Khảo sát ảnh hưởng của chế phẩm gừng, tỏi, nghệ lên sức tăng trưởng khi bổ sung vào thành phần thức ăn heo từ giai đoạn 90 ngày tuổi đến xuất chuồng”tải về 484.67 Kb.
trang3/6
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích484.67 Kb.
#38946
1   2   3   4   5   6

Đp: thuỳ đỉnh phải Đt: thuỳ đỉnh trái

Gp: thuỳ giữa phải Gt: thuỳ giữa trái

Hp: thuỳ hoành cách mô phải Ht: thuỳ hoành cách mô trái

Tlẻ: thuỳ lẻ

(4) Hiệu quả kinh tế

Chúng tôi coi công chăm sóc, quản lý, con giống là như nhau. Chúng tôi chỉ tính chi phí thức ăn, chế phẩm bổ sung và thuốc thú y để đánh giá hiệu quả kinh tế cho mỗi lô thí nghiệm.


    1. Các công thức tính

Tăng trọng bình quân(kg/con) = Trọng lượng cuối thí nghiệm (kg/con)- trọng lượng đầu thí nghiệm (kg/con)

Tăng trọng tuyệt đối (g/con/ngày) = Tặng trọng bình quân(kg)/ số ngày nuôi

( ngày)*1000

Tiêu thụ thức ăn (kg/con/ngày) = tổng thức ăn tiêu thụ (kg)/ tổng số ngày nuôi (ngày)

Hệ số chuyển biến thức ăn (kgTA/kgTT) = tổng số thức ăn tiêu thụ (kg)/ tổng số tăng trọng (kg)

Tỷ lệ ngày con bệnh (%) = (tổng số ngày con bệnh / tổng số ngày nuôi con)    1. Xử lí số liệu

Xử lý số liệu bằng phần mềm minitab 15 For windows sử dụng trắc nhiệm F để so sánh trung bình các số liệu, và trắc nghiệm x2 để so sánh tỷ lệ. Số liệu được trình bày dưới dạng ± SD.

Chương 4


KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

4.1 Trọng lượng trung bình trong thời gian thí nghiệm

Trọng lượng trung bình được trình bày qua bảng .Bảng 4.1: Trọng lượng trung bình ở các giai đoạn

Chỉ tiêuTLP1

(kg/ con)

TLP2

(kg/con)1 (n=12)

39,50 ± 1,98

100,17

2 (n=12)

40,00 ± 1,60

100,42


tải về 484.67 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương