Khoa lịch sử CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 26.92 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.05.2018
Kích26.92 Kb.
#37948

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

KHOA LỊCH SỬ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Lâm Đồng, ngày 22 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH SEMINAR NĂM HỌC 2016 – 2017

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm học 2016 - 2017, khoa Lịch sử tổ chức seminar với chủ đề “Một số vấn đề khảo cổ, lịch sử, kinh tế, xã hội, văn hóa của khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên” do Bộ môn: Dân tộc học – Khảo cổ học chủ trì. Đề nghị tất cả giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học tham gia.

Thời gian tổ chức: 14 giờ 00 ngày 03 tháng 12 năm 2016

Địa điểm: P.A7.1


 

STT

TÊN BÁO CÁO

GIẢNG VIÊN

THỜI GIAN BÁO CÁOĐô thị hóa ở Tây Nguyên

GV. Nguyễn Thông

03/12/2016Một vài so sánh về sự tương đồng và khác biệt giữa tiền sử Tây Nguyên và Đông Nam Bộ

TS. Lê Xuân Hưng

03/12/2016Tập tục nối dây (Juê nuê) của người Ê đê nhìn từ lý thuyết cấu trúc - chức năng

ThS. Trần Thị Hiền

03/12/2016Vấn đề Fulro ở tây Nguyên

ThS. Nguyễn Thị Hồng

03/12/2016Di dân tự do của các dân tộc thiểu số phía Bắc đến Tây Nguyên trong thập kỷ đầu thế kỷ XXI

ThS. Nguyễn Thị Hà Giang

03/12/2016Nhận diện một số thách thức đối với sự phát triển của các tộc người bản địa Tây Nguyên

ThS. Mai Minh Nhật

03/12/2016Nghề dệt của người Chil ở Lạc Dương, Lâm Đồng

TS. Võ Tấn Tú

03/12/2016Tổ chức dòng họ, gia đình của người Raglai (Nghiên cứu trường hợp xã Phước Đại, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận)

NCS. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

03/12/2016Cắt tiền duyên trong nghi lễ lên đồng của người Việt ở Lâm Đồng

ThS. Bùi Thị Thoa

03/12/2016Nông nghiệp huyện Cư Kuin tỉnh Đắc Lắc trong quá trình đẩy mạnh chuyển dịch kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa từ năm 2007-2015

Lê Thị Gấm

03/12/2016Những cống hiến của bác sĩ Alexandre Emile Jean Yersin đối với Đà Lạt

Nguyễn Văn Tây

03/12/2016Sự chuyển biến kinh tế nông nghiệp của làng hoa Hà Đông- thành phố Đà Lạt- tỉnh Lâm Đồng giai đoạn từ năm 1986 đến năm 2015

Cao Thị Thu Hiền

03/12/2016

 

 

 

TRƯỞNG KHOA

 

  

TS. Võ Tấn Tú
Каталог: Resources -> Docs -> SubDomain
SubDomain -> QuyếT ĐỊnh của bộ TÀi chính số 32/2008/QĐ-btc ngàY 29 tháng 05 NĂM 2008 VỀ việc ban hành chế ĐỘ quản lý, TÍnh hao mòN
SubDomain -> Ban tổ chức số 09-hd/btctw đẢng cộng sản việt nam
SubDomain -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 52/2009/NĐ-cp ngàY 03 tháng 06 NĂM 2009 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật quản lý, SỬ DỤng tài sản nhà NƯỚc chính phủ
SubDomain -> TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN ­­­­
SubDomain -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
SubDomain -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
SubDomain -> TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN    quy trình quản lý CÔng tác văn thư, LƯu trữ
SubDomain -> BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
SubDomain -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
SubDomain -> Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký ngưỜi phụ thuộc giảm trừ gia cảNH

tải về 26.92 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương