Khoa sau đẠi học lịch giảng dạY, HỌc tập giai đOẠN 1 HỌc kỳ 1 HỆ ĐÀo tạo thạc sĩ ngành kế toáN (LỚP 4C)tải về 118.29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích118.29 Kb.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

KHOA SAU ĐẠI HỌC


LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP GIAI ĐOẠN 1 HỌC KỲ 1

HỆ ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH KẾ TOÁN (LỚP 4C)


TT

Tuần

Thứ

1

(27/10-02/11)2

(03/11-09/11)3

(10/11-16/11)4

(17/11-23/11)5

(24//11-30/11)6

(01/12-07/12)7

(08/12-14/12)8

(15/12-21/12)9

(22/12-28/12)10

(29/12-04/01/)11

(05/01-11/01)12

(12/01-18/01)13

(19/01-25/01)14

(26/01-01/02)1

Thứ 7

Sáng

KTTC

511


KTTC

511


KTTC

511


KTTC

511


KTTC

511


KTTC

511


KTTC

511


KTTC

511


KTTC

511


KTTC

511


KTTC

511


KTTC

511


KTTC

511


KTTC

511


Chiều

KTQD

504


KTQD

504


KTQD

504


KTQD

504


KTQD

504


KTQD

504


KTQD

504


KTQD

504


KTQD

504


KTQD

504


KTQD

504


KTQD

504

KTTC

511


2

Chủ nhật

Sáng

CHTH

501


CHTH

501


CHTH5

01


CHTH

501


CHTH

501


CHTH

501


CHTH

501


CHTH

501


CHTH

501


CHTH

501


CHTH

501


CHTH

501


CHTH

501


CHTH

501


Chiều

KTDL

502


KTDL

502


KTDL

502


KTDL

502


KTDL

502


KTDL

502


KTDL

502


KTDL

502


KTDL

502


KTDL

502


KTDL

502


KTDL

502

CHTH

501
TThọc phần

Tên học phần

Số

tín chỉ

Giảng viên
Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2014

KT. TRƯỞNG KHOAPHÓ TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Tiến Hưng

1

KTTC511

Kế toán tài chính nâng cao

4

PGS.TS. Nguyễn Phú Giang

2

KTQD504

Quản trị kinh doanh nâng cao

3

TS. Trần Văn Hòe

3

CHTH501

Triết học

4

TS. Nguyễn Thị Giảng Hương

4

KTDL502

Phương pháp định lượng và thống kê trong nghiên cứu

3

TS. Nguyễn Lê Anh


Ghi chú: Thời gian học:

Địa điểm:


Sáng, 07h00’- 11h35’;

Chiều, 12h45’-17h15’;

A508(5 tiết/buổi)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘIKHOA SAU ĐẠI HỌCLỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP GIAI ĐOẠN 2 HỌC KỲ 1

HỆ ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH QTNL, KẾ TOÁN (LỚP 4A, 4B, 4C­)


TT

Lớp

Học phần

Số

tín chỉ

Giảng viên

Ngày giảng

1

CHQTNL-4A

Quản lý nguồn nhân lực trong môi trường toàn cầu hóa

3

PGS.TS. Lê Thanh Hà

- Buổi tối các ngày Thứ 2, 4, 6 (02/3/2015-18/4/2015)

- Dự kiến thi (20/4/2015 )2

Quan hệ lao động

3

TS. Nguyễn Duy Phúc

- Buổi tối các ngày Thứ 3, 5, 7 (02/3/2015-18/4/2015)

- Dự kiến thi (21/4/2015 )3

CHQTNL-4B

Quản lý nguồn nhân lực trong môi trường toàn cầu hóa

3

PGS.TS. Lê Thanh Hà

- Buổi sáng – Thứ 7, Chủ nhật (07/3/2015-19/4/2015)

- Dự kiến thi (Sáng: 25/4/2015)4

Quan hệ lao động

3

TS. Nguyễn Duy Phúc

- Buổi chiều – Thứ 7, Chủ nhật (07/3/2015-19/4/2015)

- Dự kiến thi (Chiều: 25/4/2015)5

CHKT-4C

Lý thuyết kiểm toán

3

TS. Phan Trung Kiên

- Buổi sáng – Thứ 7, Chủ nhật (07/3/2015-26/4/2015)

- Dự kiến thi (Sáng: 09/5/2015)6

Kế toán quản trị nâng cao

3

PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi

- Buổi chiều – Thứ 7, Chủ nhật (07/3/2015-26/4/2015)

- Dự kiến thi (Chiều: 09/5/2015)
Ghi chú: Thời gian học: Buổi sáng, từ 07h00’- 11h35’ (5 tiết); Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2015

Buổi chiều, từ 12h45’- 17h15’ (5 tiết) KT. TRƯỞNG KHOA

Buổi tối, từ 17h40’- 20h20’ (3 tiết); PHÓ TRƯỞNG KHOA

Địa điểm: Lớp CHQTNL-4A: Phòng A505 nhà A

Lớp CHQTNL-4B: Phòng A505 nhà A

Lớp CHKT-4C : Phòng A502 nhà ANguyễn Tiến Hưng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘIKHOA SAU ĐẠI HỌCLỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP GIAI ĐOẠN 1 HỌC KỲ 2

HỆ ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH KẾ TOÁN (LỚP 4C)


TT

Tuần

Thứ

1

(04/5-10/5)2

(11/5-17/5)3

(18/5-24/5)4

(25/5-31/5)5

(01/6-7/6)6

(08/6-14/6)7

(15/6-21/6)8

(22/6-28/6)1

Thứ 7

Sáng

Kiểm toán TCNC

Kiểm toán TCNC

Kiểm toán TCNC

Kiểm toán TCNC

Kiểm toán TCNC

Kiểm toán TCNCChiều

Kinh tế học QL

Kinh tế học QL

Kinh tế học QL

Kinh tế học QL

Kinh tế học QL

Kinh tế học QL2

Chủ nhật

Sáng

Kiểm toán TCNC

Kiểm toán TCNC

Kiểm toán TCNC

Kiểm toán TCNC

Kiểm toán TCNC

Kiểm toán TCNC
Thi KTTCNC

Chiều

Kinh tế học QL

Kinh tế học QL

Kinh tế học QL

Kinh tế học QL

Kinh tế học QL

Kinh tế học QL
Thi KTHQLTThọc phần

Tên học phần

Số

tín chỉ

Giảng viên
Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2015

KT. TRƯỞNG KHOAPHÓ TRƯỞNG KHOA
Nguyễn Tiến Hưng

1

513

Kiểm toán tài chính nâng cao

3

TS. Trần Mạnh Dũng

2

510

Kinh tế học quản lý

3

TS. Trần Văn Hòe
Ghi chú: Thời gian học:

Địa điểm:


Sáng, 07h00’- 11h35’;

Chiều, 12h45’-17h15’;

A502 (dự kiến)
(5 tiết/buổi)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương