Khoa sau đẠi học lịch giảng dạY, HỌc tập giai đOẠN 1 HỌc kỳ 1 HỆ ĐÀo tạo thạc sĩ ngành qtnl (LỚP 4A)tải về 209.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích209.43 Kb.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI

KHOA SAU ĐẠI HỌC


LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP GIAI ĐOẠN 1 HỌC KỲ 1

HỆ ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH QTNL (LỚP 4A)TT

Tuần

Thứ

1

(27/10-02/11)2

(03/11-09/11)3

(10/11-16/11)4

(17/11-23/11)5

(24//11-30/11)6

(01/12-07/12)7

(08/12-14/12)8

(15/12-21/12)9

(22/12-28/12)10

(29/12-04/01/)11

(05/01-11/01)12

(12/01-18/01)13

(19/01-25/01)14

(26/01-01/02)1

Thứ 2

CHPP

505


CHPP

505


CHPP

505


CHPP

505


CHPP

505


CHPP

505


CHPP

505


CHPP

505


CHPP

505


CHPP

505


CHPP

505


CHPP

505


CHPP

505


CHPP

505


2

Thứ 3

QNKL

503


QNKL

503


QNKL

503


QNKL

503


QNKL

503


QNKL

503


QNKL

503


QNKL

503


QNKL

503


QNKL

503


QNKL

503


QNKL

503


QNKL

503


QNKL

503


3

Thứ 4

CHTH

501


CHTH

501


CHTH5

01


CHTH

501


CHTH

501


CHTH

501


CHTH

501


CHTH

501


CHTH

501


CHTH

501


CHTH

501


CHTH

501


CHTH

501


CHTH

501


4

Thứ 5

QNKN

502


QNKN

502


QNKN

502


QNKN

502


QNKN

502


QNKN

502


QNKN

502


QNKN

502


QNKN

502


QNKN

502


QNKN

502


QNKN

502


QNKN

502


QNKN

502


5

Thứ 6

CHTH

501


CHTH

501


CHTH5

01


CHTH

501


CHTH

501


CHTH

501


CHTH

501


CHTH

501


CHTH

501


CHTH

501


CHTH

5016

Thứ 7

QNKL

503


QNKL

503


QNKL

503


QNKL

503


QNKL

503


QNKL

503


CHPP

505


CHPP

505


CHPP

505


Nghỉ tết

CHPP

505


CHPP

505


CHPP

505


QNKN

502
TThọc phần

Tên học phần

Số

tín chỉ

Giảng viên
Hà Nội, ngày tháng năm 2014

KT. TRƯỞNG KHOAPHÓ TRƯỞNG KHOA
Nguyễn Tiến Hưng

1

CHPP505

Phương pháp nghiên cứu khoa học

3

TS. Hoàng Anh

2

QNKL503

Kinh tế lượng

3

TS. Ngô Văn Thứ

3

CHTH501

Triết học

4

TS. Nguyễn Thị Giảng Hương

4

QNKN502

Kinh tế học cho nhà Quản trị

2

TS. Trần Văn Hòe


Ghi chú: Thời gian học: 17h40’- 20h20’ (3 tiết/buổi).

Địa điểm: A508


TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘIKHOA SAU ĐẠI HỌC


LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP GIAI ĐOẠN 1 HỌC KỲ 2

HỆ ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH QTNL (LỚP 4A)


TT

Tuần

Thứ

1

(04/5-10/5)2

(11/5-17/5)3

(18/5-24/5)4

(25/5-31/5)5

(01/6-7/6)6

(08/6-14/6)7

(15/6-21/6)8

(22/6-28/6)1

Thứ 2

Chiến lược NNL

Chiến lược NNL

Chiến lược NNL

Chiến lược NNL

Chiến lược NNL

Chiến lược NNL

Chiến lược NNL
2

Thứ 3

Quản lý

NN về LĐ


Quản lý

NN về LĐ


Quản lý

NN về LĐ


Quản lý

NN về LĐ


Quản lý

NN về LĐ


Quản lý

NN về LĐ


Quản lý

NN về LĐ

3

Thứ 4

Chiến lược NNL

Chiến lược NNL

Chiến lược NNL

Chiến lược NNL

Chiến lược NNL

Chiến lược NNL

Chiến lược NNL
4

Thứ 5

Quản lý

NN về LĐ


Quản lý

NN về LĐ


Quản lý

NN về LĐ


Quản lý

NN về LĐ


Quản lý

NN về LĐ


Quản lý

NN về LĐ


Quản lý

NN về LĐ


Thi

Chiến lược NNL5

Thứ 6

Chiến lược NNL

Chiến lược NNL

Chiến lược NNL

Chiến lược NNL

Chiến lược NNL

Chiến lược NNL

Quản lý

NN về LĐ


Thi

Quản lý NN về LĐ6

Thứ 7TThọc phần

Tên học phần

Số

tín chỉ

Giảng viên
Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2015

KT. TRƯỞNG KHOAPHÓ TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Tiến Hưng

1

506

Chiến lược nguồn nhân lực

3

TS. Nguyễn Thị Minh Hòa

2

524

Quản lý nhà nước về lao động

2

TS. Vũ Hồng Phong
Ghi chú: Thời gian học: 17h40’- 20h20’ (3 tiết/buổi).

Địa điểm:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI

KHOA SAU ĐẠI HỌCLỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP GIAI ĐOẠN 1 HỌC KỲ 1

HỆ ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH QTNL (LỚP 4B)


TT

Tuần

Thứ

1

(27/10-02/11)2

(03/11-09/11)3

(10/11-16/11)4

(17/11-23/11)5

(24//11-30/11)6

(01/12-07/12)7

(08/12-14/12)8

(15/12-21/12)9

(22/12-28/12)10

(29/12-04/01/)11

(05/01-11/01)12

(12/01-18/01)13

(19/01-25/01)14

(26/01-01/02)1

Thứ 7

Sáng

CHPP

505


CHPP

505


CHPP

505


CHPP

505


CHPP

505


CHPP

505


CHPP

505


CHPP

505


CHPP

505


Nghỉ tết

CHPP

505


CHPP

505


CHPP

505


CHTH

501


Chiều

QNKL

503


QNKL

503


QNKL

503


QNKL

503


QNKL

503


QNKL

503


QNKL

503


QNKL

503


QNKL

503


QNKL

503


QNKL

503


QNKL

503


CHTH

501


2

Chủ nhật

Sáng

CHTH

501


CHTH

501


CHTH5

01


CHTH

501


CHTH

501


CHTH

501


CHTH

501


CHTH

501


CHTH

501


CHTH

501


CHTH

501


CHTH

501


CHTH

501


Chiều

QNKN

502


QNKN

502


QNKN

502


QNKN

502


QNKN

502


QNKN

502


QNKN

502


QNKN

502


QNKN

502
TThọc phần

Tên học phần

Số

tín chỉ

Giảng viên
Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2014

KT. TRƯỞNG KHOAPHÓ TRƯỞNG KHOA
Nguyễn Tiến Hưng

1

CHPP505

Phương pháp nghiên cứu khoa học

3

TS. Hoàng Anh

2

QNKL503

Kinh tế lượng

3

TS. Ngô Văn Thứ

3

CHTH501

Triết học

4

TS. Nguyễn Thị Giảng Hương

4

QNKN502

Kinh tế học cho nhà Quản trị

2

TS. Trần Văn Hòe


Ghi chú: Thời gian học:

Địa điểm:


Sáng, 07h00’- 11h35’;

Chiều, 12h45’-17h15’;

A508(5 tiết/buổi)


TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘIKHOA SAU ĐẠI HỌC


LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP GIAI ĐOẠN 1 HỌC KỲ 2

HỆ ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH QTNL (LỚP 4B)TT

Tuần

Thứ

1

(04/5-10/5)2

(11/5-17/5)3

(18/5-24/5)4

(25/5-31/5)5

(01/6-7/6)6

(08/6-14/6)7

(15/6-21/6)8

(22/6-28/6)1

Thứ 7

Sáng

Chiến lược NNL

Chiến lược NNL

Chiến lược NNL

Chiến lược NNL

Chiến lược NNL

Chiến lược NNL
Thi

Chiến lược NNLChiều

Quản lý

NN về LĐ


Quản lý

NN về LĐ


Quản lý

NN về LĐ


Quản lý

NN về LĐ


Quản lý

NN về LĐ
Thi

Quản lý NN về LĐ2

Chủ nhật

Sáng

Chiến lược NNL

Chiến lược NNL

Chiến lược NNL

Chiến lược NNL

Chiến lược NNL

Chiến lược NNLChiều

Quản lý

NN về LĐ


Quản lý

NN về LĐ


Quản lý

NN về LĐ


Quản lý

NN về LĐ
TThọc phần

Tên học phần

Số

tín chỉ

Giảng viên
Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2015

KT. TRƯỞNG KHOAPHÓ TRƯỞNG KHOA
Nguyễn Tiến Hưng

1

506

Chiến lược nguồn nhân lực

3

TS. Nguyễn Thị Minh Hòa

2

524

Quản lý nhà nước về lao động

2

TS. Vũ Hồng Phong
Ghi chú: Thời gian học:

Địa điểm:


Sáng, 07h00’- 11h35’;

Chiều, 12h45’-17h15’;

A508(5 tiết/buổi)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI

KHOA SAU ĐẠI HỌC
LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP GIAI ĐOẠN 2 HỌC KỲ 1

HỆ ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH QTNL, KẾ TOÁN (LỚP 4A, 4B, 4C)

TT

Lớp

Học phần

Số

TC

Giảng viên

Ngày giảng

1

CHQTNL-4A

Quản lý nguồn nhân lực trong môi trường toàn cầu hóa

3

PGS.TS. Lê Thanh Hà

- Buổi tối các ngày Thứ 2, 4, 6 (02/3/2015-18/4/2015)

- Dự kiến thi (20/4/2015 )2

Quan hệ lao động

3

TS. Nguyễn Duy Phúc

- Buổi tối các ngày Thứ 3, 5, 7 (02/3/2015-18/4/2015)

- Dự kiến thi (21/4/2015 )3

CHQTNL-4B

Quản lý nguồn nhân lực trong môi trường toàn cầu hóa

3

PGS.TS. Lê Thanh Hà

- Buổi sáng – Thứ 7, Chủ nhật (07/3/2015-19/4/2015)

- Dự kiến thi (Sáng: 25/4/2015)4

Quan hệ lao động

3

TS. Nguyễn Duy Phúc

- Buổi chiều – Thứ 7, Chủ nhật (07/3/2015-19/4/2015)

- Dự kiến thi (Chiều: 25/4/2015)5

CHKT-4C

Lý thuyết kiểm toán

3

TS. Phan Trung Kiên

- Buổi sáng – Thứ 7, Chủ nhật (07/3/2015-19/4/2015)

- Dự kiến thi (Sáng: 26/4/2015)6

Kế toán quản trị nâng cao

3

PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi

- Buổi chiều – Thứ 7, Chủ nhật (07/3/2015-19/4/2015)

- Dự kiến thi (Chiều: 26/4/2015)
Ghi chú: Thời gian học: Buổi sáng, từ 07h00’- 11h35’ (5 tiết); Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2015

Buổi chiều, từ 12h45’- 17h15’ (5 tiết) KT. TRƯỞNG KHOA

Buổi tối, từ 17h40’- 20h20’ (3 tiết); PHÓ TRƯỞNG KHOA

Địa điểm: Lớp CHQTNL-4A : Phòng A505 nhà A

Lớp CHQTNL-4B : Phòng A505 nhà A

Lớp CHKT-4C : Phòng A502 nhà A

Lịch sinh hoạt GVCN: Lớp CHQTNL-4A : 03 tiết tối ngày 28/3/2015

03 tiết tối ngày 20/4/2015 Nguyễn Tiến Hưng

Lớp CHQTNL-4B : 05 tiết sáng ngày 28/3/2015

05 tiết chiều ngày 18/4/2015Lớp CHKT-4C : 05 tiết sáng ngày 28/3/2015

05 tiết chiều ngày 18/4/2015
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương