Call to ordertải về 13.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích13.41 Kb.
#28394
AGENDA

REGULAR PARKS & RECREATION MEETING

MAY 5, 2016 at 6:30 P.M. AT VETERANS MEMORIAL PARK

(The Regular Meeting will follow at the Government Center, 315 Bridge St.)

  1. CALL TO ORDER

2) APPROVAL OF MINUTES

a. Regular Meeting – April 7, 2016


  1. PRESENTATION “Because of the Water” Update – Jim Sak
  1. CITIZENS' COMMENTS

Any citizen who wishes to address the Parks & Recreation Commission on a matter not listed on this agenda may speak at this time. Persons addressing the Parks and Recreation Commission may state their name, address, and, if applicable, their affiliation. The Chairperson should recognize the citizen before speaking. A five-minute limitation applies unless extended by the chairperson. Citizens wishing to speak on matters listed on the agenda will be permitted, under the same limitations, to speak when the matter is brought before the council.
5) OLD BUSINESS

a. TART Trail Update

b. ADA Walk Update

c. Dam Beach Restroom Update

d. Handicap Accessible Swings in Veteran’s Memorial Park – Pearls Fundraiser

e. Workout Area in Veterans Memorial Park Update

f. Dam Beach Management Plan Update

g. Annual Report Presentation & Reception


6) NEW BUSINESS

a. Noble Pines Trail

b. Reservation of Tennis Courts

c. Picnic Tables in Memorial Park

d. Summer Recreation List

e. Kids Fishing Day

f. Community Garden

g. Communication Initiation from Beautification – P&R Representative

7) CORRESPONDENCE – None

8) REPORTS

a. Village Council-Chuck
9) NEXT MEETING – June 2, 2016, at 7 p.m.
10) ADJOURNMENT
PUBLIC NOTICE ANNOUNCEMENT VILLAGE OF ELK RAPIDS

NOTICE OF COMPLIANCE WITH THE ADA AT PUBLIC MEETINGS


The Village of Elk Rapids shall provide reasonable auxiliary aids and services, such as signers for the hearing impaired and individuals with disabilities at meetings/hearings upon (5) days’ notice to the Village. Individuals with disabilities requiring auxiliary aids or services should contact the Village of Elk Rapids by writing or calling the following:
William Cooper, ADA Coordinator, 315 Bridge St. Elk Rapids, MI 49629 / 231-264-9274
With seven days advance notice, accommodations can be made for persons with disabilities and/or limited English speaking ability, and persons needing auxiliary aids of services of interpreters, signers, readers or large print.
Con siete días de anticipación, el alojamiento se pueden hacer las personas con discapacidad y / o capacidad limitada de habla Inglés, y las personas que necesitan ayudas auxiliares de servicios de intérpretes, los firmantes, lectores o en letra grande.
Với bảy ngày thông báo trước, phòng có thể được thực hiện cho người khuyết tật và / hoặc hạn chế khả năng nói tiếng Anh, và những người cần hỗ trợ các dịch vụ phụ trợ của thông dịch viên, những người ký tên, người đọc hoặc in lớn.
Nrog xya hnub ua ntej daim ntawv ceeb toom, kev kho kom haum yuav ua rau cov neeg muaj kev tsis taus thiab / los yog tsis tau lus Askiv hais lus muaj peev xwm, thiab cov neeg hu ua deductible lwm yam kev pab ntawm cov kev pab cuam ntawm cov neeg txhais lus, signers, txawj nyeem ntawv los yog sau loj loj.
與7天前通知,住宿可以為殘疾人和/或有限的英語口語能力,並需要口譯,簽名,讀者或大型印刷服務的輔助器材的人的人進行。
او ,قارئين ,الاشارة بلغة مختصين ,مترجمين توفير يمكن ,ايام سبعة من مسبق اشعار وجود مع .بطلاقة الانجليزية اللغة يتكلمون لاالذين وهؤلاء ,الخاصة الاحتياجات لذوي الحجم كبيرة حروف
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
2013 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập bài kiểm tra 15 phút môn hóA 9 LẦN 1 vq1: Nêu
2013 -> Mãng cäc thiÕt diÖn nhá Tiªu chuÈn thi c ng vµ nghiÖm thu Minipile foundation Standard for constrution, check and acceptance
2013 -> Thiết kế nghiên cứU & thống kê y họC
2013 -> BỘ XÂy dựng số : 14/ 2003/ QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Chương dao đỘng cơ
2013 -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
2013 -> Số Hồ sơ: 103/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số Hồ sơ: 103/ /thu-đC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Số Hồ sơ: 107/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Niên Lịch Phụ Huynh/Học Sinh

tải về 13.41 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương