Ban quản lý DỰ Án phát triển hạ TẦng kỹ thuậT (mabutip)


Phụ lục 8- Lượng nước được lập hóa đơn(000 m3/ năm)tải về 7.8 Mb.
trang19/35
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích7.8 Mb.
#64
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   35

Phụ lục 8- Lượng nước được lập hóa đơn(000 m3/ năm)

Nước được lập hóa đơn

ĐT IV

ĐTV

Chung cho đô thị (84 Công ty)Tên Công ty cấp nước

Nc shoat (49)

Phi sh (58)

Cộng

Nc shoat (50)

Phi sh (59)

Cộng

(51)- Nc shoat

(60)- Nc phi sh

(61)Tổng cộng

2012
2012

2012

2012

2012

2012

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Khu vực miền Núi & Trung du phía Bắc
XD và cấp nước Điện Biên

2,730

563

3,293

575

762

1337

 

3,305

 

1,325

 

4,630XD và cấp nước Lai Châu

1,523

638

2,161

586

282

868

1,831.50

2,108

958.40

920

2,789.90

3,029CP cấp nước Sơn La

2,000

2,396

4,396

3,000

2,046

5046

6,167.85

5,000

2,854.00

4,442

9,021.85

9,442CP nước sạch Hòa Bình

3,693

1,831

5,524

0

0

0

3,235.00

3,693

1,814.00

0

5,049.00

5,524MTV KD nước sạch tỉnh Lào Cai

3,489

1,867

5,356

1,758

2,095

3853

4,727.06

5,247

3,451.15

3,963

8,178.21

9,210MTV Cấp thoát nước Hà Giang

1,580

408

1,988

0

0

0

1,426.65

1,580

387.29

408

1,813.93

1,988MTV cấp nước Cao Bằng

1,905

766

2,671

581

209

790

2,314.00

2,486

894.40

975

3,208.40

3,461CP cấp thoát nước Lạng Sơn

4,100

834

4,934

1,950

107

2057

N/A

6,050

N/A

941

N/A

6,991MTV KD nước sạch Quảng Ninh

21,131

10,997

32,128

2,017

1,604

3621

21,102.50

23,148

14,674.00

12,601

35,776.50

35,749MTV cấp nước Yên Bái

1,874

814

2,688

0

0

0

1,643.00

1,874

795.90

814

2,439.00

2,688XD cấp thoát nước Nghĩa Lộ

600

107

707

101

0

101

464.50

701

115.70

0

580.20

701CP cấp nước Phú Thọ

8,991

5,102

14,093

0

0

0

7,891.00

8,991

5,530.00

5,102

13,421.00

14,093MTV Cấp thoát nước Tuyên Quang

3,396

1,005

4,401

1,241

305

1546

3,734.52

4,637

1,367.35

1,310

5,101.87

5,947NN MTV Cấp thoát nước Bắc Kạn

612

350

962

574

80

654

1,039.19

1,186

392.64

430

1,431.84

1,616CP nước sạch Thái Nguyên

8,383

3,433

11,816

281

83

364

8,028.92

8,664

3,542.79

3,516

11,571.71

12,180MTV Cấp thoát nước Bắc Giang

7,123

1,998

9,121

135

0

135

4,719.90

7,258

1,814.90

1,998

6,534.80

9,256

Khu vực Đồng bằng sông Hồng
 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

 MTV nước sạch Hà Nội

115,375

45,203

160,578

0

0

0

103,110.00

115,375

41,679.00

45,203

144,789.00

160,578CP đầu tư XD và KD NS (Viwaco)

27,187

10,870

38,057

0

0

0

27,187.00

27,187

10,835.07

10,870

38,022.00

38,057
MTV Nước sạch Hà Đông

 

 

0

 

 

0

11,350.00

11,350.00

3,260.00

3,260.00

14,610.00

14,610.00CP cấp nước Sơn Tây

6,418

2,653

9,071

0

0

0

3,279.72

6,418

2,301.12

2,653

5,580.84

9,071CP cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

3,104

4,046

7,150

316

132

448

2,900.00

3,420

2,686.00

2,844

5,586.00

6,263CP nước sạch Vĩnh Phúc

2,275

1,659

3,934

207

265

472

2,306.00

2,482

1,924.00

1,924

4,230.00

4,406MTV cấp thoát nước Bắc Ninh

4,720

1,390

6,110

1,099

219

1318

5,770.44

5,820

1,209.87

1,608

6,980.31

7,428CP Đầu tư phát triển An Việt

537

563

1100

0

0

0

561.10

537

155.77

563

716.87

1,100Thuận Thành

0

0

0

745

79

824

N/A

745

N/A

79

N/A

824CP nước sạch Hà Nam

3,868

1,323

5,191

0

0

0

2,422.15

3,868

1,280.25

1,323

3,702.41

5,191MTV KD nước sạch Nam Định

8,890

3,078

11,968

2,780

119

2899

11,010.00

11,670

3,114.78

3,196

14,124.00

14,866MTV KD nước sạch Ninh Bình

4,538

1,495

6,033

0

0

0

4,361.00

4,538

1,278.00

1,495

5,639.00

6,033MTV KD nước sạch Hải Dương

11,106

3,470

14,576

2,471

2,042

4513

11,309.85

13,576

4,818.09

5,512

16,127.94

19,088MTV Cấp nước Hải Phòng

36,205

9,956

46,161

3,325

1,008

4333

36,353.86

39,530

12,253.55

10,964

48,607.41

50,494CP XD Cấp nước Hải Phòng

1,252

313

1,565

0

0

0

N/A

1,252

N/A

313

N/A

1,565CP XD tổng hợp Tiên Lãng

337

35

372

39

0

39

256.22

376

53.78

35

310.00

411
CP cấp nước Vật Cách Hải Phòng

 

 

0

 

 

0

561.10

561.10

155.77

155.77

716.87

716.87MTV KD nước sạch Hưng Yên

607

413

1,020

83

0

83

686.22

690

458.07

413

1,144.29

1,103MTV KD nước sạch tỉnh Thái Bình

4,992

4,409

9,401

2,246

658

2904

6,424.67

7,239

4,544.10

5,067

10,968.78

12,305

Khu vực Ven biển miền Trung
 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

 MTV cấp nước Thanh Hóa

11,123

3,598

14,721

967

280

1247

10,626.42

12,090

3,543.05

3,878

14,169.47

15,968MTV cấp nước Nghệ An

9,497

3,111

12,608

1,700

284

1984

10,103.80

11,197

3,133.19

3,395

13,236.99

14,592MTV cấp nước và XD Hà Tĩnh

4,354

1,218

5,572

1,327

339

1666

5,410.54

5,681

1,547.46

1,556

6,958.00

7,237MTV Cấp thoát nước Quảng Bình

3,780

1,189

4,969

505

98

603

3,621.00

4,284

1,171.00

1,287

4,792.00

5,571MTV Cấp nước và XD Quảng trị

4,928

1,123

6,051

2,137

457

2594

5,844.00

7,064

1,402.00

1,580

7,246.00

8,645MTV XD và Cấp nước Thừa Thiên Huế

16,648

7,628

24,276

12,007

883

12890

25,758.00

28,654

7,774.00

8,511

33,532.00

37,166MTV Cấp nước Đà Nẵng

33,972

13,187

47,159

0

0

0

30,234.00

33,972

11,831.63

13,187

42,065.62

47,159MTV Môi trường ĐT Quảng Nam

0

0

0

932

310

1242

N/A

932

N/A

310

N/A

1,242CP Cấp thoát nước Quảng Nam

4,597

2,867

7,464

0

0

0

3,809.47

4,597

2,671.87

2,867

6,481.34

7,464CP cấp thoát nước và XD Quảng Ngãi

3,332

2,385

5,717

554

114

668

3,550.00

3,886

2,500.00

2,499

6,050.00

6,385MTV câp thoát nước Bình Định

8,834

2,620

11,454

709

598

1307

8,999.00

9,543

2,605.00

3,218

11,604.00

12,761MTV Cấp thoát nước Phú Yên

4,015

2,127

6,142

1,546

482

2028

4,976.00

5,561

2,713.00

2,609

7,689.00

8,170MTV Cấp thoát nước Khánh Hòa

18,145

6,123

24,268

0

0

0

18,488.32

18,145

7,275.00

6,999

25,763.32

25,144CP ĐT Ninh Hòa

908

256

1,164

255

51

306

1,001.40

1,163

244.70

307

1,246.10

1,470
CP công trình ĐT Vạn Ninh

 

 

0

 

 

0

756.36

756.36

90.00

90.00

846.36

846.36CP ĐT Cam Ranh

2,302

840

3,142

0

0

0

1,865.00

2,302

687.00

840

2,552.00

3,142CP cấp nước Ninh Thuận

6,530

2,334

8,864

2,800

540

3340

6,273.87

9,330

2,010.76

2,874

8,284.63

12,204Xí nghiệp cấp nước Đông Mỹ Hải

319

173

492

0

0

0

318.10

319

171.00

173

489.10

492CP Cấp thoát nước BìnhThuận

9,923

3,906

13,829

1,098

140

1238

9,171.22

11,020

4,409.80

4,046

13,581.00

15,066

Khu vực Tây Nguyên
 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

 MTV Cấp nước Gia Lai

3,550

661

4,211

0

0

0

3,850.00

3,550

629.00

661

4,479.00

4,211
MTV Cấp nước Kon Tum

 

 

0

 

 

0

1,840.00

1,840.00

410.00

410.00

2,250.00

2,250.00
MTV Cấp nước và Đầu tư XD Đăk Lăk

 

 

0

 

 

0

11,069.00

11,069.00

3,096.00

3,096.00

14,165.00

14,165.00
CP cấp nước và PTĐT Đăk Nông

 

 

0

 

 

0

412.00

412.00

217.00

217.00

629.00

629.00Nhà máy nước Đăk Mil

0

120

120

147

0

147

147.00

147

243.00

120

390.00

267MTV Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

4,398

6,597

10,995

391

586

977

7,873.44

4,789

4,194.14

7,183

12,067.57

11,972CP cấp nước và XD Di Linh

677

194

871

0

0

0

665.90

677

180.20

194

846.10

871CP cấp thoát nước và XD Bảo Lộc

1,343

430

1,773

0

0

0

1,530.69

1,343

327.26

430

1,857.95

1,774
Khu vực Đông Nam Bộ

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 Tổng cấp nước Sài Gòn

225,663

98,692

324,355

0

0

0

212,964.00

225,663

98,030.00

98,692

310,994.00

324,355CP BOO Nước Thủ Đức

0

0

0

0

0

0

0.00

0

0.00

0

125,334.89

N/ACấp nước Bình An

0

0

0

0

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

N/AMTV Cấp thoát nươc- Môi trường Bình Dương

19,231

36,563

55,794

760

237

997

16,691.86

19,991

31,934.42

36,800

48,626.27

56,792MTV Cấp Thoát Nước Tỉnh Bình Phước

2,327

1,193

3,520

0

0

0

3,166.65

2,327

985.26

1,193

4,151.91

3,519Công ty MTV Cấp thoát nước Tây Ninh

2,245

1,600

3,845

1,106

0

1106

3,137.95

3,351

1,518.76

1,600

4,656.70

4,951MTV Cấp nước Đồng Nai

25,659

42,665

68,324

0

0

0

23,378.00

25,659

42,153.00

42,665

65,531.00

68,324CP cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu

29,330

9,692

39,022

6,446

2,131

8577

33,001.00

35,776

13,636.00

11,822

46,637.00

47,598CP Cấp nước Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

0

0

0

2,957

10,873

13830

2,630.00

2,957

9,808.00

10,873

12,438.00

13,830 

 

0

 

 

0

 

 

 

 
MTV Cấp Thoát Nước Cần Thơ

 

 

0

 

 

0

19,149.60

19,149.60

12,850.40

12,850.40

32,000.00

32,000.00MTV Cấp nước Long An

4,107

774

4,881

761

4,356

5117

4,186.00

4,868

5,283.00

5,130

9,469.00

9,998MTV Cấp Nước Vĩnh Long

6,893

2,490

9,383

1,743

1,281

3024

7,879.07

8,636

3,840.28

3,771

11,719.35

12,407MTV Cấp Nước Tiền Giang


9,924

4,676

14,600

4,974

1,132

6106

13,964.00

14,898

5,122.00

5,808

19,086.00

20,706CP Cấp thoát nước - Công trình ĐT Hậu Giang

2,260

1,888

4,148

587

466

1053

2,551.00

2,847

1,946.00

2,355

4,497.00

5,201CP điện nước An Giang

16,062

4,795

20,857

19,851

2,494

22345

32,160.00

35,913

6,617.00

7,289

38,777.00

43,202MTV Cấp nước Sóc Trăng

7,609

2,491

10,100

3,338

324

3662

10,812.70

10,947

2,439.11

2,814

13,251.81

13,761MTV Cấp thoát nước Bến Tre

5,465

1,584

7,049

1,872

953

2825

6,746.00

7,337

2,274.00

2,537

9,020.00

9,874MTV Cấp Nước Bạc Liêu

2,809

1,470

4,279

0

0

0

4,023.02

2,809

911.04

1,470

4,934.06

4,279MTV Cấp thoát nước Kiên Giang

8,743

1,246

9,989

5,806

9,686

15492

13,334.77

14,549

3,445.74

10,932

16,780.51

25,481MTV Cấp thoát nước và công trình ĐT Cà Mau

5,696

2,455

8,151

2,603

1,648

4251

8,343.15

8,299

4,058.00

4,103

12,401.50

12,401MTV Cấp Nước và Môi Trường ĐT Đồng Tháp

10,306

3,492

13,798

2,847

690

3537

12,022.83

13,153

4,074.73

4,182

16,097.57

17,335MTV Cấp thoát nước Trà Vinh

4,128

1,532

 

1,029

305

1,334

4,323.19

5,157

1,668.67

1,836

5,991.86

6,993
tải về 7.8 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   35
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương