Ban quản lý DỰ Án phát triển hạ TẦng kỹ thuậT (mabutip)tải về 7.8 Mb.
trang32/35
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích7.8 Mb.
#64
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

Phụ lục 19- Nhân viên


Ghi chú: Các giá trị của Chỉ số Chi phí đào tạo cho một nhân viên 13.2. của 3 Cty: An Việt, Bảo lộc và Sài Gòn không được sử dụng vì quá lớn so với thực tế

Nhân viên

7. Chỉ số nhân viên (NV)

13. Chi phí đào tạo nhân viên

7.1 NV/ 1000 đấu nối

7.2. NV/ 1000 dân

13.1. % doanh thu

13.2.triệu VND/ NVTên Công ty cấp nước

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012
Khu vực miền Núi & Trung du phía Bắc
 
 
 
 XD và cấp nước Điện Biên

N/A

8.72

N/A

2.34

N/A

0.26

N/A

0.31XD và cấp nước Lai Châu

8.80

8.26

2.12

1.86

0.87

2.07

0.60

1.44CP cấp nước Sơn La

5.33

5.50

1.28

1.37

0.37

0.93

0.75

2.33CP nước sạch Hòa Bình

4.61

5.51

1.48

1.95

N/A

0.24

N/A

0.35MTV KD nước sạch tỉnh Lào Cai

8.66

8.66

2.65

2.47

0.06

0.06

0.10

0.11MTV Cấp thoát nước Hà Giang

14.76

15.74

3.86

4.13

N/A

0.00

N/A

0.00MTV cấp nước Cao Bằng

5.17

5.10

1.48

1.35

0.16

0.00

0.28

0.00CP cấp thoát nước Lạng Sơn

N/A

9.14

N/A

2.35

N/A

0.00

N/A

0.00MTV KD nước sạch Quảng Ninh

6.74

6.48

1.76

1.73

0.03

0.05

0.06

0.12MTV cấp nước Yên Bái

6.91

7.11

1.82

1.88

N/A

0.30

N/A

0.47XD cấp thoát nước Nghĩa Lộ

7.42

7.55

1.93

1.75

1.03

0.92

0.97

1.06CP cấp nước Phú Thọ

4.36

6.02

0.90

1.54

0.50

0.19

1.39

0.48MTV Cấp thoát nước Tuyên Quang

7.34

7.78

1.88

2.27

0.03

0.04

0.03

0.05NN MTV Cấp thoát nước Bắc Kạn

2.72

2.59

0.71

0.67

0.08

0.09

0.15

0.21CP nước sạch Thái Nguyên

10.09

9.43

2.59

2.42

0.01

0.07

0.02

0.12MTV Cấp thoát nước Bắc Giang

7.79

7.94

2.05

2.40

0.17

0.17

0.17

0.17
Khu vực Đồng bằng sông Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 MTV nước sạch Hà Nội

4.48

4.45

0.99

0.97

0.03

0.04

0.10

0.15CP đầu tư XD và KD NS (Viwaco)

2.64

4.08

0.38

0.55

0.03

0.07

0.25

0.31
MTV Nước sạch Hà Đông

6.93

 

1.77

 

0.10

 

0.16

 CP cấp nước Sơn Tây

4.32

4.34

0.94

0.87

0.29

0.00

0.65

0.00CP cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

8.42

8.51

2.49

2.19

0.02

0.02

0.05

0.06CP nước sạch Vĩnh Phúc

10.24

9.80

2.04

1.95

0.00

0.03

0.00

0.09MTV cấp thoát nước Bắc Ninh

6.86

7.24

1.79

1.90

0.16

0.35

0.19

0.48CP Đầu tư phát triển An Việt

5.99

11.27

1.31

2.84

N/A

60.40

N/A

63.14Thuận Thành

N/A

13.24

N/A

3.37

N/A

0.56

N/A

0.56CP nước sạch Hà Nam

7.92

7.43

1.85

1.79

0.10

0.00

0.21

0.00MTV KD nước sạch Nam Định

4.60

4.64

1.11

1.07

0.39

0.46

0.66

0.95MTV KD nước sạch Ninh Bình

6.78

6.41

1.39

1.31

0.06

0.01

0.09

0.02MTV KD nước sạch Hải Dương

7.16

6.61

1.82

1.69

0.06

0.02

0.12

0.05MTV Cấp nước Hải Phòng

4.61

5.41

1.18

1.38

0.60

0.09

1.42

0.31CP XD Cấp nước Hải Phòng

N/A

4.80

N/A

1.23

N/A

0.04

N/A

0.11CP XD tổng hợp Tiên Lãng

8.65

8.85

2.24

2.24

N/A

0.00

N/A

0.00
CP cấp nước Vật Cách Hải Phòng

4.86

 

1.25

 

0.02

 

0.08

 MTV KD nước sạch Hưng Yên

19.11

17.83

3.36

3.13

0.12

0.00

0.11

0.00MTV KD nước sạch tỉnh Thái Bình

11.30

5.34

2.89

1.36

0.11

0.09

0.10

0.24
Khu vực Ven biển miền Trung

 

 

 

 

 

 

 

 MTV cấp nước Thanh Hóa

6.85

8.72

1.69

2.16

0.15

0.00

0.21

0.00MTV cấp nước Nghệ An

6.44

6.56

1.40

1.22

0.48

0.41

0.67

0.75MTV cấp nước và XD Hà Tĩnh

8.64

8.66

2.09

2.07

0.79

0.87

0.65

1.06MTV Cấp thoát nước Quảng Bình

7.32

6.35

1.18

1.46

0.33

0.16

0.50

0.30MTV Cấp nước và XD Quảng trị

7.07

6.83

1.63

1.58

0.16

0.69

0.20

1.02MTV XD và Cấp nước Thừa Thiên Huế

2.88

3.38

0.56

0.71

0.67

0.67

2.21

1.88MTV Cấp nước Đà Nẵng

3.26

3.93

0.83

0.97

0.06

0.04

0.22

0.15MTV Môi trường ĐT Quảng Nam

N/A

48.25

N/A

10.08

N/A

0.00

N/A

0.00CP Cấp thoát nước Quảng Nam

10.55

9.30

2.25

1.98

N/A

0.97

N/A

1.47CP cấp thoát nước và XD Quảng Ngãi

9.69

9.43

2.03

2.48

N/A

0.00

N/A

0.00MTV câp thoát nước Bình Định

4.33

8.14

0.99

1.89

0.17

0.12

0.34

0.14MTV Cấp thoát nước Phú Yên

4.98

5.19

1.13

1.08

0.41

0.19

0.95

0.47MTV Cấp thoát nước Khánh Hòa

3.56

3.50

0.69

0.72

0.13

0.10

0.48

0.47CP ĐT Ninh Hòa

6.30

22.82

1.59

5.74

N/A

0.64

N/A

0.32
CP công trình ĐT Vạn Ninh

4.91

 

1.04

 

N/A

 

N/A

 CP ĐT Cam Ranh

4.26

3.93

0.92

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00CP cấp nước Ninh Thuận

3.21

3.05

0.76

0.74

0.04

0.03

0.10

0.10Xí nghiệp cấp nước Đông Mỹ Hải

11.86

13.87

0.57

0.82

0.18

0.18

0.33

0.26CP Cấp thoát nước BìnhThuận

5.84

5.53

1.12

1.00

0.06

0.04

0.15

0.17
Khu vực Tây Nguyên

 

 

 

 

 

 

 

 MTV Cấp nước Gia Lai

7.84

7.40

1.61

1.91

0.56

0.38

0.70

0.70
MTV Cấp nước Kon Tum

9.80

 

1.89

 

0.50

 

0.63

 
MTV Cấp nước và Đầu tư XD Đăk Lăk

4.17

 

0.88

 

0.12

 

0.24

 
CP cấp nước và PTĐT Đăk Nông

14.76

 

3.86

 

N/A

 

N/A

 Nhà máy nước Đăk Mil

7.13

10.32

1.24

1.80

0.40

0.00

0.58

0.00MTV Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

8.40

8.86

2.14

2.30

0.07

0.03

0.13

0.05CP cấp nước và XD Di Linh

7.03

7.24

1.41

1.50

0.22

0.00

0.29

0.00CP cấp thoát nước và XD Bảo Lộc

5.20

11.04

1.36

2.81

0.26

271.21

0.43

362.90
Khu vực Đông Nam Bộ

 

 

 

 

 

 

 

 Tổng cấp nước Sài Gòn

3.57

4.27

0.54

0.48

0.09

28.40

0.64

192.70CP BOO Nước Thủ Đức

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.07

N/A

4.20Cấp nước Bình An

N/A

N/A

N/A

N/A

0.08

0.17

1.79

3.64MTV Cấp thoát nươc- Môi trường Bình Dương

5.16

5.98

0.63

1.41

0.02

0.02

0.18

0.21MTV Cấp Thoát Nước Tỉnh Bình Phước

8.75

8.71

1.84

1.83

N/A

0

N/A

0Công ty MTV Cấp thoát nước Tây Ninh

6.46

6.26

1.36

1.33

0.23

0.35

0.46

0.90MTV Cấp nước Đồng Nai

5.75

7.25

1.30

1.50

0.09

0.03

0.51

0.17CP cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu

3.15

3.04

0.73

0.71

0.35

0.14

2.76

1.10CP Cấp nước Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

4.38

4.20

1.12

1.13

0.08

0.04

1.22

0.67
Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

 

 

 

 

 

 

 

 
MTV Cấp Thoát Nước Cần Thơ

4.12

 

1.11

 

0.02

 

0.07

 MTV Cấp nước Long An

9.18

9.13

2.21

0.70

N/A

0.00

N/A

0.00MTV Cấp Nước Vĩnh Long

6.23

8.09

1.35

1.85

0.13

0.65

0.29

1.24MTV Cấp Nước Tiền Giang

5.03

4.66

1.09

1.01

0.21

0.14

0.51

0.39CP Cấp thoát nước - Công trình ĐT Hậu Giang

19.03

5.83

6.05

1.89

0.22

0.31

0.11

0.62CP điện nước An Giang

2.29

2.14

0.47

0.44

0.01

0.05

0.03

0.14MTV Cấp nước Sóc Trăng

3.81

3.98

0.87

0.91

0.29

0.10

0.77

0.27MTV Cấp thoát nước Bến Tre

4.77

4.69

1.10

1.08

0.04

0.03

0.12

0.10MTV Cấp Nước Bạc Liêu

5.51

5.34

0.70

0.64

0.26

0.16

0.65

0.44MTV Cấp thoát nước Kiên Giang

6.10

5.57

1.36

1.39

0.20

0.19

0.48

0.53MTV Cấp thoát nước và công trình ĐT Cà Mau

7.89

11.85

1.81

2.77

0.17

0.15

0.19

0.14MTV Cấp Nước và Môi Trường ĐT Đồng Tháp

6.24

7.64

1.48

2.03

1.47

0.46

2.24

0.65MTV Cấp thoát nước Trà Vinh

NI

7.10

NI

1.48

NI

0.04

NI

0.06
Trung bình
7.66
1.75
4.88
8.49
tải về 7.8 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương