Bài giảng Diện Chẩn điều khiển liệu pháp


Lƣu ý : phác đồ 6 vùng Phản Chiếu dán cao không hiệu quả mạnhtải về 2.69 Mb.
Chế độ xem pdf
trang61/61
Chuyển đổi dữ liệu19.09.2022
Kích2.69 Mb.
#53229
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   61
Bài Giảng Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp - Dương Việt Phương, 98 Trang

Lƣu ý
: phác đồ 6 vùng Phản Chiếu dán cao không hiệu quả mạnh:
 
Dụng cụ dùng để GẠCH 6 vùng phản chiếu là que dò 2 đầu (gọi là SAO CHỔI). Một đầu có 1 
que dò inox thuộc dƣơng (làm nóng ngƣời). Đầu kia có 3 chia bằng inox ở thế tam giác thuộc 
âm (làm mát cơ thể). Tùy trƣờng hợp mà dùng đầu dƣơng hay đầu âm. Ví dụ: nếu cơ thể 
bệnh nhân đang bị lạnh thì phải dùng đầu dƣơng, vì nếu dùng đầu âm cơ thể sẽ lạnh hơn (và 
ngƣợc lại). 
Nếu không có que dò nói trên, ta có thể tạm thời sử dụng bằng đầu ngón tay trỏ (hoặc trở ngƣợc 
đầu móng tay cái) hay bất cứ vật gì có đầu trơn láng, nhỏ hơn đầu đũa ăn một chút cũng 
đƣợc, tuy không hiệu quả bằng. 
Trƣờng hợp ngƣời có cơ thể quá nóng thì nên dùng đôi ĐŨA THẦN (bằng sừng trâu) sẽ không 
bị nóng nhƣ que dò inox.

Dụng cụ sao chổi 
  

Đôi đũa thần
  

LƢU Ý
-
Tất cả các dụng cụ Diện Chẩn ( Vinamassage) đều đã đăng ký bản quyền và chỉ bán độc quyền 
tại 16 Ký Con, P7. Q. Phú Nhuận, Tp. HCM.
-
Quý khách có nhu cầu có thể đặt hàng qua hộp thƣ điện tử 
vietydao@yahoo.com
  
-
Các dụng cụ nếu bán ở các nơi khác là hàng nhái, không có chất lƣợng điều trị. 


Cách Chữa Bệnh Liệt
 
Việc chữa bệnh nhân bị liệt đòi hỏi phải có sự kiên 
nhẫn, thời gian và phải chữa hàng ngày ít nhất từ 
2 hoặc 3 lần, cho nên phải cần đến ngƣời nhà 
(con cái, hoặc vợ, hoặc chồng, hoặc nếu không có 
thì phải thuê đến nắn bóp cho) để chữa trị. 
Việc chữa bệnh nhân bị liệt đòi hỏi phải có sự kiên 
nhẫn, thời gian và phải chữa hàng ngày ít nhất từ 
2 hoặc 3 lần, cho nên phải CẦN ĐẾN NGƢỜI HỖ 
TRỢ (con cái, hoặc vợ, chồng, nếu không có thì 
phải thuê ngƣời đến nắn bóp ) để chữa trị. 
* Thƣờng bị liệt một bên (liệt 1/2 ngƣời, bán thân 
bất toại)
* Liệt bên phải thƣờng nặng hơn liệt bên trái.
* Nếu liệt bên phải thƣờng là bị nhũn não (chân 
tay co quắp, đi đứng khó khăn, lƣỡi rụt lại nên nói 
cũng khó khăn). Nếu bị nhũn não thì phải bấm các 
huyệt theo thứ tự 34. 290. 100. 156. 37. 41. Sau 
đó, làm 7 động tác dƣới đây:
1- 
LĂN GỜ MÀY (phản chiếu tay):
a) Lăn gờ mày từ đầu mày ra cuối mày (bên nào 
bị lăn bên đó) lăn 30 cái 1 lần làm 3 lần, mỗi lần 
nghỉ 1 phút, nếu ngƣời khoẻ thì lăn 40-50 cái /1 
lần.
Chú ý
: Nhớ từ trong ra ngoài nếu làm ngƣợc lại thì sẽ bị liệt nặng hơn.
b) Xon
g búng (hoặc gõ) đầu mày (H.65) và cuối mày (H.100), có thể làm 1 lần hoặc 2 lần (tùy sức 
chịu đựng của bệnh nhân). Mỗi lần búng (hoặc gõ) độ 15-20 cái.
2- 
LĂN GẦN MIỆNG (phản chiếu chân):

Lăn từ dƣới cánh mũi đến mép (30 cái/1 lần làm 3 lần).

Lăn từ mép đến môi dƣới (30 cái/1 lần làm 3 lần).

Lăn từ môi dƣới đến cằm (30 cái/1 lần làm 3 lần)
3- 
HƠ: Bằng nhang ngải cứu nếu có.
a) Hơ nhƣợng (khuỷu) tay: Từ nhƣợng tay lên trên khoảng 2-3cm và dƣới cũng khoảng 2-3cm. Hơ đi 
hơ lại bằng cách hơ ½ trên, hơ ½ dƣới hoặc từ trong ra ngoài (hơ tròn).
b) Hơ cùi trỏ: hơ tròn.
c) Hơ cổ tay (hay gọi là cƣờm tay)
d) Hơ đầu gù các đốt ngón tay.
Chú ý: 

Quan trọng ở mắt cá chân ngoài khi hơ cổ tay.

Nếu không nói đƣợc, nói khó khăn thì hơ ngón cái tay trái (hơ từ cuối đốt thứ 2 ra đến đầu ngón cái). 
Xong hơ 2 bên cạnh ngón cái, nhớ hơ đi hơ lại nhiều lần. Nhờ việc hơ này mà lƣỡi sẽ thon lại và dài 
ra, ăn nói sẽ dễ dàng.
4- 
LĂN TRỰC TIẾP TAY LIỆT:

Lăn cánh tay trên: từ đầu vai xuống khuỷu tay (30 cái/1 lần làm 3 lần).

Lăn cánh tay dƣới: lăn từ khuỷu tay tới cổ tay (30 cái/1lần làm 3 lần).

Lăn bàn tay: từ cổ tay ra 4 đầu ngón tay (tức mu bàn tay).

Lăn ngón cái (ngón cái ở vị trí kẹp giữa 2 ngón cái và ngón trỏ của ngƣời chữa bệnh).

Lăn gan bàn tay (lăn 3 lần, mỗi lần 30 cái).

Xong day hoặc vê các đốt xƣơng, chỗ sƣng.
5- 
LĂN TRỰC TIẾP CHÂN LIỆT: (cũng nhƣ lăn tay)

Lăn đùi: từ trong ra ngoài (30 cái/1 lần, 3 lần)

Lăn cẳng chân: lăn xuôi từ đầu gối xuống cổ chân.
Chú ý: 
không lăn ở sống chân.


Lăn bàn chân: lăn mu chân trƣớc, xong lăn 2 cạnh chân.

Lăn gan bàn chân và day các đầu xƣơng ngón chân.
Chú ý
: tất cả các động tác lăn đều làm 3 lần mỗi lần 30 cái.
Khi lăn tay,chân: phải lăn tròn toàn bộ.
Khi tập đi phải để chân thẳng.
Cào gót và bàn chân.
6- CÀO TRÊN 
ĐẦU
a- 
Cào từ mí tóc lên 2-3 cm xuống mí tai.
b- 
Công dụng: Để chữa cánh tay trên, cánh tay dƣới, bàn tay (xem vị trí của đồ hình 11 phản chiếu 
phần ngoại vi cơ thể trên da đầu ―đồ hình dƣơng‖).
c- 
Cào từ đỉnh đầu thẳng xuống đỉnh tai (phản chiếu đùi).
d- 
Cào từ đỉnh tai chếch ra sau ót (phản chiếu bắp chân).
e- 
Cào 2 bên sau ót (phản chiếu bàn chân).
Chú ý : 
tất cả đều làm 30 cái/1lần làm 3 lần. Đặc biệt chú ý: nếu bị liệt nửa ngƣời bên phải thì cào 
nửa đầu bên trái. Ngƣợc lại, nếu bị bên trái thì cào đầu bên phải.
7-
LĂN LƢNG:

Lăn ngƣợc từ xƣơng cùng lên tới ót, lăn từng đoạn ngắn độ 15cm/1 đoạn.

Lăn 2 bên cột sống thì lăn chéo lên.
Chú ý: 
khi lăn ở các đốt L3, L4, L5 phải lăn cẩn thận vì chỗ này là thận, nếu không khéo sẽ bị sa 
thận.
GSTS Bùi Quốc Châu

tải về 2.69 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   61
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương