Bài giảng Diện Chẩn điều khiển liệu pháptải về 2.69 Mb.
Chế độ xem pdf
trang6/61
Chuyển đổi dữ liệu19.09.2022
Kích2.69 Mb.
#53229
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61
Bài Giảng Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp - Dương Việt Phương, 98 Trang

CHẨN (FACY)so với các phương pháp tương tự khác đã có trên thế giới trước đây. Vì rõ ràng từ phát 
điểm cho đến việc tiến hành xây dựng hệ thống lý thuyết không đi theo chiều dọc thẳng đứng từ Y học 


xuống mà lại đi theo chiều nagng từ các ngành KHOA HỌC NHÂN VĂN như Triết học, Văn học, Ngôn 
ngữ học, Tướng học…Sau đó được bổ sung bằng các chất liệu khác như điều khiển học, Hình học, 
Trường sinh học, vật lý học,…
Tóm lại, DIỆN CHẨN (FACY) không phải là một sản phẩm đơn thuần Y học mà là kết quả tổng hợp 
của nhiều ngành khác trong đó chủ yếu là văn hóa và triết học Đông Phƣơng (nhƣ Phật, KHổng, Lão, 
Thiền, Dịch học….)có thể nói nó là đứa con tinh thần của VĂN HÓA VIỆT NAM vời tính TỔNG HỢP, 
CHIẾT TRUNG VÀ SÁNG TẠO NHUẦN NHUYỄN. Chúng tôi gọi nó là Y ĐẠO(I’TAO) hay Y HỌC-
VĂN HÓA TRIẾT HỌC vì nó không dừng ở chổ Y thuật hay Y đức, mà cái nó nhắm tới là không chỉ 
đem lại sức khoẻ cho thân thể và tinh thần của con ngƣời mà còn giúp mở mang tâm trí (minh triết 
hơn) rồi thông qua chữa bệnh cho mình và cho ngƣời mà dần dần đạt lý của trời đất vì con ngƣời và 
vũ trụ là một (thiên nhân hợp nhất) cho nên thấu hiểu mình tất sẽ hiểu cái lý của trời đất. Ngoài ra nó 
còn giúp mở rộng sự giao lƣu văn hóa giữa các dân tộc với nhau(vì theo NHẤT NGUYÊN LUẬN, TẤT 
CẢ LÀ MỘT), đóng góp vào việc hình thành một nền văn hóa Thế Giới. Còn xét về mặt hình thức thì 
nó là tổng hợp của Phản xạ học nhiều hơn, nhƣng là một phản xạ học mới:PHẢN XẠ ĐA HỆ (nếu có 
thể gọi đƣợc nhƣ vậy để phân biệt với phản xạ học cổ điển hay là Phản xạ đơn hệ). Hay còn gọi là 
PHẢN XẠ HỌC VIỆT NAM (Reflexologie Vietnamienme). Đây cũng là một loại NHU Y (Médecine 
douce) hay Y HỌC TỰ NHIÊN (Médecine naturelle) vì không dùng thuốc cũng không dùng kim châm 
mà chỉ dùng tay hay dụng cụ (như cây lăn,cây cào,búa gõ, que dò, ngải cứu, máy xung điện facy). Nó 
cũng là một hình thức của Y tế CỘNG ĐỒNG (La Santé Commune) và có thể phổ biến rộng rãi cho 
nhiều ngƣời cùng học và làm đƣợc một cách dễ dàng và an toàn nhất trong phạm vi Chăm sóc sức 
khỏe ban đầu. 

tải về 2.69 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương