Bảo vệ năm: 2008 Giáo viên hướng dẫntải về 7.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích7.25 Kb.
Luận văn: Thu hút và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức: Trường hợp ngành

Đường sắt Việt Nam

­­­­­­


Tác giả: Bùi Thanh Hương
Ký hiệu: LC 321

Chuyên ngành: KTTG&QHKTQT.

Bảo vệ năm: 2008

Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Ngọc Thanh

Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:

  • Mục đích:

Làm rõ thực trạng việc thu hút và sử dụng ODA trong ngành đường sát Việt Nam. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm đẩy mạnh việc thu hút và sử dụng có hiệu quả ODA của ngành đường sắt Việt Nam trong quá trình hội nhập sắp tới, đặc biệt sau khi Việt nam trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới.

  • Nhiệm vụ:

+ Tổng hợp và phân tích các chính sách thu hút ODA ở Việt Nam nói chung và ngành đường sắt nói riêng.

+ Làm rõ thực trạng việc quản lý, sử dụng ODA cho ngành đường sắt Việt nam trong thời gian từ năm 1995 đến nay.+ Đưa ra được những giải pháp khả thi để thu hút và sử dụng có hiệu quả hơn nữa vốn ODA trong ngành đường sắt Việt Nam trong giai đoạn sau khi Việt Nam gia nhập WTO.

Những đóng góp mới của luận văn:

  • Phân tích, chỉ ra được thực trạng thu hút và sử dụng ODA trong ngành đường sắt trong thời gian qua.

  • Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường thu hút và sử dụng hiệu quả ODA trong ngành đường sắt trong quá trình hội nhập, nhất là khi Việt nam vừa gia nhập WTO trong tháng 11 năm 2006 vừa qua.

: bitstream -> 1247
1247 -> TÊN ĐƯỜng phố VÀ LÀng xã HÀ NỘi qua những lần thay đỔI Đinh Tiên Hoàng
1247 -> ĐỊa giới hà NỘi thời pháp xâm lưỢC, TẠm chiếM
1247 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi số: 1384 /Đhqghn-khtc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
1247 -> MỤc lục chưƠng 1: CƠ SỞ LÝ luậN 11
1247 -> Số 61/2005/QĐ-ttg
1247 -> Year: 2007 Lecturer: Assoc. Prof. Dr. Tu Quang Phuong Research purposes
1247 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
1247 -> Phong tục trong bữa cơm của ngưỜi hà NỘI
1247 -> Tên đề tài Thực trạng áp dụng 5S tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương