TRƯỜng đh kinh tế quốc dâNtải về 19.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích19.35 Kb.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

––––––––––––––––––

Số: 1433/ TB- ĐHKTQD


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015


THÔNG BÁO

V/v cung cấp các dịch vụ quản lý đào tạo đối với sinh viên chính quy

Trường Đại học Kinh tế quốc dân trân trọng thông báo, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của sinh viên và cựu sinh viên, bắt đầu từ 12 tháng 11 năm 2015, bên cạnh các phương thức cấp và xác nhận các giấy tờ hiện có, nhà trường sẽ cung cấp một số dịch vụ sau đây:


 • Cấp bảng điểm tạm thời

 • Cấp lại bảng điểm cuối khóa

 • Cấp bản giải thích thang điểm của ĐH KTQD bằng tiếng Anh

 • Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp thay cho bằng tốt nghiệp đã mất

 • Cấp bản sao bằng tốt nghiệp từ sổ gốc

 • Xác nhận tốt nghiệp

Sinh viên đăng ký nhận dịch vụ theo các hình thức sau:

 • Đăng ký trực tiếp tại Phòng 103, nhà 10, ĐH KTQD (gặp cô Lê Ngân Giang)

 • Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: daotao.neu.edu.vn

 • Đăng ký qua số điện thoại 04 36280280 (máy lẻ 5114, gặp cô Lê Ngân Giang)

 • Đăng ký qua đường bưu điện (gửi về địa chỉ: Lê Ngân Giang, Phòng 103, nhà 10, Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, số 207 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, tp.Hà Nội)

Sau khi đăng ký, sinh viên sẽ nhận được giấy hẹn (có kèm theo mã hẹn)

Quy trình cụ thể đối với các dịch vụ như sau: 1. Bảng điểm tạm thời

 1. Đối tượng phục vụ: Sinh viên chính quy chưa tốt nghiệp, đang theo học tại ĐH KTQD có nhu cầu nhận bảng điểm tạm thời phục vụ nhu cầu học tập và làm việc.

 1. Sau 02 ngày kể từ ngày yêu cầu được xác nhận, sinh viên có thể tới nhận bảng điểm trực tiếp tại trường hoặc nhận qua đường bưu điện.

 1. Thời hạn cung cấp:

 1. Không quá 01 ngày làm việc đối với các sinh viên đến đặt yêu cầu trực tiếp.

 2. Không quá 02 ngày làm việc đối với các sinh viên đặt yêu cầu trực tuyến hoặc qua điện thoại hoặc bưu điện (thời gian sinh viên nhận bảng điểm qua đường bưu điện tùy thuộc vào loại hình chuyển phát và các điều kiện chuyển phát khác).

 1. Mức phí dịch vụ: Với mỗi lần đăng ký dịch vụ, mức giá là 10.000đ/bản + phí bưu điện (nếu có). Sinh viên đến đăng ký trực tiếp sẽ nộp phí tại Phòng QLĐT ngay khi đặt yêu cầu. Sinh viên đăng ký qua điện thoại hoặc đăng ký online sẽ nộp phí tại Phòng QLĐT khi nhận kết quả.

 1. Bảng điểm cuối khóa (cấp lại)

 1. Đối tượng phục vụ: Sinh viên chính quy từ khóa 48, sinh viên văn bằng 2 chính quy từ khóa 23, sinh viên liên thông chính quy từ khóa 12 đã tốt nghiệp có nhu cầu nhận bản cấp lại của bảng điểm cuối khóa (giá trị tương đương bảng điểm cuối khóa được cấp vào thời điểm tốt nghiệp). Đối với sinh viên các khóa khác, nhà trường sẽ có thông báo cung cấp dịch vụ sau khi hoàn thành công tác số hóa bảng điểm trong năm 2016.

 2. Thời hạn cung cấp: Không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày yêu cầu được xác nhận.

 3. Mức phí dịch vụ: 20.000đ/bản + phí bưu điện (nếu có). Phương thức nộp phí như mục I.

 1. Bản giải thích thang điểm của ĐH KTQD bằng tiếng Anh

 1. Đối tượng phục vụ: Sinh viên đã tốt nghiệp hoặc đang theo học có nhu cầu được cung cấp bản giải thích hệ thống thang điểm của ĐH KTQD bằng tiếng Anh.

 2. Thời hạn cung cấp:

  1. Sinh viên đến đăng ký trực tiếp nhận bản giải thích thang điểm ngay sau khi yêu cầu được xác nhận.

  2. Không quá 02 ngày làm việc đối với các sinh viên đặt yêu cầu trực tuyến hoặc qua điện thoại, bưu điện (thời gian sinh viên nhận bảng điểm qua đường bưu điện tùy thuộc vào loại hình chuyển phát và các điều kiện chuyển phát khác).

 1. Mức phí dịch vụ: 10.000đ/bản + phí bưu điện (nếu có). Phương thức nộp phí như mục I.

 1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp thay bằng tốt nghiệp đã mất (chỉ cấp 01 lần)

 1. Đối tượng phục vụ: Sinh viên chính quy đã tốt nghiệp có nhu cầu nhận chứng nhận tốt nghiệp thay bằng tốt nghiệp đã mất.

 2. Thời hạn cung cấp: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày yêu cầu được xác nhận.

 3. Mức phí dịch vụ: 50.000đ/bản + phí bưu điện (nếu có). Phương thức nộp phí như mục I.

 1. Bản sao bằng tốt nghiệp từ sổ gốc

 1. Đối tượng phục vụ: Sinh viên chính quy đã tốt nghiệp có nhu cầu nhận bản sao bằng tốt nghiệp từ sổ gốc.

 2. Thời hạn cung cấp: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày yêu cầu được xác nhận.

 3. Mức phí dịch vụ: 15.000đ/bản + phí bưu điện (nếu có). Phương thức nộp phí như mục I.

 1. Xác nhận tốt nghiệp

 1. Đối tượng phục vụ: Sinh viên chính quy đã tốt nghiệp có nhu cầu xác nhận thông tin tốt nghiệp.

 2. Thời hạn cung cấp: Không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày yêu cầu được xác nhận.

 3. Mức phí dịch vụ: 20.000đ/bản + phí bưu điện (nếu có). Phương thức nộp phí như mục I.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu

- Các Khoa/Viện/Trung tâm, Phòng ban

- Lưu TH, QLĐT, TCKTHIỆU TRƯỞNG


(đã ký)

GS.TS. Trần Thọ Đạt

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương