CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 480.77 Kb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích480.77 Kb.
#58
1   2   3   4

PHỤ LỤC SỐ 1-1

QUY HOẠCH XÂY DỰNG BẾN XE Ô TÔ KHÁCH TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2010


(Kèm theo Quyết định số 1282 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2007 của UBND tỉnh)

TT

Tên bến xe (Theo thứ tự ưu tiên)

Địa danh

Loại bến

Tổng diện tích đất quy hoạch
(m2)

Dự kiến nhu cầu vốn
( triệu đồng)

Tiến độ thực hiện

Dự kiến nguồn vốn

1

Trung tâm thị xã

Tổ 1 phường Quyết Tâm thị xã Sơn La

2

Đang khai thác
2000

NSNN

2

Thị trấn Hát Lót

Tiểu khu 2 thị trấn Huyện Mai Sơn

5

Đang khai thác
2000

NSĐP+ Khác

3

Thị trấn huyện Mường La

Thị trấn Huyện Mường La

3

Đã xây dựng xong giai đoạn I
2006

BOT

4

Thị trấn huyện Bắc Yên

Thị trấn huyện Bắc Yên

5

Đã xây dựng
2006

NSNN

5

Trung tâm huyện Quỳnh Nhai (Phiêng Lanh)

Phiêng Lanh xã Mường Giàng huyện Quỳnh Nhai

3

8.567

7.148

2008

NSNN

6

Thị trấn huyện Thuận Châu

Tiểu khu 1 thị trấn huyện Thuận Châu (Km355 QL6)

5

2.800

3.909

2008

NSNN

7

Thị trấn huyện Sông Mã (Bến số 1)

Thị trấn Huyện Sông Mã (Km88 QL4G)

4

3.500

4.125

2008

NSĐP+ vốn Khác

8

Thị trấn huyện Sốp Cộp

Thị trấn Huyện Sốp Cộp (theo QH tại lô số 35)

5

2.290

2.388

2008

NSNN

9

Thị trấn Huyện Phù Yên

Thị trấn Huyện Phù Yên

4

3.600

2.634

2008

NSĐP+ Khác

10

Thị trấn huyện Yên Châu

Thị trấn Yên Châu Km253+700 - QL6

5

2.350

2.812

2008

NSĐP+ Khác

11

Thị trấn Nông trường

Tiểu khu Công đoàn, Huyện Mộc Châu (Km196+600 QL6)

2

10.800

13.183

2008

NSĐP+ Khác

12

Chiềng Lao

Xã Chiềng Lao Huyện Mường La

6

2.000

1.337

2009

NSNN

13

Chiềng Ngần

Khu đô thị mới Bản Phường. thị xã Sơn La

2

10.500

9.117

2009

NSĐP + Khác

14

Cò Nòi

Ngã Ba Cò Nòi huyện Mai Sơn (Km280 QL6)

3

6.850

5.042

2009

NSĐP+ Khác

15

Mường Lầm

Xã Mường Lầm Huyện Sông Mã

6

1.250

1.110

2009

NSĐP+ Khác

16

Song Pe

Cạnh chợ sông trung tâm Xã Song Pe- Bắc Yên

6

1.080

1.509

2009

NSĐP+ Khác

17

Tân Phong

Vạn Yên xã Tân Phong. huyện Phù Yên

5

3.120

2.751

2009

NSĐP+ Khác

18

Chiềng On

Trung tâm xã Chiềng On, huyện Yên Châu

5

2.750

3.041

2009

NSĐP+ Khác

19

Phiêng Khoài

Bản Kim Chung xã Phiêng Khoài huyện Yên Châu

6

1.680

2.925

2009

NSĐP+ Khác

20

Tân Lập

Trung tâm Xã Tân Lập Huyện Mộc Châu

6

2.262

1.619

2009

NSĐP+ Khác

21

Tô Múa

Xã Tô Múa Huyện Mộc Châu

6

1.250

1.071

2009

NSĐP+ Khác

Tổng số
66.649

65.720PHỤ LỤC SỐ 1-2

QUY HOẠCH XÂY DỰNG BẾN XE Ô TÔ KHÁCH TỈNH SƠN LA 2010-2020


(Kèm theo Quyết định số 1282 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2007 của UBND tỉnh)

TT

Tên bến (Theo thứ tự ưu tiên)

Địa danh

Loại bến

Tổng diện tích đất quy hoạch
(m2)

Dự kiến nhu cầu vốn
(triệu đồng)

Tiến độ thực hiện


Dự kiến nguồn vốn

1

Thị trấn huyện Mường La

Thị trấn Huyện Mường La (GĐ2)

2

10.800

7.360

2010
2

Ngọc Chiến

Trung tâm xã Ngọc Chiến Huyện Mường La

6

2.500

1.560

2010

NSNN

3

Nà Mường

Trung tâm xã Nà Mường huyện Mộc Châu

6

1.250

1.150

2010

NSĐP + Vốn khác

4

Phỏng Lái

Trung tâm xã Phỏng Lái Huyện Thuận Châu (Km368+150 QL6)

6

1.290

1.110

2011

NSNN

5

Chiềng Hoa

Trung tâm Xã Chiềng Hoa Huyện Mường La

6

1.650

1.994

2011

NSNN

6

Chiềng Xôm

Bản Panh . Xã Chiềng Xôm Thị xã Sơn La

3

5.255

5.575

2011

NSNN

7

Chiềng Khương

Thị tứ Chiềng Khương Huyện Sông Mã

5

2.446

1.769

2011

NSNN

8

Làng Chếu

Trung tâm xã Làng Chếu huyện Bắc Yên

6

1.650

1.489

2011

NSĐP + Vốn khác

9

Mường Giôn

Trung tâm xã Mường Giôn Huyện Quỳnh Nhai

6

1.190

973

2012

NSNN

10

Co Mạ

Trung tâm xã Cò Mạ huyện Thuận Châu (Km42 TL 108)

6

1.200

1.060

2012

NSNN

11

Chiềng Sung

Bản Búc A Xã Chiềng Sung huyện Mai Sơn

6

2.600

1.674

2012

NSĐP + Vốn khác

12

Mường Lèo

Trung tâm xã Mường Lèo huyện Sốp Cộp

6

2.780

2.096

2012

NSNN

13

Chiềng Sơn

Trung tâm cụm Xã Chiềng Sơn huyện Mộc Châu

6

1.650

1.339

2012

NSĐP + Vốn khác

14

Vân Hồ

Trung tâm xã Vân Hồ huyện Mộc Châu

5

2.800

2.512

2012

NSĐP + Vốn khác

15

Chiềng Khay

Trung tâm xã Chiềng Khay Huyện Quỳnh Nhai

6

1.700

1.259

2013

NSNN

16

Thị trấn Hát Lót

Khu đô thị mới huyện Mai Sơn

3

5.160

4.895

2013

NSĐP + Vốn khác

17

Mường Lạn

Trung tâm xã Mường Lạn huyện Sốp Cộp

6

1.080

994

2013

NSNN

18

Mường Do

Trung tâm xã Mường Do huyện Phù Yên

5

2.420

2.819

2013

NSNN

19

Tông Lệnh

Thị tứ Tông Lệnh huyện Thuận Châu Km 346+500m QL6

6

1.650

2.082

2014

NSNN

20

Mường Chanh

Bản Cang Mường Trung tâm cụm xã Mường Chanh huyện Mai Sơn

6

1.080

1.042

2015

NSĐP + Vốn khác

21

Nậm Ty

Trung tâm xã Nậm Ty huyện Sông Mã

5

3.100

2.812

2015

NSĐP + Vốn khác

22

Xuân Nha

Trung tâm xã Xuân Nha Huyện Mộc Châu

5

2.640

2.787

2015

NSĐP + Vốn khác

23

Song Khủa

Trung tâm cụm Xã Song Khủa Huyện Mộc Châu

6

1.480

1.204

2015

NSĐP + Vốn khác

24

Nậm Ét

Trung tâm xã Nậm Ét Huyện Quỳnh Nhai

6

2.000

2.032

2015

NSNN

25

Lóng Sập

Trung tâm xã Lóng Sập huyện Mộc Châu

6

1.640

2.145

2015

NSĐP + Vốn khác

26

Mường Bú

Xã Mường Bú Huyện Mường La

6

2.550

2.345

2016

NSNN

27

Chiềng Cơi

Trung tâm Xã Chiềng Cơi Thị xã Sơn La

6

1.220

1.026

2016

NSĐP + Vốn khác

28

Xã Tà Hộc

Cảng Tà Hộc Xã Tà Hộc huyện Mai Sơn

6

1.200

1.044

2016
29

Trung tâm xã Mường Tè

Trung tâm xã Mường Tè huyện Mộc Châu

6

1.200

1.070

2016

NSĐP + Vốn khác

30

Phiêng Pằn

Trung tâm xã Phiêng Pằn huyện Mai Sơn

6

1.650

1.323

2018

NSĐP + Vốn khác

Tổng
70.831

62.541
tải về 480.77 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương