BẢng 7: giá ĐẤT Ở Áp dụng trong năM 2012 trêN ĐỊa bàn huyện krông bôNGtải về 0.72 Mb.
trang3/6
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích0.72 Mb.
#29897
1   2   3   4   5   6


TT


TÊN ĐƯỜNG

ĐOẠN ĐƯỜNG


Mức giá năm 2011

Dự kiến giá năm 2012


Bổ sung


Từ


Đến

Giữ

nguyên

Điều chỉnh, bổ

3

Khu dân cư còn lại40,000

40,000V

Xã Cư Pui1

Tỉnh lộ 12

Giáp ranh xã Hoà Phong

Ngã 3 đường đi Buôn Ngô

100,000

100,000

Ngã 3 đường đi Buôn Ngô

Đầu vườn nhà Ông Y Khiêm (Buôn Lăk)

60,000

60,000

Đầu vườn nhà Ông Y Khiêm (Buôn Lăk)

Ngã 3 nhà Ông Liêm (Buôn Lăk)

250,000

250,000

Ngã 3 nhà Ông Liêm (Buôn Lăk)

Đầu vườn Ông Ng. Trọng Hoàng (Điện.Tân)

100,000

100,000

Đầu vườn Ông Ng. Trọng Hoàng (Điện.Tân)

Cầu Điện Tân (Êa Mun)

200,000

200,000

Cầu Điện Tân (Êa Mun)

Ngã 3 Buôn Khanh (Vào Cầu treo)

250,000

250,000

Ngã 3 Buôn Khanh (Vào Cầu treo)

Giáp ranh xã Cư Đrăm

300,000

300,0002

Đường giao thông nông thôn

Đầu vườn nhà Ông Đỗ Hữu Đức

Ngã 3 đi hang đá Đăk Tuôr

200,000

200,000

Cuối vườn Ông Ama Bơh

Hết khu dân cư

60,000

60,000

Cuối vườn nhà Ông Nguyễn Song

Hết vườn nhà Ông Lê Hữu Cư

60,000

60,000

Cuối vườn nhà Ông Lê Văn Thơ (Chủ tịch xã

Hết vườn nhà Ông Ngô Văn Huân

60,000

60,000

Cuối vườn Ông Ama Huy

Đầu cầu treo Buôn Khanh

60,000

60,000

Cuối đất Ông Phạm Hội

Hết khu dân cư

60,000

60,000

Đầu vườn nhà Bà Mí Ne

Hết vườn nhà Ông Ama Hanh

60,000

60,000

Cuối vườn nhà Bà H' Quang

Hết vườn nhà Bà H' Rung

70,000

70,000

Từ Buôn Phung xã Cư Pui

Hết ngã 3 đầu Buôn Ngô A xã Hòa Phong60,000

Bổ sung do

Nâng cấp
Cầu treo Buôn Khóa

Hết thôn Cư Tê, xã Cư Pui80,000

3

Khu dân cư còn lại50,000

50,000VI

Xã Cư Drăm1

Tỉnh lộ 12

Giáp ranh xã Cư Pui

Cầu Êa Găm

200,000

200,000

Cầu Êa Găm

Cầu nhà Bà Mí Tuấn

250,000

250,000

Cầu nhà Bà Mí Tuấn

Đầu đất vườn nhà Ông Lò Văn Mai

200,000

200,000

Đầu đất vườn nhà Ông Lò Văn Mai

Hết ranh đất Trạm Ytế xã

350,000

350,000

Hết ranh đất Trạm Ytế xã

Cầu Buôn Chàm A

600,000

600,000


Đường đi Yang Mao

Ngã 3 Bà Lịch

Hết vườn Ông Dương Văn Tho

500,000

500,000

Hết vườn Ông Dương Văn Tho

Hết vườn nhà Ông Ama Hậu

200,000

200,000

Hết vườn nhà Ông Ama Hậu

Giáp ranh xã Yang Mao

100,000

100,000


Đường đi Yang Hăn

Cầu Buôn Chàm A

Hết vườn nhà Bà Liểu

200,000

200,000

Hết vườn nhà Bà Liểu

Cầu Ông Mười

150,000

150,000

Cầu Ông Mười

Cầu Ông Nguyên100,000

Bổ sung do

Nâng cấp
Cầu Ông Nguyên

Cầu Ông Tám120,000Cầu Ông Tám

Cống nhà Ông Lâm

200,000

200,000
tải về 0.72 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương