CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc Lập Tự Do Hạnh Phúc HỢP ĐỒng đẶt mua ấn phẩm năM 2016tải về 31.06 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích31.06 Kb.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG ĐẶT MUA ẤN PHẨM NĂM 2016

Số……HĐ-PHBC 2016Hôm nay, ngày…..tháng….. năm 2016, chúng tôi gồm:

Bên A: …………………………………………………………………………………………………………

Đại diện ………………………………………….Chức vụ: ……………………………………………

Điện thoại ………………………Fax: ………………………E- mail: …………………………………...

Địa chỉ : ……………………………………………………. ; MST: ………………………………….Bên B : Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bản tin Thị trường Giá cả Vật tư )

Đại diện : Bà Nguyễn Thị Bích Thủy (Theo GUQ số 21/UQ-TT ngày 14/1/2016) ; Chức vụ: Tổng biên tập

Điện thoại : (04) 39745193 - 39746023; Fax: 04-39762593, E-Mail: ttgcvattu@yahoo.com.

Website : giacavattu.com.vn/giahanghoa.com.vn

Địa chỉ Tòa soạn : Phòng 505 A, Tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội

TT

Tên ấn phẩm

Đơn giá (đ/số)

Giá trọn bộ cả năm (đ/bộ)

Số lượng đặt mua (bộ)

Thành tiền (đ)

1

Thị trường giá cả Vật tư (Báo in)
(6 số/tuần-306 số/năm)

17.000

5.202.0002

Thị trường giá cả Vật tư online (Báo điện tử) (6 số/tuần-306 số/năm)

11.000

3.366.0003

Văn bản pháp quy

(1 số/tuần-52 số/năm)40.000

2.080.0004

Gói tiết kiệm: 1.650.000 đồng (đọc miễn phí 150 số báo điện tử):

+ Thị trường giá cả vật tư

+Thị trường giá cả vật tư online

6.918.0005

Gói tiết kiệm: 800.000 đồng (tặng 20 số Văn bản pháp quy):

+ Thị trường giá cả vật tư

+ Văn bản pháp quy

6.482.0006

Gói tiết kiệm: 800.000 đồng (tặng 15 số Văn bản pháp quy):

+ Thị trường giá cả vật tư online

+Văn bản pháp quy

4.646.0007

Trọn bộ tiết kiệm: 1.900.000 đồng (đọc miễn phí 100 số báo điện tử, tặng 20 số Văn bản pháp quy):

+ Thị trường giá cả vật tư

+ Thị trường giá cả vật tư online

+ Văn bản pháp quy


8.748.000Tổng cộng:

(Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………………..)

Phiếu đặt này có giá trị từ ngày …….tháng ….. năm 2016 đến ngày…… tháng…… năm 20….Tiền chuyển khoản gửi theo địa chỉ:

Đơn vị thụ hưởng : Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại;

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Tài khoản: 0.021.000.000 518 Tại Ngân hàng Vietcombank Hà NộiNội dung : Trả tiền mua ấn phẩm của Toà soạn Thị trường Giá cả Vật tư

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

TUQ.GIÁM ĐỐC
: TWFiles -> 2014
TWFiles -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
TWFiles -> BỘ CÔng thưƠng số: 1057/QĐ-bct cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
TWFiles -> BỘ TÀi chính số: 124/2008/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
TWFiles -> THÔng tư Quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
TWFiles -> CHÍnh phủ Số: 83
TWFiles -> 1. Trường Trung học phổ thông Thăng Long, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
TWFiles -> Danh mục các mặt hàng đà ĐĂng (TỪ tháng 1-12/2009)
TWFiles -> Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-cp ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
2014 -> GIẢi pháp tiết kiệm cho 2014 Tên cơ quan đặt mua
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương