Mẫu 2-knđ ĐẢng cộng sản việt namtải về 67.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích67.05 Kb.
Mẫu 2-KNĐ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Ghi chú:

- Cảm tình đảng có thể sử dụng file này để viết bản thảo, sau đó gửi cho Đảng viên hướng dẫn xem và góp ý.

- Sau khi Đảng viên hướng dẫn góp ý xong thì viết tay vào quyển lý lịch.


LÝ LỊCH

CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG


Họ và tên đang dùng: Nguyễn Văn ..

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Văn A

Quê quán: Xã :…. - Huyện :…… Tỉnh :….

Số LL:
Ảnh SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

3 × 4
Họ và tên đang dùng: Nguyễn Văn Nam, Nữ: Nam

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Văn A

Các bí danh: không

Sinh ngày tháng năm

Nơi sinh: Hà Nội

Quê quán: Xã: - Huyện: - Tỉnh:

Nơi ở hiện nay: (hiện cư trú tại đâu thì khai ở đó k khai ở quê)

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: không

Nghề nghiệp bản thân hiện nay:

Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ, học vị, học hàm:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Học vị: Học hàm: không

- Lý luận chính trị: sơ cấp

- Ngoại ngữ:

Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM:

Ngày :


Ngày và nơi vào Đảng CSVN lần thứ nhất (nếu có):

Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có):

Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có):

1.

2.
LỊCH SỬ BẢN THÂN


(Nói về quá trình trước khi học Đại học, học nghề, đi làm việc…)

Từ tháng ….năm 199 đến tháng…năm 199

NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA

Từ tháng năm đến tháng năm

Làm việc gì, ở đâu

Chức vụ

Từ tháng..năm đến tháng…năm


ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬNHỮNG LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐÃ QUA

Tên trườngNgành học hoặc tên lớp học

Hình thức họcTừ tháng năm đến tháng năm

Văn bằng chứng chỉ

Từ tháng..năm đến tháng…nămĐI NƯỚC NGOÀI

Từ tháng năm đến tháng năm

Nội dung đi

Nước nào

Từ tháng..năm đến tháng…năm
KHEN THƯỞNG

Tháng năm

Lý do, hình thức

Cấp

quyết địnhTừ tháng..năm đến tháng…năm

KỶ LUẬT

Tháng năm

Lý do, hình thức

Cấp

quyết định
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

1. Ông nội: Nguyễn Văn B ; Sinh 19 ..

Dân tộc: Tôn Giáo:

Quê quán: Xã… - Huyện…. - Tỉnh….

Dân tộc: Tôn Giáo:

Trú quán: Xã… - Huyện… - Tỉnh…

Trước Cách mạng tháng 8 ….

Sau Cách mạng tháng 8… . .

Hiện nay nghỉ hưu tại quê nhà.2. Bà nội: Lê Thị C : Sinh 19 …

Dân tộc: Tôn Giáo:

Quê quán: Xã …- Huyện … - Tỉnh …

Trú quán: Xã …- Huyện … - Tỉnh …

Trước Cách mạng tháng 8

Sau CM tháng 8…

Hiện nay:……

Ông Bà tôi là người dân lương thiện Không làm gì cho đế quốc phong kiến, không có nợ máu với nhân dân.3. Ông ngoại: Dương Văn… ; Sinh năm 19…

Dân tộc: Tôn Giáo:

Quê quán: Xã … - Huyện … - Tỉnh …

Trú quán: Xã … - Huyện … - Tỉnh …

Trước Cách mạng tháng 8:

Sau Cách mạng tháng 8 :

Đã mất năm 19…

4. Bà ngoại: Trần Thị… ; Sinh năm 19…

Dân tộc: Tôn Giáo:

Quê quán: Xã … - Huyện … - Tỉnh …

Trú quán: Xã … - Huyện … - Tỉnh …

Trước Cách mạng tháng 8 còn nhỏ ở với bố mẹ.

Sau Cách mạng tháng 8 :

Ông Bà tôi là người dân lương thiện không làm gì cho đế quốc phong kiến, không có nợ máu với nhân dân

5. Bố đẻ: Nguyễn Văn C ; Sinh năm 19 - Là Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam

Dân tộc: Tôn Giáo:

Quê quán: Xã … - Huyện … - Tỉnh …

Trú quán: Xã … - Huyện … - Tỉnh …

Trước Cách mạng tháng 8 chưa sinh.

Sau Cách mạng tháng 8:

Năm 19..-19.. đi học

Năm 19.. – 19..

Năm….. nghỉ hưu tại quê nhà. ( hoặc hiện đang công tác tại….)

Trong quá trình công tác luôn chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.6. Mẹ đẻ: Dương Thị B ; Sinh năm 19..

Dân tộc: Tôn Giáo:

Quê quán: Xã …- Huyện … - Tỉnh …

Trú quán: Xã …- Huyện … - Tỉnh …

Trước Cách mạng tháng 8 chưa sinh

Sau Cách mạng tháng 8:

Năm 19….-19… là học sinh

Năm 19… – 19… Học Đại học ( cao đẳng ) tại……

Năm 19.. – nay là

Trong quá trình công tác luôn chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.7. Anh ruột: Nguyễn Văn… ; Sinh năm 19..

Dân tộc: Tôn Giáo:

Quê quán: Xã …- Huyện … - Tỉnh …

Trú quán:

Nghề nghiệp:

Làm việc tại:

Thái độ chính trị: Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước

8. Chị ruột: Nguyễn Thị… ; Sinh năm 19…

Dân tộc: Tôn Giáo:

Quê quán: Xã …- Huyện … - Tỉnh …

Trú quán: ( chi tiết địa chỉ cụ thể)

Nghề nghiệp:

Làm việc tại:

Thái độ chính trị: Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước

9. Em ruột: Nguyễn Thị… ; Sinh năm 19…

Dân tộc: Tôn Giáo:

Quê quán: Xã …- Huyện … - Tỉnh …

Trú quán: ( chi tiết địa chỉ cụ thể)

Nghề nghiệp:

Làm việc tại:

Thái độ chính trị: Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước

9. Bố Chồng/Vợ: Bùi Văn ; Sinh năm 19 - Là Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam

Dân tộc: Tôn Giáo:

Quê quán: Xã … - Huyện … - Tỉnh …

Trú quán: Xã … - Huyện … - Tỉnh …

Trước Cách mạng tháng 8 chưa sinh.

Sau Cách mạng tháng 8:

Năm 19..-19.. đi học

Năm 19.. – 19..

Năm….. nghỉ hưu tại quê nhà. ( hoặc hiện đang công tác tại….)

Trong quá trình công tác luôn chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.10. Mẹ Chồng/Vợ: Nguyễn Thị… ; Sinh năm 19..

Dân tộc: Tôn Giáo:

Quê quán: Xã …- Huyện … - Tỉnh …

Trú quán: Xã …- Huyện … - Tỉnh …

Trước Cách mạng tháng 8 chưa sinh

Sau Cách mạng tháng 8:

Năm 19….-19… là học sinh

Năm 19… – 19… Học Đại học ( cao đẳng ) tại……

Năm 19.. – nay là

Trong quá trình công tác luôn chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.11. Anh Chồng/Vợ: Bùi Văn… ; Sinh năm 19..

Dân tộc: Tôn Giáo:

Quê quán: Xã …- Huyện … - Tỉnh …

Trú quán:

Nghề nghiệp:

Làm việc tại:

Thái độ chính trị: Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước

12. Chị Chồng/Vợ: Bùi Thị… ; Sinh năm 19…

Dân tộc: Tôn Giáo:

Quê quán: Xã …- Huyện … - Tỉnh …

Trú quán: ( chi tiết địa chỉ cụ thể)

Nghề nghiệp:

Làm việc tại Hà Nội

Thái độ chính trị: Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước

13. Em Chồng/Vợ: Bùi Văn… ; Sinh năm 19…

Dân tộc: Tôn Giáo:

Quê quán: Xã …- Huyện … - Tỉnh …

Trú quán: ( chi tiết địa chỉ cụ thể)

Nghề nghiệp:

Làm việc tại Hà Nội

Thái độ chính trị: Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước

14. Chồng/Vợ: Bùi Văn ; Sinh năm 19… - Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam

Dân tộc: Tôn Giáo:

Quê quán: Xã … - Huyện … - Tỉnh …

Trú quán: Xã … - Huyện … - Tỉnh …

Năm 19..-19.. đi học

Năm 19.. – 19..

( Nêu rõ quá trình học tập công tác)

Trong quá trình công tác luôn chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.15. Con trai/ Gái: Bùi Minh…. Sinh năm: 200…

Dân tộc: Tôn Giáo:

Quê quán: Xã … - Huyện … - Tỉnh …

Trú quán: Xã … - Huyện … - Tỉnh …

Còn nhỏ,hiện đang là học sinh trường….TỰ NHẬN XÉT

Trong quá trình công tác tôi luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; các nội quy, quy chế của Nhà trường.

Ưu điểm:

Nhược điểm:

CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN

Tôi cam đoan đã khai đầy đủ, rõ ràng và chịu trách nhiệm trước Đảng về những nội dung đã khai trong lý lịch.
Hà Nội, ngày tháng năm 20

Ký tên
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương