CÔng ty cổ phần chứng khoáN ĐÀ NẴNGtải về 9.37 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích9.37 Kb.
#550
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 102 Nguyễn Thị Minh Khai – Đà Nẵng


THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014

Kính gửi:
QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng xin trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty, như sau:

 1. Thời gian đón tiếp : 08 giờ 00 phút, ngày 28/06/2014

 2. Địa điểm tổ chức : Sàn giao dịch Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng, số 102 Nguyễn Thị Minh Khai, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

 3. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:

  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 đã kiểm toán;

  • Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

  • Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS, BGĐ năm 2013;

  • Bầu thay thế Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2015;

  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015.

  • Các nội dung liên quan khác

 1. Thủ tục tham dự Đại hội:

  • Cổ đông/người được uỷ quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính) và Giấy uỷ quyền (nếu là người được ủy quyền).

  • Các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ được công bố tại trang web của Công ty: www.dnsc.com.vn và sẽ được chuyển đến các Quý cổ đông tại Đại hội.

  • Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, xin Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ trước 17 giờ ngày 27 tháng 06 năm 2014.

 1. Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng

  • Địa chỉ: 102 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng

  • Email: info@dnsc.com.vn

  • Số điện thoại: 05113.888.456 (103) Fax: 05113.888.459

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời.TP. Đà Nẵng, ngày …… tháng …… năm 2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
NGUYỄN QUANG TRUNG

tải về 9.37 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương