thuy Chi (2011), “ Porous silicon as a promising material for photonics”, Int. J. Nanotechnol., Vol.8, Nos.3/4/5, pp 360-370.

[4]. Thuy Chi Do, Huy Bui, Thuy Van Nguyen, The Anh Nguyen, Thanh Hai Nguyen and Van Hoi Pham (2011), “A microcavity based on a porous silicon multilayer”, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol., 2, 035001 (5pp).

[5]. Van Hoi Pham, Thuy Chi Do, Huy Bui, The Anh Nguyen and Thuy Van Nguyen (2011), “Observation of green lasing at 537nm from Er-ions by coupled photon-atom modes in a random cavity ”, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol., 2, 015004 (4pp).

[6]. Huy Bui, Thuy Van Nguyen, The Anh Nguyen, Thanh Binh Pham, Quoc Trung Dang,Thuy Chi Do, Quang Minh Ngo, Roberto Coisson, and Van Hoi Pham, “A Vapor Sensor Based on a Porous Silicon Microcavity for the Determination of Solvent Solutions”, Journal of the Optical Society of Korea, Vol. 18, No. 4, August 2014, pp. 301-306. • Bài báo đăng Hội nghị quốc tế:

[7]. Pham Thu Nga, Vu Duc Chinh, Pham Thai Cuong, Nguyen Xuan Nghia, Phan Tien Dung, Dao Nguyen Thuan, Chu Viet Ha, Do Thuy Chi, Le Lan Anh, C. Barthou, P. Benalloul, M. Romaneli, A. Maitre. “Experimental study of 3D self – assembled photonic crystal and colloidal core-shell semiconductor quantum dots”. Báo các mời tại Hội nghị Quang học Quang phổ toàn quốc lần thứ IV, First Korea – Vietnam Joint symposium on quantum photonics and nanophysics, International Workshop on photonic and applications. Can Tho, Vietnam 15-19/August/2006. Abstract and Program book, A1 – 18, p.25.

[8]. Do Thuy Chi , Pham Van Hoi , Pham Thu Nga , Pham Thai Cuong , Bui Huy (2010) , Acid based synthesis of erbium-doped colloidal SiO2 microspheres”, THE FIRST ACADEMIC CONFERENCE ON NATURAL SCIENCE FOR MASTER AND PhD. STUDENTS FROM CAMBODIA-LAOS-VIETNAM. Vientiane, Laos.23 – 27 March 2010,pp.192-196.

[9]. Bui Huy, Pham Van Hoi, Nguyen Thuy Van, Pham Duy Long, Do Thuy Chi, Bui Trung Ninh and Do The Anh (2010), “Optical interference filter based on porous silicon”, THE FIRST ACADEMIC CONFERENCE ON NATURAL SCIENCE FOR MASTER AND PhD. STUDENTS FROM CAMBODIA-LAOS-VIETNAM. Vientiane, Laos.23 – 27 March 2010, pp.355-359.

[10]. Nguyen Thuy Van, Bui Huy, Nguyen Thanh Hai, Nguyen The Anh, Do Thuy Chi, Pham Thanh Sơn, Pham Văn Hoi (2012), “Determining thickness and refractive index of individual layers in porous silicon multilayer by reflection spectra”, proceedings of The Second Academic Conference On Natural Science for Master and PhD Students from Cambodia, Laos, Malaysia and Vietnam, pp146-151.

[11]. Do Thuy Chi, Pham Thanh Son, Nguyen The Anh, Tran Thi Cham, Nguyen Thuy Van, Khodasevich M.A., Sinitsin G. V, Pham Van Hoi (2012), “Visible lasing emission of Er3+ in strong light-confining micro- cavity”, proceedings of The Second Academic Conference On Natural Science for Master and PhD Students from Cambodia, Laos, Malaysia and Vietnam, pp 152-156.


 • Bài báo đăng Tạp chí trong nước:

[12]. Vũ Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Văn Chúc, Chu Việt Hà, Phạm Thu Nga, Đỗ Thuỳ Chi (2006), “Chế tạo và tính chất quang của nano tinh thể chấm lượng tử với cấu trúc lõi/vỏ CdS: Mn2+ /ZnS”. Tạp chí nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Quân sự, số 14, 3 – 2006, trang 73 – 79.

[13]. Đỗ Thùy Chi, Phạm Thái Cường, Phạm Thu Nga, Phạm Văn Hội, “Nghiên cứu chế tạo tinh thể photonic có cấu trúc kiểu opal và tinh thể photonic chứa chấm lượng tử bán dẫn”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, tập 51, số 3, 2009, trang 57-61.

[14]. Pham Van Hoi, Bui Huy, Do Thuy Chi (2010), “Effect of excitation migration and upconversion in highly erbium-doped glass microsphere lasers”, Communications in Physics, Vol. 20, number 2, pp.143-150.

[15]. Do Thuy Chi, Bui Huy, Nguyen Thuy Van and Pham Van Hoi (2011), “Investigation of 1D Photonic Crystal Based on Nano-porous Silicon Multilayer for Optical Filtering”, Communications in Physics, Vol.21, No.1, pp.89-96.

[16]. Pham Van Hoi, Bui Huy, Nguyen The Anh, Pham Thai Cuong, Do Thuy Chi, Nguyen Thuy Van, M. A. Khodasevich, G. V. Sinitsin (2011), “Direct observation of green lasing from Er-ions by coupled photon-atom modes in random cavity”, Advances in optics, Photonics, Spectroscopy & Applications VI , pp. 130-135.

[17]. Do Thuy Chi, Bui Huy, Pham Van Hoi, and Nguyen Thuy Van (2011), “ Investigation and fabrication of microcavity based on porous silicon multilayer”, Advances in optics, Photonics, Spectroscopy & Applications VI , pp. 306-312.

[18]. Thanh Son Pham, Huy Bui, Thuy Van Nguyen, Quang Minh Ngo, The Anh Nguyen, Thi Hong Cam Hoang, Thuy Chi Do, Le Quang Huy and Van Hoi Pham (2013), “Liquid sensors based on porous silicon microcavity”, Advances in optics, Photonics, Spectroscopy & Applications VII , pp. 754-759.

[19]. Đỗ Thùy Chi, Doãn Thị Tươi (2013), “Sử dụng phương pháp ma trận truyền và phần mềm Matlab để mô phỏng phổ phản xạ của tinh thể quang tử một chiều”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, tập 112, số 12/2, trang 9-14.

[20]. Chu Việt Hà, Đỗ Thùy Chi, Vũ Thị Kim Liên (2014), “Nghiên cứu chế tạo các vật liệu hiện đại tại trường Đại học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, tập 118, số 04, trang 169-174.


 • Bài báo đăng Hội nghị trong nước:

[21]. Do Thuy Chi, Pham Van Hoi, Pham Thu Nga, Pham Thai Cuong and Bui Huy (2009), “Synthesis of erbium-doped silica microspheres by acid-based method for biologycal applications”, Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ 6 (SPMS-2009), Đà Nẵng,Việt Nam, tr.328-331.

[22]. Bui Huy, Do Khanh Van, Pham Van Hoi, Pham Thanh Binh, Nguyen Thuy Van, Pham Duy Long, Do Hung Manh, Do Thuy Chi (2009), “Wavelength-selective property of 1D photonic crystal based on porous silicon multilayer”, Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ 6 (SPMS-2009), Đà Nẵng, Việt Nam, tr. 531-534.

[23]. Pham Van Hoi, Pham Thanh Binh, Ha Xuan Vinh, Tran Thi Cham, Do Thuy Chi, Nguyen Thuy Van and Nguyen Dang Quoc (2009), “Influence of Up-conversion emission on lasing characteristics of micro-sphere lasers based on high-concentration erbium-doped silica-alumina glasses”, Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ 6 (SPMS-2009), Đà Nẵng, Việt Nam, tr.265-268.

IV. Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì


 • Cấp Bộ/Tỉnh

 1. “Nghiên cứu chế tạo, tính chất quang của các tinh thể quang tử chứa các tâm phát xạ”, B2008-TN04-06, 2010, Xuất sắc.

 2. “Nghiên cứu chế tạo, tính chất quang của tinh thể photonic kiểu opal 3D và tinh thể photonic 1D”, B2010-TN03-29, 2012, Xuất sắc.

 • Cấp Đại học/cơ sở

V. Sách và Giáo trình

 1. Pham Van Hoi, Do Thuy Chi, Bui Huy and Nguyen Thuy Van, “Silicon-Rich Silicon Oxide Thin Films Fabricated by Electro-Chemical Method”, Book chapter of Optoelectronics-Materials and Techniques, Publisher: InTech, September 2011, Edited by: Padmanabhan Predeep, pp.27-54.

VI. Hướng dẫn sau đại học

VII. Khen thưởng

1. Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, QĐ số 1960/QĐ-ĐHTN ngày 4/9/2015 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014-2015.

2. Giấy khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2010-2011, Quyết định số 1258 QĐ/KT ngày 4/11/2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

3. Giấy khen Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2010-2011, Quyết định số 66/QĐ-KTCĐ, ngày 22/08/2011 của chủ tịch công đoàn ĐHTN.

4. Giấy khen Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” năm học 2010-2011, Quyết định số 80/QĐ-KTCĐ, ngày 03/10/2011 của chủ tịch công đoàn ĐHTN.

5. Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở / Bộ liên tục nhiều năm liền từ năm 2009 đến năm 2015.LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. Thông tin chung

Họ và tên: Thái Quốc Bảo

Giới tính: Nam

Năm sinh: 20/10/1981

Nơi sinh: Bùi Xá – Đức Thọ - Hà Tĩnh

Quê quán: Bùi Xá – Đức Thọ - Hà Tĩnh

Đơn vị công tác: Khoa Vật lý – Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Chức vụ: Giảng Viên

Học vị: Thạc sỹ ; năm: 2011 ;

Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp giảng dạy Vật lý

Môn học giảng dạy: Phương pháp giảng dạy Vật lý

Lĩnh vực nghiên cứu: Phương pháp giảng dạy Vật lý

Ngoại ngữ: Tiếng anh B1

Địa chỉ liên hệ: Tổ 11- P.Tân Lập – Thái nguyên

Điện thoại: 0912479413

Email: thaibaodhsptn@gmail.comII. Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp Đại học năm 2003 tại trường Đại học Sư phạm Thái nguyên

- Tốt nghiệp Thạc sỹ năm 2011 tại trường Đại học Sư phạm Thái nguyên

III. Các công trình khoa học đã công bố


 • Bài báo đăng Tạp chí trong nước:

[1]. Thái Quốc Bảo, năm 2013, Nghiên cứu chế tạo thí nghiệm kết nối để giảng dạy một số kiến thức trong chương “Dòng điện xoay chiều” (vật lý lớp 12).

 • Bài báo đăng Hội nghị trong nước

IV. Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì

 • Cấp Đại học/cơ sở

1. Đề tài cơ sở: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn “Phương pháp nghiên cứu khoa học và Lịch sử vật lí” nghiệm thu 2012 , xếp loại: khá.

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. Thông tin chung

Họ và tên: Lê Bá Tứ

Giới tính: nam

Năm sinh: 1957

Nơi sinh: Thọ lộc, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Quê quán: Thọ lộc, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Đơn vị công tác: Khoa lí ĐHSP Thái Nguyên

Học vị: ThS ; năm: 1996 ; Chuyên ngành: LL& PP dạy học vật lí.


Môn học giảng dạy: Điện kỹ thuật; Điện tử; UD ICT trong giảng dạy VL; UD ICT trong giảng dạy CN; Phân tích CT công nghệ ở trường THPT.

Lĩnh vực nghiên cứu: UD ICT trong giảng dạy VL và CN; Lí luận dạy học CN

Ngoại ngữ: Tiếng Nga C

Địa chỉ liên hệ: Khoa vật lý ĐHSP ĐH Thái Nguyên

Điện thoại: 02803851893

Email: lebatu57@gmail.comII. Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp Đại học năm 1979, tại trường ĐHSP Hà Nội 1

- Tốt nghiệp Thạc sỹ năm 1996, tại trường ĐHSP - ĐHTN

III. Các công trình khoa học đã công bố

IV. Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì


 • Cấp Đại học/cơ sở

1. Sử dung dao động ký trong dạy học vật lý và kỹ thuật, xếp loại xuất sắc

2. Nghiên cứu sử dụng phần mềm Electronic Woobelchk giảng dạy mạch điện và mạch điện tử, xếp loại xuất sắc.V. Sách và Giáo trình

1. Thí nghiệm thực hành điện và đo lường, NXB Giáo dục Việt Nam, 2011.

2. Thực hành điện tử, NXB Giáo dục Việt Nam, 2011.

3. Tài liệu Bồi dưỡng GV tập sự môn CN, DA THPT, năm 2008

4. Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 2 cho GV THPT môn VL, năm 2000

5. Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 3 cho GV THPT môn VL, năm 2004

6. Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 3 cho GVTHPT môn CN, năm 2004

VI. Hướng dẫn sau đại học

VII. Khen thưởng

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. Thông tin chung

Họ và tên: Đặng Thị Hương

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1985

Nơi sinh: Thái Bình

Quê quán: Quang Minh – Kiến Xương – Thái Bình

Đơn vị công tác: Khoa Vật lý

Chức vụ: Giảng viên, Trưởng phòng thí nghiệm VLĐC

Học vị: Thạc sỹ

Môn học giảng dạy: Nhiệt học, Vật lý nguyên tử và hạt nhân, Thí nghiệm Vật lý đại

cương 1, Thí nghiệm Vật lý đại cương 2

Lĩnh vực nghiên cứu: Lý luận và phương pháp dạy học Vật lý

Ngoại ngữ: Tiếng Anh A2

Địa chỉ liên hệ: Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Điện thoại: 0984888735

Email: danghuong-ly@dhsptn.edu.vnII. Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp Đại học năm 2007, tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

- Tốt nghiệp Thạc sỹ năm 2009, tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

III. Các công trình khoa học đã công bố

IV. Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì


 • Cấp Đại học/cơ sở

1. ĐT cơ sở: "Ứng dụng CNTT trong dạy học môn Nhiệt học", 2013, xếp loại: tốt

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. Thông tin chung

Họ và tên: Vũ Thị Kim Liên

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 18/12/ 1958

Nơi sinh: Vĩnh Phúc

Quê quán: Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Dân tộc: KINH

Học vị: Tiến sĩ ; Năm nhận học vị: 2004; Chuyên ngành: vật lý chất rắn

Chức danh khoa học: Phó Giáo sư, Năm bổ nhiệm: 2009

Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

Đơn vị công tác: Khoa Vật lý – Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Môn học giảng dạy: Thiên văn học, Vật lý chất rắn, Vật lý bán dẫn

Lĩnh vực nghiên cứu:Vật liệu và công nghệ bán dẫn nanomét, vật liệu photonic, vật liệu quang, vật liệu thủy tinh pha tạp đất hiếm; các phương pháp dạy học tích cực.

Ngoại ngữ:1. Tiếng Anh

2. tiếng NgaMức độ sử dụng: đọc, viết và giao tiếp đơn giản

Mức độ sử dụng: giao tiếp đơn giảnĐịa chỉ liên lạc: Khoa Vật lý – Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Điện thoại liên hệ: CQ: 0280 3856893 DĐ: 0912 789 436

Email: lienvtk@dhsptn.edu.vn; lienvusptn@gmail.com

II. Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp đại học năm 1980 tại Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc (nay là trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên), chuyên ngành Sư phạm Vật lý.

- Tốt nghiệp Thạc sỹ năm 1997 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chuyên ngành Vật lý chất răn.

- Tốt nghiệp tiến sĩ năm 2004 tại Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam,chuyên ngành Vật lý chất rắn.III. Các công trình khoa học đã công bố

 • Bài báo đăng Tạp chí quốc tế

[1]. Nguyen Xuan Ca, V T K Lien, N X Nghia, T T K Chi, and The-Long Phan, “Tunable luminescent emission characterization of type-I and type-II systems in CdS–ZnSe core–shell nanoparticles: Raman and photoluminescence study”, Nanotechnology 26 (2015) 445701 (8pp) (bài báo ISI - thuộc danh mục SCE, IF: 3.8)

[2]. Nguyen Xuan Ca, V.T.K. Lien,N.X. Nghia, T.T.K. Chi, T.L. Phan, “Type-II CdS/ZnSe core/shell heterostructures: UV–vis absorption, photoluminescence and Raman scattering studies”,Materials Science and Engineering: B, Volume 200, (2015), Pages 107–1161. (bài báo ISI - thuộc danh mục SCE, IF: 2.1)

[3]. Chu Viet Ha, Nghiem Thi Ha Lien, Le Tien Ha,Vu Dinh Lam, Tran Hong Nhung, Vu Thi Kim Lien “Synthesis and optical properties of water soluble CdSe/CdS quantum dots for biological applications”, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, IOP Publishing, 3 (2012) 025017

[4]. Vu Thi Kim Lien, Chu Viet Ha, Le Tien Ha and Nguyễn Như Đạt, “Optical properties of CdS and CdS/ZnS quantum dots synthesized by reverse micelle method”, IOPElectronic Journal, Journal of Physics, Published online: 25 September (2009), Volume 187

[5]. Chu Viet Ha, Vu Thi Hong Hanh, Vu Thi Kim Lien, Pham Thai Cuong, Vu Duc Chinh, Pham Thu Nga, C. Barthou, P. Benalloul, “Synthesis and optical properties of CdS:Mn2+ and CdS:Mn2+/ZnS core/shell quantum quantum dost”, ASEAN Journal on Science & technology for Development, Vol.24 Issues 1 & 2 (2007), 77 – 84.

[6]. Pham Thu Nga, Charles Barthou, Pham Van Hoi, Vu Thi Kim Lien, Nguyen Xuan Nghia, Le Ngoc Chung, “Optical properties of doped materials prepared by sol-gel process for photonics”, J. Advances in Natural Sciences, Vol.2, No.1 (2001), 53 – 64. • Bài báo đăng Hội thảo quốc tế

[1]. Pham Thu Nga, Pham Van Hoi, Nguyen Xuan Nghia, Le Ngoc Chung, Nguyen Cong Trang, Vu Kim Lien, C.Barthou, “Optical properties and green upconversion emission from Er3+ doped sol-gel silica glasses uder red light (632.8nm) excitation”, SPIE Volume 3749, Technical Digest of the 18th Congress of the International Commission for Optics (ICO XVIII), 2-6 August (1999), San Francisco, California, USA. pp. 743-744.

[2]. Pham Thu Nga, Pham Van Hoi, Nguyen Xuan Nghia, Vu Kim Lien, Le Ngoc Chung, Pham Nam Thang, Vu Thi Bich, C.Barthou, “Optical properties of CdS nanocrystals-doped in silica glasses prepared by the sol-gel method”, Proceedings of the 10th of the International Symposium on Electrets, (1999) IEEE, pp. 697-700. European Cultural Centre of Delphi, Greece.

[3]. Pham Thu Nga, Charles Barthou, Laurence Darcel, Nguyen Xuan Nghia, Vu Thi Kim Lien, Pham Nam Thang, Le Ngoc Chung, Pham Van Hoi and Tran Kim Anh, “Optical spectroscopy of Er3+ and Nd3+ ions doped sol-gel SiO2 glasses”, Proceedings of the Third International Workshop on Materials Science (IWOMS'99), (1999), 673-676.

[4]. Pham Nam Thang, Vu Kim Lien, Pham Thu Nga, Le Ngoc Chung and Nguyen Xuan Nghia, “Preparation of silica glasses doped Nd3+ or Er3+ by the sol-gel method”, Proceedings of the Third International Workshop on Materials Science (IWOMS'99), (1999), 653-656.

[5]. Vu Thi Kim Lien, Pham Van Hoi, Pham Thu Nga, Pham Nam Thang, Nguyen Xuan Nghia, Trinh Ngoc Ha, Charle Barthou, "Preparation, optical properties and Raman scattering of CdS nanocrystals dispersed in silica xerogel", Báo cáo tại Hội Nghị Quốc tế về Sol - gel lần thứ XI tại Padova, Italy, 9-2001 (2001).

[6]. Pham Van Hoi, Charle Barthou, Pham Thu Nga, Le Ngoc Chung, Pham Nam Thang, Nguyen Xuan Nghia, Paul Benalloul, Vu Thi Kim Lien, Trinh Ngoc Ha, “Preparation and optical properties of silica glasses doped with Er3+ and Nd3+ ions by sol-gel method”,Báo cáo tại Hội Nghị Quốc tế về Sol - gel lần thứ XI tại Padova, Italy, 9-2001 (2001).

[7]. Vu Thi Kim Lien, Pham Thu Nga, Pham Nam Thang, Charles Barthou, Nguyen Xuan Nghia, Pham Van Hoi, “Optical Properties of Er3+ and Nd3+ in sol-gel derived Al2O3- SiO2 glasses”.ProccedingsInternational Workshop on Optics and Spectroscopy – Advances in Optics and Spectroscopy, Ha Noi National University Press (2001), 467 -472.

[8]. Vu Thi Kim Lien, Pham Thu Nga, Nguyen Nhu Dat, Charles Barthou, Nguyen Xuan Nghia, Pham Van Hoi, “Spectroscopy of CdS nanocrystals in porous silica glasses prepared by sol-gel technology”, ProccedingsInternational Workshop on Optics and Spectroscopy – Advances in Optics and Spectroscopy, Ha Noi National University Press (2001), 461 -466.

[9]. Pham Thu Nga, Pham Van Hoi, Trinh Ngoc Ha, Nguyen Xuan Nghia, Pham Nam Thang, Phan The Long, Vu Thi Kim Lien, Nguyen Nhu Dat, Charle Barthou, "Preparation, characterization and optical properties of CdS semiconductor nanocrystals dispersed in sol – gel porous silica", International Workshop on Nanophysics and Nanotechnology IWONN'02 Hanoi 20-21 June (2002).

[10]. Trịnh Ngọc Hà, Phạm Nam Thắng, Lê Ngọc Chung, Phạm Thu Nga, Phạm Văn Hội, Lê Văn Luật, Trần Thị Châm, Vũ Thị Kim Liên, C. Barthou and P. Benalloul, "Effects of yttrium and ytterbium codoping on photoluminescence of erbium-doped SiO2-Al2O3 sol-gel glass", Báo cáo Hội nghị Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ IX, Hà Nội 10 – 2004 (2004).

[11]. Pham Thu Nga, Nguyen Van Chuc, Vu Duc Chinh, Nguyen Xuan Nghia, Phan Tien Dung, Pham Thai Cuong, Chu Viet Ha, Vu Thi Hong Hanh, Vu Thi Kim Lien, Dao Nguyen Thuan, C. Barthou, P. Benalloul, “Synthesis and optical properties of colloidal coreshell semiconductor nanocry- stals quantum dots for sensory application”, CD Room Procceding of The 5th IEEE Sensors Deagu, Hàn Quốc, (2006), 22 – 25.

[12]. Vu Thi Kim Lien, Chu Viet Ha, Le Tien Ha, Nguyen Nhu Dat, “The narrow size distribution of CdS semiconductor nanocrystals synthezised by a reverse micelle method “. APCTP–ASEAN Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (AMSN2008) Proceedings – Academic Press of Vietnam Academy of Science and Technology, (2008), 270 – 273.

[13]. Vu Thi Kim Lien, Chu Viet Ha, Pham Thi Huong Nhai, Le Tien Ha, Tran Hong Nhung, “Water soluble CdSe and CdSe/CdS nanocrystals: Synthesis and Optical properties”,International Symposium on Nano - Materials, Technology and Applications (NANOMATA 2009), The College of Technology, Vietnam National University, Hanoi, Vietnam, 15-17 October, (2009).

[14]. Vu Thi Kim Lien, Chu Viet Ha and Tran Hong Nhung, “Synthesis and Photoluminescence properties of colloidal CdSe/CdS quantum dots for Bioapplication”, 5th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN2010) - Hanoi, Vietnam - November 09-12, (2010)

[15]. Chu Viet Ha, Nguyen Thi Bich Ngoc, Hoang Thi Hang, Dinh Hung Manh, Vu Thi Kim Lien, and Tran Hong Nhung, “Synthesis and optical properties of SiO2 coated CdSe/CdS quantumdots”, Advanced Materials and Nanotechnology, ICAMN-(2014), 425-428, ISBN: 978-604-911-946-0

[16]. Chu Viet Ha, Khong Thi Quynh, Cao Thi Thuy Hai, Nguyen Thi Lan Anh, Than Thi Hong Van, Dang Thi Hue, Tran Hong Nhung and Vu Thi Kim Lien, “Synthesis and optical properties of cdse quantum dots prepared by wet chemical method using citrate”, Proceedings of The 3rd Academic Conference on Natural Science for Master and Phd students from Asean Countries, (2014), 264-270, ISBN 978-604-913-088-5


1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương