CHÍnh trị XÃ HỘI 9 du lịch khách sạN 10tải về 447.18 Kb.
trang4/15
Chuyển đổi dữ liệu08.07.2016
Kích447.18 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

GIÁO DỤC


Vc/9255372 - 55375
      Nguyễn văn Tuấn
Chất lượng giáo dục đại học nhìn từ góc độ hội nhập/ Nguyễn Văn Tuấn      .- TP.HCM.: Tổng Hợp, 2012 .- 335tr; 20,5cm
Tóm tắt:


       Hiện nay Việt nam đang trong quá trình hội nhập với thế giới. Hệ thống giáo dục của Việt nam cũng đang trong quá trình đó. Như vậy, giáo dục đại học không thể đứng ngoài những chuẩn mực về quy trình, chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Do vậy Việt nam cần nâng cao chất lượng giáo dục đại học. Cần phải có những cải cách quan trọng để sinh viên tốt nghiệp đại học ở nước ta không còn mặc cảm thua sút sinh viên nước ngoài. Đồng thời để các trường đại học của nước ta có mặt trong top 500 của thế giới. Cuốn sách là tập hợp những bài viết của giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, một Việt kiều luôn quan tâm đến nền giáo dục của nước nhà đã trực tiếp đóng góp những ý kiến liên quan đến những vấn đề trên. Nội dung được chia thành bốn chủ đề chính: Những vấn đề chung về giáo dục đại học; Học vị tiến sĩ; Thi cử và những tiêu chuẩn cho chức danh giáo sư. Những bài viết này không phải là những công trình nghiên cứu hay học thuật mà phần lớn những bài này đều mang tính phổ thông cung cấp thông tin cho đông đảo người đọc có quan tâm đến sự nghiệp giáo dục đại học của Việt nam.
Vb/92 14986-14988
      Tịch Xảo Quyên
Khoa học kỹ thuật và giáo dục/ Tịch Xảo Quyên      .- TP.HCM.: Tổng hợp, 2012 .- 127tr, 24cm
Tóm tắt:


       Cuốn sách nằm trong bộ " Tủ sách Trung quốc" gồm 12 cuốn, nhằm giới thiệu tình hình cơ bản của quốc gia này ở hầu hết các khía cạnh như địa lý, lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hoá, pháp luật, quốc phòng, khoa học và giáo dục....Cuốn sách đã nêu bật chính sách và thành quả của chính sách phát triển "khoa giáo hưng quốc" ( lấy khoa học giáo dục để chấn hưng đất nước), trong đó đặt khoa học kỹ thuật và giáo dục vào vị trí chiến lược phát triển kinh tế và xã hội, coi khoa học kỹ thuật tiên tiến, nền giáo dục phát triển, coi con người là động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội. Sự nghiệp phát triển khoa học kỹ thuật có sự phát triển vượt trội, gặt hái nhiều thành quả, từ đó đạt tới mục tiêu hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa, bước vào thời đại kinh tế tri thức. Và sự nghiệp phát triển giáo dục của Trung quốc cũng phát triển mạnh mẽ, gặt hái được nhiều thành quả, xây dựng được một hệ thống giáo dục coóquy mô lớn nhất trên thế giới, cung cấp một cơ sở và động lực đáng tin cậy cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao sức cạnh tranh của Trung quốc với các nước.
Vb/92 14927-14930
      Trần Phương Hoa (Chủ biên)
Phụ nữ châu Á và giáo dục, quan điểm Á, Âu và những nhìn nhận khác (Kỷ yếu hội thảo quốc tế)/ TS Trần Phương Hoa (Chủ biên)      .- H.: TĐBK, 2012 .- 519tr, 24cm
Tóm tắt:


       Cuốn sách là tổng hợp những bài viết, bài nói trong cuộc hội thảo quốc tế về phụ nữ châu Á và giáo dục được tổ chức tại Việt nam trong các ngày 3 và 4 tháng sáu năm 2011. Tất cả các bài tham luận trong hội thảo đều viết về các chủ đề cơ bản sau: - Từ giáo dục tại gia tới trường học - thay đổi trong phương thức và quá trình học tập của phụ nữ; - Giáo dục cho phụ nữ và phong trào nữ quyền;  - Giáo dục cho phụ nữ và bình đẳng giới; - Giáo dục cho phụ nữ và quá trình tham gia vào các hoạt động xã hội, chính trị của nữ giới. Với 18 bài tham luận, các học giả đã cho thấy có những điểm tương đồng mà các học giả từ các châu lục khác đều có thể trao đổi, đó là : Giáo dục là một trong những yếu tố quan trọng giúp người phụ nữ vươn lên tự khẳng định mình trong xã hội. Trên thế giới hiện nay có nhiều người phụ nữ đang nắm giữ những vị trí quan trọng trong chính phủ như thủ tướng, bộ trưởng...Có thể nói rằng sự phát triển của xã hội đã gắn liền với sự nhận thức về bình đẳng giới. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích, đóng góp cho sự đấu tranh vì sự bình đẳng giới ở Việt nam.

KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN


Vb/92 14834-14843
      Nguyễn Thị Thu Hương
Bài tập kế toán doanh nghiệp (Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp)/ Ths Nguyễn Thị Thu Hương      .- H.: ĐH.KTQD, 2012 .- 143tr, 24cm
Tóm tắt:


       Để hiểu rõ hơn những lý thuyết đã được nêu ra trong cuốn"Giáo trình kế toán doanh nghiệp" của cùng tác giả, cuốn sách này tập hợp 74 bài tập dưới các dạng khác nhau giúp bạn đọc có thể tham khảo những tình huống thực tế diễn ra trong quá trình ứng dụng, quản lý cũng như giúp sinh viên hiểu thêm thực tế điều hành trong hoạt động kế toán tại các doanh nghiệp. Cuối cùng tác giả đưa ra hệ thống các câu hỏi lý thuyết bám sát nội dung cuốn "Giáo trình kế toán doanh nghiệp"
Vb/92 14814-14823
      Phan Trung Kiên
Bài tập kiểm toán chọn lọc/ TS Phan Trung Kiên      .- H.: Tài chính, 2012 .- 437tr, 24cm
Tóm tắt:


       Cuốn sách nhằm giúp cho sinh viên học kiểm toán, kế toán, các nhân viên chuẩn bị thi kiểm toán hành nghề những kiến thức sâu hơn về chế độ thực hành báo cáo tài chính trong môi trường có nhiều thay đổi. Với mục đích đó, cuốn sách giới thiệu đến người đọc các dạng bài tập kiểm toán khác nhau để thực hành với cách tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro trong thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bằng nhiều tình huống hay và phù hợp với thực tiễn Việt nam. Kết cấu cuốn sách gồm 3 phần: Phần 1: Bài tập các chương (có 14 chương bài tập); Phần 2: Hướng dẫn bài tập; Phần 3: Phần thi kiểm toán viên hành nghề. Cuốn sách bài tập này được sử dụng cùng với cuốn "Kiểm toán: Lý thuyết và thực hành" để tạo ra sự kết hợp chặt chẽ hoàn hảo giữa lý thuyết với thực hành kiểm toán báo cáo tài chính
Vc/92 55484 - 55497
      Nguyễn Đình Hựu
Cẩm nang kiểm toán/ PGS.TS. Nguyễn Đình Hựu      .- H.: CTQG - Sự Thật, 2012 .- 454tr, 20,5cm
Tóm tắt:


       Trong thời gian qua, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến kiểm toán như: Luật kiểm toán nhà nước, Luật kiểm toán độc lập cùng các nghị quyết, nghị định, thông tư của Ủy ban thường vụ quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng chính phủ và các bộ ngành tạo ra một hành lang pháp lý khá đầy đủ cho việc nâng cao hiệu lực của hoạt động kiểm toán. Và để chỉ dẫn cho các kiểm toán viên (bao gồm kiểm toán nhà nước, kiểm toán độc lập, kiểm toán viên nội bộ) nắm vững những văn bản nêu trên về bản chất, chức năng, chuẩn mực, quy trình và hệ thống các phương pháp kiểm toán, tác giả Nguyễn Đình Hựu giới thiệu nội dung suốn sách đến bạn đọc với 6 chương: Chương 1: Những khái niệm cơ bản về kiểm toán: Chương 2: Nguyên tắc và chuẩn mực kiểm toán; Chương 3: Quy trình kiểm toán; Chương 4: Chỉ dẫn về kiểm toán tài chính; Chương 5: Chỉ dẫn về kiểm toán tuân thủ; Chương 6: Chỉ dẫn về kiểm toán hoạt động. Ngoài ra trong phần phụ lục, tác giả còn giới thiệu một số thuật ngữ kiểm toán và danh mục các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm toán giúp bạn đọc dễ dàng tìm hiểu, tra cứu
Vb/92 14903-14906
      Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa   .- H.: ĐH.KTQD, 2012 .- 658tr, 24cm
Tóm tắt:


       Cùng với sự thay đổi trong chính sách quản lý kinh tế, hệ thống kế toán Việt nam cũng thay đổi và hoàn thiện để hòa hợp với kế toán quốc tế và nền kinh tế thị trường. Nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước là các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp doanh, doanh nghiệp tư nhân...có thể hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày, Bộ Tài chính ban hành Chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 và Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa (ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC). Nội dung của lần sửa đổi này bao gồm 5 phần: Phần 1: Quy định chung; Phần 2: Hệ thống tài khoản kế toán; Phần 3: Hệ thống báo cáo tài chính; Phần 4: Chế độ chứng từ kế toán; Phần 5: Chế độ sổ kế toán. Chế độ kế toán này không áp dụng cho DNNN, Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên, Công ty cổ phần niêm yết trên TTCK, HTX nông nghiệp, HTX tín dụng, theo đó các công ty con thực hiện chế độ kế toán theo quy định của công ty mẹ, còn các doanh nghiệp có đặc thù riêng như điện lực, dầu khí, bảo hiểm, chứng khoán ... được áp dụng chế độ kế toán đặc thù do Bộ tài chính ban hành hoặc chấp thuận cho ngành ban hành
Vb/92 14824-14833
      Nguyễn Thị Thu Hương
Giáo trình kế toán doanh nghiệp (Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp)/ Ths Nguyễn Thị Thu Hương      .- H.: ĐH.KTQD, 2012 .- 285tr, 24cm
Tóm tắt:


       Sự đổi mới của nền kinh tế kéo theo những thay đổi nhiều mặt của đất nước, trong đó chế độ tài chính, kế toán cũng không ngừng thay đổi cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong nước và hợp tác, hội nhập quốc tế. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới, cuốn giáo trình này được biên soạn nhằm giúp cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu, sinh viên chuyên ngành kế toán, sinh viên thuộc khối chuyên ngành kinh tế và doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế có tài liệu nghiên cứu, học tập, ứng dụng trong quản lý và điều hành thực tế. Nội dung cuốn sách đã dựa trên cơ sở các thông tin được cập nhật, có chỉnh lý, bổ sung cho phù hợp với các Luật kế toán, Luật doanh nghiệp, Luật viên chức, Luật quản lý thuế...theo chuẩn mực kế toán Việt nam và các quy định về chế độ kế toán trong các doanh nghiệp Việt nam đã được Bộ tài chính ban hành. Cuốn sách gồm 10 chương: Chương 1: Hạch toán tài sản cố định; Chương 2: Hạch toán nguyên vật liệu và nhiệm vụ; Chương 3: Hạch toán tiền lương, các khoản trích theo...
Vb/92 14560-14581
      Đặng Thị Loan
Giáo trình kế toán tài chính trong các doanh nghiệp. Tái bản lần thứ nhất/ GS.TS Đặng Thị Loan      .- H.: ĐH.KTQD, 2011 .- 519tr, 24cm
Tóm tắt:


       Trong sự nghiệp đổi mới hệ thống kế toán, một trong những nội dung quan trọng được xác định là phải xây dựng chế độ kế toán thích ứng với cơ chế thị trường trên cơ sở phân định rõ ràng ranh giới và mối quan hệ giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị. Cùng với việc đổi mới đó, "Giáo trình kế toán tài chính trong doanh nghiệp" cũng được tổ chức biên soạn lại để tái bản cho phù hợp với chuẩn mực kế toán mới ban hành với tinh thần cập nhật đầy đủ các cơ chế tài chính và chế độ kế toán hiện hành. Cuốn sách là môn học bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành kế toán, là bộ phận kiến thức thuộc các môn cơ sở cho sinh viên các khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh và là tài liệu cho việc giảng dậy, nghiên cứu, học tập. Giáo trình được chia làm 15 chương: Chương 1: Hạch toán tài sản cố định; Chương 2: Hạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ; Chương 3: Hạch toán tiền lương, các khoản trích theo lương và tình hình thanh toán với người lao động; Chương 4: Hạch toán chi phí kinh doanh và tính giá thành sản phẩm...
Vb/92 14888-14891
      Thái Phúc Huy (Chủ biên)
Hệ thống thông tin kế toán. Tập 1/Ths.Thái Phúc Huy (Chủ biên)      .- H.: ĐH.KTQD, 2012 .- 257tr, 24cm
Tóm tắt:


       Đây là tập 1 trong toàn bộ 3 tập của môn học Hệ thống thông tin kế toán và cũng là học phần 1 (gồm 3 học phần ) được thiết kế giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành kế toán. Trong tập này, tác giả trình bầy những vấn đề tổng quan về hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp, định hướng cho người đọc trong việc tổ chức một hệ bảng tính dựa trên phần mềm MS Exel để có thể xử lý dữ liệu kế toán trong một doanh nghiệp có quy mô nhỏ và cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị dữ liệu với những ví dụ minh họa thông qua phần mềm MS Access. Nội dung của tập này nhằm cung cấp kiến thức tổng quan về hệ thống thông tin kế toán, những kiến thức căn bản về hệ quản trị cơ sở dữ liệu và tổ chức dữ liệu kế toán, tổ chức xử lý dữ liệu kế toán trên phần mềm MS Exel. Trong lần biên soạn này, cuốn sách đã được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật những nội dung phù hợp với các văn bản pháp quy về chế độ kế toán hiện hành
Vb/92 14892-14895
      Thái Phúc Huy (Chủ biên)
Hệ thống thông tin kế toán. Tập 2/ Ths Thái Phúc Huy (Chủ biên)      .- H.: Phương Đông, 2012 .- 282tr, 24cm
Tóm tắt:


       Tập 2 được biên soạn để sử dụng cho việc nghiên cứu, giảng dạy học phần 2 của môn học Hệ thống thông tin kế toán với 7 chương: Chương 1: Phương pháp và công cụ lập tài liệu hệ thống giúp người đọc có thể vận dụng trong việc tìm hiểu, mô tả và trình bày một hệ thống thông tin kế toán, không phân biệt trong điều kiện kế toán thủ công hay kế toán máy; Chương 2 đi sâu tìm hiểu và trình bày về kiểm soát nội bộ với các quan điểm về kiểm soát và quản trị rủi ro trong doanh nghiệp và kiểm soát nội bộ trong môi trường máy tính. Ngoài ra còn có những vấn đề liên quan giữa tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin và kiểm soát; Chương 3 và 4 đi sâu tìm hiểu và trình bày về kiểm soát nội bộ...Trong lần biên soạn này, cuốn sách đã được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật những nội dung phù hợp với các văn bản pháp quy về chế độ kế toán hiện hành
Vb/92 14896-14899
      Nguyễn Phước Bảo Ấn
Hệ thống thông tin kế toán. Tập 3/ Ths Nguyễn Phước Bảo Ấn      .- H.: Phương Đông, 2012 .- 398tr, 24cm
Tóm tắt:


       Đây là nội dung học phần 3 của môn học Hệ thống thông tin kế toán dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán. Để giúp người đọc có tầm nhìn hệ thống cũng như tiếp cận hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện ứng dụng phần mềm kế toán, nội dung cuốn sách gồm 10 chương: Chương 1: Tổng quan về chu trình phát triển hệ thống và hai giai đoạn đầu tiên của chu trình: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán; Chương 2: Trình bày việc tổ chức triển khai, thực hiện và vận hành hệ thống thông tin kế toán; Từ chương 3 đến chương 10 đi sâu vào việc hướng dẫn, tổ chức, triển khai, sử dụng phần mềm kế toán. Đây là tập mà các tác giả đồng thời cung cấp hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán, số liệu minh họa nhằm giúp cho việc sử dụng phần mềm rõ ràng và hữu hiệu hơn.Trong lần biên soạn này, cuốn sách đã được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật những nội dung phù hợp với các văn bản pháp quy về chế độ kế toán hiện hành
Vb/92 14900-14902
      Huỳnh Lợi
Kế toán quản trị/ TS Huỳnh Lợi      .- H.: Phương Đông, 2012 .- 451tr, 24cm
Tóm tắt:


       Kế toán quản trị mới được phát triển trong những năm gần đây nhưng đã chứng minh được sự cần thiết và quan trọng của nó đối với công tác quản trị, điều hành các tổ chức, doanh nghiệp đặc biệt là những tổ chức doanh nghiệp có quy mô lớn, hoạt động đa lĩnh vực, đa ngành trong phạm vi rộng. Ở nước ta, kế toán quản trị mới chỉ được đề cập và ứng dụng trong thời gian gần đây. Do vậy việc hiểu để vận dụng có hiệu quả kế toán quản trị ở các doanh nghiệp có ý nghĩa lớn lao để tăng cường khả năng hội nhập, tạo sự an tâm cho nhà quản trị  trong quá trình điều hành doanh nghiệp. Để đáp ứng yêu cầu bước đầu tìm hiểu, nghiên cứu và ứng dụng kế toán quản trị cho các nhà quản trị, các tổ chức doanh nghiệp cũng như nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên, cuốn sách được biên soạn có kết cấu gồm 12 chương với những nội dung chính sau: Những vấn đề chung về kế toán quản trị; Nhận diện chi phí và xác định giá thành sản phẩm; Dự báo, kiểm soát chi phí và đánh giá trách nhiệm; Các thông tin cần thiết cho các quyết định kinh doanh; Phân tích và dự báo các chỉ số tài chính
Vb/92 14884-14887
      Nguyễn Phước Bảo Ấn (Chủ biên)
Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp/ Ths Nguyễn Phước Bảo Ấn (Chủ biên)      .- H.: Phương Đông, 2012 .- 353tr, 24cm
Tóm tắt:


       Kế toán là công cụ quan trọng không thể thiếu trong quá trình quản lý hoạt động của một tổ chức. Hoạt động kế toán lại thường xuyên thay đổi các ứng dụng công nghệ thông tin, thay đổi quy trình xử lý và cung cấp thông tin để các doanh nghiệp có thể đạt được mục tiêu quản lý đã thiết lập. Quá trình thay đổi đó đòi hỏi các nhân viên kế toán ngoài việc ghi chép, lập báo cáo còn phải tham gia vào các đội dự án để phân tích, thiết kế, đánh giá một hệ thống thông tin kế toán, hoặc có thể họ còn phải làm vai trò của người tư vấn tài chính kế toán, kiểm toán viên nội bộ trong doanh nghiệp hay kiểm toán viên trong tổ chức kiểm toán độc lập. Với cuốn sách này, các kiểm toán viên có thể thấy được: Mục đích, yêu cầu tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa; Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp; Quy trình và cách tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa. Trong lần biên soạn này với việc thay đổi, bổ sung và chỉnh lý một số vấn đề quan trọng phù hợp với những thay đổi của chính sách độ kế toán và các tiến bộ của công nghệ thông tin, cuốn sách là tài liệu quý cho các sinh viên chuyên ngành kế toán, các chuyên viên kế toán những kiến thức liên quan đến việc tổ chức công tác kế toán cho doanh nghiệp trong điều kiện tin học hóa.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương