Chương Trìnhtải về 6.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích6.67 Kb.
THÁNH LỄ NGOÀI TRỜI NHÂN NGÀY HIỀN PHỤ

(FATHER’S DAY)

NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2010

Merritt Point Park

7800 Dunmanway Extended

Dundark, MD 21222


Chương Trình

09:30: Tập trung tại park

10:00: Thánh Lễ

11:00: Picnic

05:00: Bế mạc
Các trò chơi:

bóng chuyền, đá banh, vũ cầu v.v. do Knights of Columbus phụ trách


Thực phẩm:

Mỗi gia đình tự túc phần thực phẩm của mình
Driving directions to Merritt Point Park from the church

1. Head northeast on Sollers Point Rd toward Chestnut St (318 ft)

2. At the traffic circle, take the 2nd exit and stay on Sollers Point Rd (0.8 mi)

3. Turn right at Merritt Blvd (0.2 mi)

4. Turn right at Dunmanway. Destination will be on the left (0.5 mi)

It is about 1.6 mi (4 minutes)

Xin mọi người tham gia đông đủ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương