Tìm hiểu Learning Object và Việt Hóa công cụ Reload Editor trong thiết kế bài giảng MỤc lụCtải về 0.64 Mb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích0.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Tìm hiểu Learning Object và Việt Hóa công cụ Reload Editor trong thiết kế bài giảng

MỤC LỤC

Chương 1 6

1.1Giới thiệu sơ lược hệ thống E-learning: 6

1.1.1E-learning 7

1.1.2Lịch sử phát triển của e-learning: 8

1.2So sánh phương pháp truyền thống với phương pháp E-learning: 9

1.2.1Phương pháp học truyền thống: 9

1.2.2Phương pháp E-learning 12

1.2.3Ưu và nhược điểm của phương pháp E-learning: 14

1.3Sơ lược về Learning Objects: 15

1.3.1Khái niệm: 15

1.3.2Các tiện ích của LOs: 15

1.3.3Ưu và nhược điểm của việc sử dụng LO trong thiết kế bài giảng 17

1.3.4Lĩnh vực ứng dụng của LO 18

1.4E­­-book và LO 18

1.4.1Định nghĩa E-book 18

1.4.2Ưu và nhược điểm của E-book: 19

1.4.3 Ưu điểm của LO: 19

Chương 2 20

2.1 Đặt vấn đề 20

2.2 Mô hình hệ thống e-Learning 20

20


Chương 3 21

3.1 Learning Objects: 21

3.1.1 Các khái niệm: 21

Learning Object(LO): 21

Reusable Learning Object (RLO): 22

Reusable Information Learning (RIO): 22

3.1.2 Đặc điểm của Learning Objects: 22

3.1.3 Thành phần cơ bản của LO 23

3.1.4Các mô hình: 24

3.1.5Phương pháp luận: 27

3.1.6Cấu trúc của Learning Object: 30

3.1.7Hiện thực: 32

3.1.8Ví dụ minh họa: 33

3.2 Learning Object Metadata (LOM) 35

3.2.1 Định nghĩa: 35

3.2.2 Các thành phần cơ bản của metadata 36

3.3 Các chuẩn thông dụng hiện nay : 36

3.3.1 Chuẩn IMS 37

3.3.2 Chuẩn SCORM 39

3.4 Hệ thống quản lý việc học (LMS- Learning Management Systems) 44

3.4.1 Định nghĩa: 44

3.4.2 Phân loại: 44

3.4.3 Đặc điểm của LMS: 45

3.4.4 Chức năng của LMS 46

3.4.5 Một vài hệ thống LMS hiện nay: 46

Chương 4 48

4.1 Công cụ Reload Editor 48

4.1.1 ReLoad Editor 48

4.1.3 Mục đích của Reload Editor 48

4.2 Các thành phần của Reload Editor 49

4.2.1 Reload Editor cung cấp 4 thành phần để hỗ trợ cho việc đóng gói nội dung: 49

4.2.2 Chức năng của Reload Editor 50

4.3Sơ đồ lớp của Reload Editor 53

4.3.1 Sơ đồ lớp tổng quan: 53

4.3.2 Sơ đồ lớp xây dựng file xml document 54

4.3.3 Sơ đồ lớp xây dựng Learning Design: 55

4.3.4 Các class Controller: 56

Các class Controller cụ thể, thao tác trên từng loại Schema riêng biệt, hỗ trợ xây dựng file XML Document. 56

4.4 Việt hóa công cụ Reload Editor 57

4.4.1 Tổng quan: 57

4.4.2 Việt Hóa Reload Editor: 57

4.4.3 Quá trình thực hiện Việt Hóa 65

Chương 5 73

5.1 Cơ chế Pakaging 73

5.1.1 Tại sao cần cơ chế Packaging: 73

5.1.2 Cơ chế đóng gói: 74

5.2 Cơ Chế Preview 75

5.3 Phương pháp chuẩn hóa: 86

5.4 Chuẩn IMS và SCORM 88

5.4.1 IMS Content Package: 88

5.4.2 Chuẩn SCORM 116

5.4.3 IMS Learning Design 119

Chương 6 133

6.1 Moodle 133

6.1.1 Định Nghĩa: 133

Moodle là một hệ thống quản lý học tập (Learning Management System - LMS hoặc người ta còn gọi là Course Management System hoặc VLE - Virtual Learning Environment) mã nguồn mở (do đó miễn phí và có thể chỉnh sửa được mã nguồn), cho phép tạo các khóa học trên mạng Internet hay các website học tập trực tuyến. 133

6.1.2 Công nghệ 134

6.1.3 Tính năng của Moodle 134

6.1.4 Đối tượng phục vụ của Moodle 134

6.1.5 Mặt hạn chế trong Moodle 136

6.1.6 Ưu điểm và hướng phát triển 136

6.2 Cách thêm mới một khóa học vào Moodle 137

6.3 Ứng dựng Moodle xây dựng website đào tạo từ xa cho khoa CNTT-Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM: 142

Chương 7 143

7.1 Tổng Kết 143

7.1.1 Phần làm được. 143

Tìm hiểu, nghiên cứu lý thuyết: 143

7.1.2 Phần chưa thực hiện được 144

7.2 Kết quả đạt được 144

7.3 Hướng phát triển 144

Phụ lục A: Hướng dẫn sử dụng công cụ Reload Editor để tạo bài giảng 146

Phụ lục B: Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Moodle 155

Phụ lục C: Các tổ chức nổi tiếng trong việc đưa ra các đặc tả trong e-Learning 168DANH MỤC CÁC HÌNH
Chương 1:

Hình 1.1 Mô hình E-learning 7

Hình 1.2 Các chức năng của giáo viên 10

Hình 1.3 Các chức năng của hệ thống E-LEARNING 12Hình 1.4 Mô hình khảo sát việc giảng dạy theo phương pháp e-learning 13

Hình 2.1 Mô hình triển khai e-Learning 20

Hình 3.1 Mô hình của LO 24

Hình 3.2 Mô hình RLO/RIO của CISCO 25

Hình 3.3 Xây dựng RLO/RIO trong khóa học Qui hoạch và quản lí dự án 26

Hình 3.4 Mô hình hoạt động học 27

Hình 3.5 Cấu trúc phân cấp của một bài giảng 29

Hình 3.6 Cấu trúc về mặt giáo dục của Learning Object 30

Hình 3.7 Cấu trúc kĩ thuật của Leaning Object 31

Hình 3.8 Learning Object trong môi trường Web-Browser. 32

Hình 3.9 Learning Object trong LMS 33

Hình 3.10 Cấu trúc khóa học 34

Hình 3.11 Tổ chức các Learning Object 34

Hình 3.12 Sự tương tác giữa học viên và Learning Object 35

Hình 3.13 Mô hình tương tác của người học tới SCORM thông qua www 40

Hình 3.14 Các dịch vụ SCORM trong môi trường LMS 40

Hình 3.15: Các thành phần của SCORM 41

Hình 3.16: Biểu đồ hoạt động của SCO 42

Hình 4.1 Chức năng của Reload Editor 50

Hình 4.2 Cấu trúc một LO được đóng gói bởi Reload Editor 53

Hình 4.3 Class Diagrama tạo file xml 53Hình 4.4 Sơ đồ tạo file document 54

Hình 4.5 sơ đồ lớp Learning Design 55

Hình 4.7 Cấu trúc thư mục trong folder Helper 61

Hình 5.1 Tính tái dụng - Reusing Existing Training 73

Hình 5.2 Sơ đồ lớp chức năng Preview 75

Hình 5.3 Cấu trúc thư mục Reload-Editor trong user-home 76

Hình 5.4 Ghi nhận kết quả sau khi ghi file CPOrgs.js 78

Hình 5.5 IMS Content framework. 89

Hình 5.6 IMS Content Packaging scope. 90

Hình 5.7 Nguyên tắc xác định phạm vi cho manifest- (sub)manifest 110

Hình 5.8 Tổ chức nội dung Organization 119

Hình 5.9 Learning Design trong file imsmanifest.xml 120

Hình 5.10 Mô tả cấu trúc một Learning Design cấp độ A 124

Hình 5.11 Thông tin của một Learning Design 126

Hình 5.12 Thông tin bảng của một Component 126

Hình 5.13 Thông tin bảng của Role 127

Hình5.14 Thông tin bảng activities 127

Hình 5.15 Thông tin bảng learning activities 128

Hình 5.16 Thông tin bảng support-activities 129

Hình 5.17 Thông tin bảng activity-structure 129

Hình5.18 Thông tin bảng environment 130

Hình 5.19 Thông tin bảng method 130

Hình 5.20 Thông tin bảng service 131

Hình5.21 Thông tin bảng play 131

Hình 5.22: Thông tin bảng act 132

Hình 6.1 Giao diện Moodle 137Hình 6.2 Thêm môn học trong Moodle 138

Hình 6.3 Giao diện quản lý một môn học trong Moodle 139

Hình 6.4 Thêm nội dung SCORM mới 140

Hình 6.5 Upload file 140

Hình 6.6 Các tập tin và thư mục liên quan đến nội dung học tập 141Hình 6.7 Mô tả Bài Học 142
Bảng 1.1 Ưu và nhược điểm của phương pháp e-Learning 14

Bảng 1.2: Ưu điểm và khuyết điểm của LO trong thiết kế bài giảng 17

Bảng3.1 Sự tương quan giữa mô hình RLO với mô hình thư viện 25

Bảng 3.2 Các đặc tả của IMS 38

Bảng 5.1 Namespace và Schema tham chiếu trong một số đặc tả của IMS 86Bảng 5.2 Ví dụ thuộc tính “isvisible” 115

Bảng 5.3 Hệ thống phân cấp của Learning Design 123

Chương 1

TỔNG QUAN

  1. Giới thiệu sơ lược hệ thống E-learning:

E-learning - phương pháp giáo dục đào tạo mới được các nhà chuyên môn đánh giá là cuộc cách mạng trong giáo dục thế kỷ 21. Đây là giải pháp sử dụng công nghệ cao để hỗ trợ quá trình học tập, cung cấp các dịch vụ đào tạo qua mạng Internet hoặc Intranet cho người dùng.

Ưu điểm của E-Learning so với các phương pháp giáo dục truyền thống là tạo ra một môi trường học tập mở và tính chất tái sử dụng các đơn vị tri thức (learning object). Với công nghệ này, quá trình dạy và học sẽ hiệu quả và nhanh chóng hơn, giảm chi phí và thời gian đào tạovới phương pháp giảng dạy truyền thống.

E-learning chuyển tải nội dung phong phú, ấn tượng và dễ hiểu thông qua trang web, bảo đảm chất lượng đào tạo qua những phần mềm quản lý. Mô hình này cho phép học viên cũng như nhân viên tại các công ty chọn học những thứ cần thiết chứ không bó buộc như trước. Học viên có thể học bất cứ lúc nào ở bất cứ nơi đâu chỉ cần thông qua mạng mà không cần phải đến trường.

Hiện nay, E-Learning đang phát triển rất nhanh trên phạm vi toàn cầu. Nó mang lại hiệu quả kinh tế cao trong việc đào tạo nguồn nhân lực. Vì vậy e-learning thu hút sự quan tâm của các tổ chức trong đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục.


1.1.1E-learning


E-learning (electronic learning): Thuật ngữ bao hàm một tập hợp các ứng dụng và xử lí thông qua các phương tiện điện tử . Trong đó bao gồm việc phân phối nội dung các khoá học tới học viên qua Internet, mạng intranet/extranet (LAN/WAN), băng audio và video, vệ tinh, truyền hình, CD-ROM, và các loại điện tử khác.

Hình 1.1 Mô hình E-learning

Hình 1.1 mô tả một cách tổng quát khái niệm E-learning.Trong mô hình này, hệ thống đào tạo bao gồm 4 thành phần, toàn bộ hoặc một phần của những thành phần này được chuyển tải tới người học thông qua các phương tiện truyền thông điện tử. Gồm có:


 • Nội dung: Các nội dung đào tạo, bài giảng được thể hiện dưới dạng các phương tiện truyền thông điện tử, đa phương tiện. Ví dụ các bài giảng viết bằng toolbookII,…

 • Phân phối: Việc phân phối các nội dung đào tạo được thực hiện thông qua các phương tiện điện tử. Ví dụ tài liệu được gửi cho học viên bằng e-mail, học viên học trên website, học qua đĩa CD-Rom multimedia,…

 • Quản lý: Quá trình quản lý được thực hiện hoàn toàn nhờ phương tiện truyền thông. Ví dụ như đăng ký học qua mạng, bằng tin nhắn SMS, theo dõi tiến độ học tập (điểm danh) qua mạng Internet,..

 • Hợp tác: Sự hợp tác, trao đổi của người học trong quá trình học tập cũng được thông qua phương tiện truyền thông. Ví dụ như việc trao đổi thảo luận thông qua chat, Forum trên mạng,…

Tóm lại, E-learning được hiểu một cách chung nhất là Quá trình học thông qua các phương tiện điện tử. Ngày nay, với sự phát triển của máy tính và truyền thông E-learning được hiểu là quá trình học thông qua mạng Internet và công nghệ Web.

1.1.2Lịch sử phát triển của e-learning:


Trước năm 1983: Kỷ nguyên giảng viên làm trung tâm

Trước khi máy tính được sử dụng rộng rãi, phương pháp giáo dục “Lấy giảng viên làm trung tâm” là phương pháp phổ biến nhất trong các trường học. Học viên chỉ có thể trao đổi tập trung quanh giảng viên và các bạn học. Đặc điểm của loại hình này là giá thành đào tạo rẻ.Giai đoạn 1984-1993: Kỷ nguyên đa phương tiện

Hệ điều hành Windows 3.1, máy tính Macintosh, phần mềm trình diễn powerpoint là các công nghệ cơ bản trong kỷ nguyên đa phương tiện. Nó cho phép tạo ra các bài giảng tích hợp hình ảnh và âm thanh trên máy tính sử dụng công nghệ CBT phân phối qua đĩa CD-ROM hoặc đĩa mềm. Vào bất kỳ thời gian nào, ở đâu, người học cũng có thể mua và học. Tuy nhiên sự hướng dẫn của giảng viên là rất hạn chế.Giai đoạn : 1994-1999: Làn sóng E-learning thứ nhất

Khi công nghệ Web ra đời, các nhà cung cấp dịch vụ đào tạo bắt đầu nghiên cứu cách thức cải tiến phương pháp giáo dục bằng công nghệ này. Người thầy thông thái đã dần lộ rõ thông qua các phương tiện: E-mail, CBT(Computer Based Training), qua Intranet với text và hình ảnh đơn giản. Đào tạo bằng công nghệ WEB với hình ảnh chuyển động tốc độ thấp đã được triển khai trên diện rộng.Giai đoạn : 2000-2005: Làn sóng E-learning thứ hai

Các công nghệ tiên tiến bao gồm JAVA và các ứng dụng mạng IP, công nghệ truy cập mạng và băng thông Internet được nâng cao, các công nghệ thiết kế Web tiên tiến đã trở thành một cuộc cách mạng trong giáo dục đào tạo.Thông qua Web giáo viên có thể kết hợp hướng dẫn trực tuyến (hình ảnh, âm thanh, các công cụ trình diễn) tới mọi người học, nâng cao hơn chất lượng đào tạo. Công nghệ Web đã chứng tỏ khả năng mang lại hiệu quả cao trong giáo dục đào tạo, cho phép đa dạng hoá các môi trường học tập. Tất cả những điều đó tạo ra một cuộc cách mạng trong đào tạo với giá thành rẻ, chất lượng và hiệu quả.
  1. So sánh phương pháp truyền thống với phương pháp E-learning:
   1. Phương pháp học truyền thống:


Với phương pháp học truyền thống, việc dạy và học được thực hiện trực tiếp từ giáo viên tới học viên, nội dung giảng dạy là những kiến thức cơ sở hoặc có trong sách vở hoặc do giáo viên truyền đạt từ kinh nghiệm bản thân. Phương pháp này tập trung vào giáo viên, giáo viên trở thành trung tâm, trực tiếp truyền đạt kiến thức cho học viên. Việc kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức cũng như việc trao đổi kiến thức sẽ rất hạn chế, không thể đáp ứng nhu cầu của tất cả các học viên, làm cho học viên ngày càng trở nên thụ động trong việc học. Bên cạnh đó nội dung học rất đơn điệu, ít sinh động, nên không thu hút được sự quan tâm của học viên.

Các chức năng của giáo viên trong mô hình giảng dạy và học tập truyền thống:

Hình 1.2 Các chức năng của giáo viên

Một phương pháp rất hiệu quả là giáo viên chia lớp học ra thành từng nhóm. Giáo viên sẽ đặt vấn đề và đưa ra một số gợi ý để các nhóm thảo luận, bàn bạc, đưa ra ý kiến để giải quyết vấn đề. Trong phương pháp này, học viên đóng vai trò chủ đạo, giáo viên chỉ đóng vai trò giám sát và điều hướng cho phù hợp với nội dung.

Các phương pháp này xem ra rất hiệu quả trong việc quản lí việc học của giáo viên, giảm bớt vai trò của giáo viên trong việc học, đẩy vai trò của học viên lên vai trò chủ chốt.

Tuy nhiên, dù có cải tiến phương pháp dạy tới mức nào đi nữa thì vẫn không thể khắc phục những nhược điểm của phương pháp giảng dạy truyền thống là: học viên không thể chủ động về thời gian, không chủ động trong nội dung học

Hiện nay ở nước ta, việc dạy và học tuy đã có nhiều cải tiến phương pháp dạy và học truyền thống vẫn giữ vai trò chủ đạo.   1. Phương pháp E-learning


Mô hình học tập theo phương pháp E-learning.

Hình 1.3 Các chức năng của hệ thống E-LEARNING

Sự ra đời của E-learning đã khắc phục được những hạn chế trên.

Với phương pháp học tập E-learning, học viên chỉ cần ngồi trước máy tính tự thao tác học tập, thực hành và làm bài tập theo ý muốn

Học viên có thể chủ động hơn trong thời gian học tập, làm chủ thời gian học tập của mình Học viên có thể tham gia lớp học mà mình yêu thích và có thể đóng góp ý kiến, cùng xây dựng bài với giáo viên, trao đổi thông tin giữa các học viên với nhau để bài học thêm sinh động hơn.

Với các tính năng ưu việt, eLearning ngày càng được biết đến và được sử dụng như một công cụ trợ giảng đắc lực nhất.

Ở Việt Nam hiện nay, hệ thống eLearning chưa được triển khai nhiều, chưa đáp ứng được nhu cầu học tập qua hình thức đào tạo từ xa. Muốn mở rộng hệ thống thì việc tạo từng đối tượng học tập cũng rất quan trọng. Nó là một phần quan trọng trong hệ thống eLearning .
Một cuộc khảo sát sự cải tiến của phương pháp giảng dạy dựa trên kĩ thuật

Hình 1.4 Mô hình khảo sát việc giảng dạy theo phương pháp e-learningMô hình trên cho thấy: Mức độ hiệu quả của việc giảng dạy theo phương pháp E-learning ngày càng cao theo hướng phát triển của công nghệ hiện đại

   1. Ưu và nhược điểm của phương pháp E-learning:


Ưu điểm

Nhược điểm

Có thể học bất cứ lúc nào, tại bất kỳ nơi đâu.

Kỹ thuật phức tạp. Trước khi có thể bắt đầu khoá học, họ phải thông thạo các kỹ năng mới.

Không phải đi lại nhiều và không phải nghỉ việc. Học viên có thể tiết kiệm chi phí đi lại tới nơi học. Đồng thời, họ có thể dễ dàng điều chỉnh thời gian học phù hợp với thời gian làm việc của mình.

Chi phí kỹ thuật cao: Để tham gia học trên mạng, học viên phải cài đặt Turbo trên máy tính của mình, tải và cài đặt các chức năng Plug-ins, và kết nối vào mạng.

Có thể tự quyết định việc học của mình. Học viên chỉ học những gì mà họ cần.

Việc học có thể buồn tẻ. Một số học viên sẽ cảm thấy thiếu quan hệ bạn bè và sự tiếp xúc trên lớp.

Khả năng truy cập được nâng cao. Việc tiếp cận những khoá học trên mạng được thiết kế hợp lý sẽ dễ dàng hơn đối với những người không có khả năng nghe, nhìn; những người học ngoại ngữ hai; và những người không có khả năng học như người bị mắc chứng khó đọc.

Yêu cầu ý thức cá nhân cao hơn: Việc học qua mạng yêu cầu bản thân học viên phải có trách nhiệm hơn đối với việc học của chính họ. Một số người sẽ cảm thấy khó khăn trong việc tạo ra cho mình một lịch học cố định.

Bảng 1.1 Ưu và nhược điểm của phương pháp e-Learning

Các hệ thống này đã áp dụng các thành tựu mới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, giúp đưa ra các quyết định trợ giúp học viên học tập có hiệu quả. Phương pháp giảng dạy này cho hiệu quả cao nhất. Và theo sự phát triển của E-learning, một khái niệm được đưa ra, mang lại hiệu quả cao và tối ưu trong các hoạt động học. Khái niệm đó là Learning Object (LO).
  1. Sơ lược về Learning Objects:
   1. Khái niệm:


Nội dung học (Learning Content) có thể chia thành 3 loại chính là: Digital Asset, Content Object và Learning Object.

  • Digital Asset: là những thành phần thô được dùng để tạo nên những tài nguyên phức tạp hơn, được dùng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau.
  • Content Object: là một Digital Asset trong một ngữ cảnh cụ thể. Tùy theo ngữ cảnh, nó có thể kết hợp với một Digital Asset khác hoặc thêm một số thông tin mới. Khi đó, phạm vi sử dụng của tài nguyên bị thu hẹp lại nhưng có thể re-purposed để đạt được những kết quả khác nhau.
  • Learning Object: Một Learning Object có learning objective. Nó tập trung vào một hoạt động dựa trên digital asset thô hoặc content object. Khi đó nguồn tài nguyên chỉ có một mục tiêu duy nhất, có thể tái sử dụng nhiều lần. Nó chỉ định một mục đích học và chỉ có thể được sử dụng để đạt được kết quả như mục đích đã đưa ra.

Leraning Object có thể tham gia vào một bài học hay một khóa học. Nó có thể được kết hợp với các learning object khác hoặc một hoặc động cụ thể.
   1. Các tiện ích của LOs:

a. Đối với giáo viên:


  • Tiết kiệm thời gian trong việc phát triển các thành phần của bài học, khóa học bằng việc tái sử dụng nguồn tài nguyên sẵn có.

  • Không phải tạo lại những ngồn tài nguyên sẵn có.

  • Có thể chia sẻ những vấn đề liên quan đến chuyên môn, học thuật.

  • Tạo bài giảng có tính linh động, có thể thay đổi nội dung một cách tùy thích phù hợp với nhu cầu giảng dạy

  • Tạo bài giảng dễ dàng, dễ sử dụng giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc sử dụng bài giảng.

b. Đối với học viên:

  • Tìm những tài nguyên một cách chính xác và được cập nhật hành ngày.

  • Tất cả nguồn tài nguyên đều chứa thông tin trích dẫn một cách tỉ mỉ.

  • Tìm kiếm thông qua những qui tắc đã được định sẵn theo khóa, tác giả,…

c. Đối với người phát triển:

  • Tài liệu có thể được xem lại và đánh giá đồng thời.

  • Có thể cập nhật nguồn tài nguyên và chắc chắn rằng tất cả các đóng góp được tích hợp trong phiên bản cuối cùng.

  • Bản quyền phải được bảo vệ.

  • Phát sinh lợi tức nếu người phát triển đưa ra một giá cụ thể và người dùng muốn sử dụng nguồn tài nguyên của họ.
   1. Ưu và nhược điểm của việc sử dụng LO trong thiết kế bài giảng


Ưu điểm

Nhược điểm

Giảm chi phí đào tạo. Sau khi đã phát triển xong, một khoá học E-learning có thể dạy 1000 học viên với chi phí chỉ cao hơn một chút so với tổ chức đào tạo cho 20 học viên.

Chi phí phát triển một khoá học lớn. Việc học qua mạng còn mới mẻ và cần có các chuyên viên kỹ thuật để thiết kế khoá học. Triển khai một lớp học E-learning có thể tốn gấp 4 - 10 lần so với một khoá học thông thường với nội dung tương đương.

Rút ngắn thời gian đào tạo. Việc học trên mạng có thể đào tạo cấp tốc cho một lượng lớn học viên mà không bị giới hạn bởi số lượng giảng viên hướng dẫn hoặc lớp học.

Yêu cầu kỹ năng mới. Những người có khả năng giảng dạy tốt trên lớp chưa chắc đã có trình độ thiết kế khóa học trên mạng. Phía cơ sở đào tạo có thể phải đào tạo lại một số giảng viên và tìm việc mới cho số còn lại.

Cần ít phương tiện hơn. Các máy chủ và phần mềm cần thiết cho việc học trên mạng có chi phí rẻ hơn rất nhiều so với phòng học, bảng, bàn ghế, và các cơ sở vật chất khác.

Lợi ích của việc học trên mạng vẫn chưa được khẳng định. Các học viên đã hiểu được giá trị của việc học 3 ngày trên lớp có thể vẫn ngần ngại khi bỏ ra một chi phí tương đương cho một khoá học trên mạng thậm chí còn hiệu quả hơn.

Giảng viên và học viên không phải đi lại nhiều.

 


Đòi hỏi phải thiết kế lại chương trình đào tạo. Việc các học viên không có các kết nối tốc độ cao đòi hỏi phía đào tạo phải luôn xây dựng lại các khoá học để khắc phục những hạn chế đó.

Tổng hợp được kiến thức. Việc học trên mạng có thể giúp học viên nắm bắt được kiến thức của giảng viên, dễ dàng sàng lọc, và tái sử dụng chúng.

 

Bảng 1.2: Ưu điểm và khuyết điểm của LO trong thiết kế bài giảng
   1. Lĩnh vực ứng dụng của LO


Learning Object được ứng dụng trong những nghành như: giáo dục, kinh doanh,…Nhưng lĩnh vực chủ yếu là trong ngành Giáo Dục. Hiện nay có một số trường Đại Học đã áp dụng. Một số tổ chức cụ thể:

1. Phân viện công nghệ thông tin tại TP. Hồ chí Minh

2. Khoa quản trị kinh doanh tại ĐH Đà Nẵng

3. ĐH mở bán công TP. Hồ Chí Minh

4. Viện khoa học và công nghệ - Phân viện TP. Hồ Chí Minh

5. Đại học ngoại ngữ

6. Trung tâm thông tin thư viện- ĐH ngoại ngữ Hà Nội

7. Đại học sư phạm Hà Nội

8. Khoa Nhật ĐH ngoại ngữ

9. ĐH công nghệ -ĐH quốc gia

10. Vietnamese only systems

11. Khoa CNTT- ĐH quốc gia TP. Hồ Chí Minh

12. Đại học thủy lợi

13. ĐH mỏ địa chất

Và một số công ty khác cũng đang sử dụng phần mềm Moodle cho việc quản lý của mình. Mong muốn khoa CNTT trường đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh cũng sẽ đưa LO vào sử dụng trong việc đào tạo từ xa.


  1. E­­-book và LO
   1. Định nghĩa E-book


E-book còn gọi là sách điện tử. Là một dạng sách được lưu dưới dạng điện tử hoặc dạng kiểu số mà được hiển thị bởi các thiết bị như desktop or laptop computer or PDA, phần đông được lưu giữ trong laptop thiết bị sách tay. Các phần mềm để đọc được một cuốn ebook như: Adobe PDF, Microsoft Reader, eReader, Mobipocket Reader, Open eBook and OpenReader.
   1. Ưu và nhược điểm của E-book:


a. Ưu điểm:

  • Có thể tìm kiếm theo văn bản, ngoại trù những văn bản bên trong hình ảnh

  • Kích thước nhỏ, chiếm ít không gian

  • Kích cỡ và kiểu chữ có thể chỉnh sửa. Có thể phóng to, thu nhỏ cho phù hợp bằng công cụ zoom.

  • Có thể sử dụng với những phầm mềm text-to-speech.

  • Dễ dàng định dạng lại đối với những platform độc lập.

  • Dễ dàng sao chép.

  • Phân phát với chi phí thấp.

  • Có thể chia sẻ đồng thời.


b. Khuyết điểm:

  • Khi đọc nhiều sẽ làm cho mắt người đọc kém dần

  • Có thể không tương thích với cái mới

  • Yêu cầu sự cận thận trong việc trình bày và lưu trữ file để tránh hỏng hoặc mất mát.

  • Có sự hạn chế về thời gian đọc

  • Có hạn chế trong in ấn

1.4.3 Ưu điểm của LO:


  • Đặt nội dung học vào những đơn vị nhỏ có khả năng self-contained, độc lập với phần trình bày hoặc thực thi của khóa học.

  • Có thể được sử dụng độc lập, hoặc kết hợp với những tutorial lớn hơn.

  • Giảm thời gian phát triển.

  • Chia sẻ nguồn tài nguyên giữa các tổ chức.

Chương 2

PHÁT BIỂU BÀI TOÁN
   2.1 Đặt vấn đề

Ngày nay đất nước ta đang đi vào phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhu cầu nâng cao trình độ học vấn của mọi lứa tuổi là rất cần thiết. Các cán bộ, công nhân viên và các sinh viên muốn có những kiến thức mới nhưng gặp khó khăn về mặt thời giam, không thể tham gia vào các lớp học ở các trường. Chính vì vậy, để đáp ứng nhu cầu học tập của mọi người trong mọi lĩnh vực khác nhau, hệ thống e-Learning đã ra đời và giải quyết mọi khó khăn trên.

   2.2 Mô hình hệ thống e-LearningHình 2.1 Mô hình triển khai e-Learning

Với sự phát triển nhanh và mạnh của hệ thống e-learning như hiện nay thì Learning Object trở thành khái niệm quan trọng và rất hữu ích trong hệ thống E-learning. Thế giới E-learning vô cùng rộng lớn.,trong phạm vi nhất định đề tài sẽ giải quyết các vấn đề sau:

1. Tìm hiểu về Learning Objects

2. Tìm hiểu và Việt Hóa công cụ Reload Editor trong thiết kế bài giảng

3. Xây dựng website cho khoa công nghệ thông tin dựa trên LMS Moodle

Chương 3LEARNING OBJECTS

   3.1 Learning Objects:

3.1.1 Các khái niệm:

Learning Object(LO):


   Không có một định nghĩa cụ thể nào về LO, tùy vào từng lĩnh vực ứng dụng mà có những định nghĩa và cách nhìn khác nhau về Learning Objects

  • Trong xây dựng kiến thức (Instructional Design): LOs được mô tả là những đoạn (chunks) nội dung nhỏ có thể chia sẻ được.

  • Trong lĩnh vực máy tính (Computer Engineering): LO là sự mở rộng của lập trình hướng đối tượng thành lĩnh vực quản lí việc học. Nó bao gồm cả nội dung và xử lý.

  • Trong Eletrical and Electronic Engineers (IEEE) : LO là bất kì thực thể, digital / non- digital mà có thể được sử dụng, tái sử dụng hoặc tham khảo trong kỹ thuật hổ trợ việc học.

  • Trong ngữ cảnh của LEARNet: Learning Object là:

Những đơn vị học (unit of learning) có khả năng tự chứa (self-contained) Mỗi LO có thể được hoàn thành một cách độc lập.

Có thể tái sử dụng: Một LO có thể được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh cho nhiều mục đích.

Có thể được cập nhật

Được kết hợp: LO có thể được nhóm vào những tập hợp nội dung lớn hơn, bao gồm cả cấu trúc của những khóa học truyền thống.

Được gắn thẻ bằng Metadata: mỗi LO đều có thông tin mô tả cho phép nó dễ dàng được tìm thấy.

Reusable Learning Object (RLO):


   RLO là LO được truy xuất, tái sử dụng và định dạng lại thông qua cơ sở dữ liệu. Việc tái sử dụng được sử dụng cho việc tạo và phân phát LOs.

Reusable Information Learning (RIO):


   Những mẩu nội dung nhỏ có khả năng tái sử dụng, selt-contained. Mục đích là đưa ra mục tiêu học.

3.1.2 Đặc điểm của Learning Objects:


  • Mục tiêu (Objective): đặc tả những kết quả đạt được sau khi hoàn thành một phần, chương, bài học hay khóa học.

  • Kiến thức yêu cầu trước khi tham gia khóa học (Pre-requisites): chỉ ra những kiến thức nền tảng yêu cầu người học phải có để có thể hiểu được LO, hướng dẫn người học giải quyết những yêu cầu liên quan.

  • Kiểu và mức độ tương tác (Interactivity type and level) : chỉ việc truyền thông tin giữa người học và LO. Hầu hết các LO có một mức độ tương tác phù hợp. Ví dụ: Một hoạt động học sử dụng một LO chỉ yêu cầu một web browser đơn giản được xem là kiểu tương tác thụ động. Ngược lại, một LO phức tạp như là một công cụ mô phỏng, hoặc một ứng dụng yêu cầu nhập và điều khiển kết quả.

  • Kiểu tài nguyên học (Learning Resource Type): định nghĩa ngữ cảnh sử dụng cho giáo viên hoặc học viên. Ví dụ: một khóa học được định nghĩa như là một LO có thể là tập hợp của các slide, một web, hình ảnh hoặc bảng, …

  • Tương quan về mặt ngữ nghĩa (Semantic Desity): đo lường mức độ hiệu quả của LO khi so sánh nó với kích cỡ hoặc khoảng thời gian tồn tại của nó.

  • Người dùng cuối (End User): mô tả hai vai trò quan trọng của LO là kiểu người dùng (Type-of-user) và ngữ cảnh sử dụng (Context-of-use).

Kiểu người dùng: gồm giáo viên, tác giả và người học. Giáo viên sử dụng LO để quản lí lớp học. Tác giả sử dụng LO để phát triển các module của khóa học.

Ngữ cảnh sử dụng: chỉ định môi trường của người sử dụng

  • Độ khó và thời gian học (Difficulty and learning time): Mỗi LO có một độ khó tương ứng. Nó cũng định nghĩa thời gian tối thiểu để hoàn thành bài tập, bài học, môn học hay khóa học. Độ khó và thời gian học tập là khách quan và do người biên soạn tạo ra.3.1.3 Thành phần cơ bản của LO


Learning Object có hai thành phần chính là metadata và content

  • Metadata: được dùng để tìm kiếm LO, gồm các thành phần

     • Category, subject: (loại , chủ đề)

     • Keywords, descriptions (từ khóa , mô tả)

     • Author, organization (tác giả, tổ chức)

     • Creation date, release date

     • Tagging and versioning information( nhãn và thông tin phiên bản)

     • Preconditions (điều kiện tiên quyết)

  • Content:

 • Là những tài nguyên được kết hợp lại với nhau để đưa ra một khái niệm

 • Bao gồm: Giới thiệu, Các định nghĩa, Các nhân tố, Sự tương tác , Các ví dụ, Tổng kết, Đánh giá.
   1. Các mô hình:

Mô hình của Learning Object:


Hình 3.1 Mô hình của LO

Learning Object được nhìn dưới hai khía cạnh là góc nhìn sư phạm và góc nhìn đối tượng.

Dưới góc nhìn sư phạm, trọng điểm của LO là Learning Objective. Content và Assessment là những thành phần nhỏ được xây dựng từ những nguồn tài nguyên sẵn có.

Dưới góc nhìn đối tượng: xuất phát từ mô hình hướng đối tượng, tập trung phát triển những thành phần nhỏ, có khả năng truy xuất, tái sử dụng, và tương tác giữa các thành phần.
Mô hình RLO/RLO của CISCO:

Hình 3.2 Mô hình RLO/RIO của CISCO

Trên đây là mô hình xây dựng một RLO. Đối với những nhà thiết kế thì một learning object của một khóa học được chuyển thành RLO. Ví dụ, trong một khóa học, mô hình learning object được dùng để chia nội dung khóa học thành 40 RLO. Mỗi RLO được tổ chức xung quanh một mục tiêu thực thi. Điều đó có nghĩa là có tất cả 40 mục tiêu thực hiện được chỉ định trong toàn bộ khóa học.

Một cách khác để hình dung mô hình RLO như sau:Bảng3.1 Sự tương quan giữa mô hình RLO với mô hình thư viện

Nét đặc trưng trong mô hình RLO là mục tiêu thực hiện. Ví dụ: mục tiêu thực hiện của khóa học “Qui hoạch và quản lí dự án” là xác định tổ dự án. Mục tiêu này được chuyển thành RLO, chứa các đối tượng thông tin(RIO) sau:

Hình 3.3 Xây dựng RLO/RIO trong khóa học Qui hoạch và quản lí dự án

Trong mô hình trên thì RLO được xây dựng từ các RIO sau: Overview, Lesson, Case Study, Project Lab, Resources.

Mô hình hoạt động học:

Hình 3.4 Mô hình hoạt động học

Mô hình trên minh họa sự kết hợp nội dung thành những đối tượng ở mức độ cao hơn. Hai điểm cần chú ý trong mô hình trên là:


 • Mối quan hệ tỉ lệ nghịch giữa “ngữ cảnh” và “khả năng tái sử dụng”.

 • Qui trình quản lí các thành phần thô (chứa nội dung) ngày càng trở nên phức tạp khi kết hợp nội dung với ngữ cảnh.
   1. Phương pháp luận:


Để tạo nên những LO vừa nhỏ, có khả năng tái sử dụng mà vẫn chứa đầy đủ ngữ nghĩa về mặt sư phạm, và đưa chúng vào bài giảng được thiết kế tốt cần tuân theo những nguyên tắc sau:

 • Cohesion: Sự kết dính

 • Decoupling: Khả năng phân rã

 • Repuposability: Khả năng tái sử dụng lại mục đích

  • Cohesion: mỗi đơn vị chỉ nên đảm nhận 1 việc, do đó mỗi LO nên gắn với một mục tiêu rõ ràng. Khi nhiều LO có cùng mục tiêu có thể kết hợp với nhau.

  • Decoupling: là việc làm giảm đến mức tối thiểu sự phụ thuộc. Mức độ phụ thuộc của LO(A) vào một LO khác(B) được đo bằng lượng thông tin có trong LO (B). Đây là nguyên tắc chủ chốt để một LO có khả năng tái sử dụng.LO trở nên độc lập, khi đưa vào bất cứ đâu đều có đầy đủ nội dung và chức năng để đạt được mục tiêu của nó.

Những LO tuân theo những nguyên tắc kết dính và phân rã có thể được chọn và sắp xếp để đưa vào những bài học khác nhau.

  • Repurposability: một LO vừa có khả năng kết dính, vừa có khả năng phân rã mà vẫn đảm bảo đa dạng về mặt sư phạm. Nghĩa là nó cung cấp thêm nhiều chọn lựa để người dạy có thể gắn vào những ngữ cảnh khác nhau. Đó là khả năng tái sử dụng mục đích (mặc dù đôi khi các LO rất chuyên biệt và khó tái sử dụng lại mục đích).

Cấu trúc phân cấp của một bài giảng được xây dựng để tối ưu kết quả học,gắn với nhu cầu của người dùng

Hình 3.5 Cấu trúc phân cấp của một bài giảng   1. Cấu trúc của Learning Object:


Cấu trúc của Learning Object được xét theo 2 khía cạnh: giáo dục và kĩ thuật

Về khía cạnh giáo dục:

Learning Object dưới góc độ giáo dục gồm 3 thành phần: Objective, Content, và Assessment.Hình 3.6 Cấu trúc về mặt giáo dục của Learning Object • Mục tiêu (Objective): chứa kết quả đạt được của LO. Mục tiêu này phải trình bày rõ ràng, vừa phải những gì mà người dùng có thể làm sau khi hoàn tất LO.

 • Nội dung (Content): bao gồm các thành phần giảng dạy được kết hợp với nhau như: văn bản, hình ảnh, sự mô phỏng, câu hỏi, trò chơi,…phù hợp với mục tiêu đã đề ra.

 • Assessment (Đánh giá): để chắc chắn rằng người dùng đã đạt những kĩ năng đặt ra trong mục tiêu.

Về khía cạnh kĩ thuật:

Để xem các LO được đóng gói với nhau như thế nào, ta xét một gói nội dung như sau:Hình 3.7 Cấu trúc kĩ thuật của Leaning Object


Các thành phần:

Manifest: là file XML (imsmanifest.xml) ở mức độ cao nhất đặc tả cho việc đóng gói nội dung. Nó điều hướng cho Hệ Thống quản lí việc học (Learning Management System-LMS) xác định các nguồn tài nguyên.

Meta-data: cung cấp thông tin về gói nội dung.

Organizations: là thành phần chứa dữ liệu về cấu trúc nội dung trong gói. Cấu trúc này có thể là bảng nội dung hoặc cấu trúc tùy thích.

Resources: là dường dẫn chỉ đến vị trí mà nội dung thật sự được lấy.

Physical Files: các file vật lí được sử dụng bên trong gói nội dung.

   1. Hiện thực:


Thực hiện triển khai cùng Learning Object trên 2 môi trường khác nhau: môi trường Web Browser và môi trường LMS

Triển khai trong môi trường Web-Browser:

Hình 3.8 Learning Object trong môi trường Web-Browser.

LO được soạn từ những file flash, audio, html, hình ảnh khác nhau được đóng gói bằng mã java script tạo nên một khóa học hoàn chỉnh với 2 khung cửa sổ. Khung bên trái được dùng để hiển thị chỉ mục của khóa học. Khung bên phải được dùng để hiển thị nội dung của tiêu đề được chọn. Nội dung của toàn bộ khóa học được đặt trong một thư mục. Học viên có toàn quyền truy xuất tới tất cả các LO. Thời gian học do học viên xếp lịch.


Triển khai trên môi trường LMS

Hình 3.9 Learning Object trong LMS

LO gồm các file html, hình ảnh, flash, java script được nén bằng công cụ soạn thảo như Reload Editor, và được upload lên LMS. LMS giải nén và hiển thị LO. Khóa học sẽ kéo dài trong một thời gian nhất định do giảng viên đưa ra.

   1. Ví dụ minh họa:


Xét một ví dụ minh họa cho việc áp dụng LO trong khóa học “Các thành phần UML”. Khóa học bao gồm 3 phần với 8 chương. Mỗi chương sẽ chia thành các LO nhỏ (có tất cả 39 LO). Sau đây là cấu trúc của khóa học:

Hình 3.10 Cấu trúc khóa học

Các LO sẽ được tổ chức như sau:

Hình 3.11 Tổ chức các Learning Object


Do khóa học được chia thành nhiều LO nên việc thiết lập các thành phần Objective, Content, và Assessmenet cho mỗi LO là ý tưởng không tốt. Do đó, tập hợp vài LO vào một chương và thiết lập Objective, Content, Assessment ở mức độ chương.

Sự tương tác giữa người học với LO được thể hiện như sau:Hình 3.12 Sự tương tác giữa học viên và Learning Object

   3.2 Learning Object Metadata (LOM)

3.2.1 Định nghĩa:


Metadata (đầy đủ hơn là Learning Object Metadata) do IEEE LTSC để xuất. Nó cung cấp thông tin mô tả cho các đối tượng học tập, làm cho các đối tượng này có thể phân biệt được với nhau, có thể tìm kiếm được khi cần thiết. Ví dụ như một bài học ngoài nội dung đi kèm, có thể bổ sung thêm các thông tin như mức độ khó, thời gian để hoàn thành bài học, ai là tác giả bài học, bài học nói về gì…

Ví dụ : metadata của cuốn sách sẻ bao gồm: tác giả, tựa sách, số ISBN, nội dung của bảng , tính tham chiếu, thư mục, người xuất bản, số trang, danh sách các hình, bảng và bảng chú dẫn.

Cả Learners và authors có thể sử dụng metadata khi tìm kiếm LO. Trong suốt tiến trình của mình, authors có thể tìm môn học cụ thể, bài học, media hoặc bất kỳ learning objects có gắn metadata trong cơ sở dữ liệu của họ. Tương tự, sinh viên có thể tìm bài giảng môn học, bài học riêng lẻ.3.2.2 Các thành phần cơ bản của metadata


Các chuẩn metadata xác định nhiều thành phần yêu cầu và tuỳ chọn. Bây giờ, chúng ta xem xét qua một số thành phần chính trong chuẩn IEEE 1484.12.

1. Title: tên môn học

2. Language: xác định ngôn ngữ được sử dụng bên trong môn học và có thể có thông tin thêm (như Anh thì có Anh-Anh hoặc Anh-Mĩ…)

3. Description: bao gồm mô tả về môn học

  4. Keyword: gồm các từ khóa hổ trợ cho việc tìm kiếm5. Structure: mô tả cấu trúc bên trong của môn học: tuần tự, phân cấp và nhiều hơn nữa.

 6. Aggregation Level: xác định kích thước của đơn vị: 4 tức là môn học, 3 là bài học, 2 là chủ đề.

  7. Version: xác định phiên bản của môn học

 8. Format: Qui định các định dạng file được dùng trong môn học. Chúng là các định dạng MIME

  9. Size: là kích thước tổng của toàn bộ các file trong môn học

10. Location: ghi địa chỉ web mà học viên có thể truy cập môn học

11. Requirement: liệt kê các thứ tự như trình duyệt và hệ điều hành cần thiết để có thể chạy được môn học

12. Duration: qui định cần bao nhiêu thời gian để tham gia môn học

13. Cost: ghi xem môn học đó có phí hay miễm phí.


   3.3 Các chuẩn thông dụng hiện nay :

3.3.1 Chuẩn IMS


Giới thiệu:

IMS (Instructional Management System) Global Learning Consortium phát triển và xúc tiến các đặc tả mở (không phải chuẩn) để hổ trợ các hoạt động học tập phân tán trên mạng như định vị và sử dụng nội dung giáo dục, theo dõi quá trình học tập, thông báo kết quả học tập và trao đổi thông tin về học viên giữa các hệ thống quản lý.IMS có hai mục tiêu chính:

  • Xây dựng các đặc tả phục vụ cho việc khả chuyển giữa các ứng dụng và các dịch vụ học tập phân tán.

  • Đưa các đặc tả của IMS vào các dịch vụ trên toàn thế giới. IMS xúc tiến việc thực thi các đặc tả sao cho môi trường học tập phân tán nội dung từ nhiều nguồn khác nhau có thể hiểu nhau

  • Bản thân SCORM đưa nhiều đặc tả của IMS vào bên trong mô hình.Các đặc tả của IMS:

IMS đóng vai trò rất quan trọng trong việc đưa ra các đặc tả trong eLearning. Các đặc tả sau đó được tổ chức ở cấp độ cao hơn như ADL, IEEE, ISO sử dụng, chứng nhận thành chuẩn eLearning dùng ở qui mô rộng rãi.
STT

Tên đặc tả

Chức năng

1

MetaData v1.2.1

Các thuộc tính mô tả các tài nguyên học tập (learning resource) để hổ trợ cho việc tìm kiếm và phát hiện các tài nguyên học tập.

2

Enterprise v1.1

Các định dạng dùng để trao đổi thông tin về học viên, khóa học giữa các thành phần của hệ thống.

3

ContentPackage v1.1.3

Các chỉ dẫn để đóng gói và trao đổi nội dung học tập (learning content)

4

Question and Test Interoperability v1.2

Các định dạng về xây dựng và trao đổi thông tin về đánh giá kết quả học tập.

5

Learning Information Package (LIP) v1.0

Thông tin liên quan đến học viên như khả năng, kết quả học tập.

6

Reusable Definitiom of competency or Educational Objective v1.0

Là một khung (framework) để trao đổi các kết quả học tập của học viên sử dụng các định nghĩa về các mục tiêu giáo dục.

7

Simple sequencing v1.0

Xác định các đối tượng học tập được sắp xếp và trình bày tương ứng với từng học viên như thế nào

8

Learning Design v1.0

Gắn kết việc học trên mạng với các tài nguyên thông tin

9

Learning Design v1.0

Các định nghĩa dùng để mô tả việc thiết kế giảng dạy và học tập.

10

Assessiblity for Learner Information Package v1.0

Đưa thêm các đặc điểm cho đặc tả LIP để gộp dữ liệu bao gồm các yêu cầu thay đổi của học viên, điều kiện sử dụng, công nghệ.

Bảng 3.2 Các đặc tả của IMS

3.3.2 Chuẩn SCORM


Khái niệm:

SCORM là một mô hình tham khảo các chuẩn kĩ thuật, các đặc tả và các hướng dẫn có liên quan đưa ra bởi các tổ chức khác nhau dùng để đáp ứng các yêu cầu ở mức cao của nội dung học tập và các hệ thống thông qua các từ “ilities”  • Tính truy cập được (Accessibility): Khả năng định vị và truy cập các nội dung giảng dạy từ một nơi ở xa và phân phối nó tới các vị trí khác.

  • Tính thích ứng được (Adaptability): Khả năng cung cấp các nội dung giảng dạy phù hợp với yêu cầu của từng cá nhân và tổ chức.

  • Tính kinh tế (Affordability): Khả năng tăng hiệu quả và năng suất bằng cách giảm thời gian và chi phí liên quan đến việc phân phối các giảng dạy.

  • Tính bền vững (Durability): Khả năng trụ vững với sự phát triển của sự phát triển và thay đổi của công nghệ mà không phải thiết kế lại tốn kém, cấu hình lại.

  • Tính khả chuyển (Interoperability): Khả năng làm cho các thành phần giảng dạy tại một nơi với một tập công cụ hay platform và sử dụng chúng tại một nơi khác với một tập các công cụ hay platform.

  • Tính sử dụng lại (Reusability): Khả năng mềm dẻo trong việc kết hợp các thành phần giảng dạy trong nhiều ứng dụng và nhiều ngữ cảnh khác nhau.


Hình 3.13 Mô hình tương tác của người học tới SCORM thông qua wwwTrên hình vẽ thể hiện ý tưởng rất to lớn mà ADL nói chung, SCORM nói riêng hướng tới. Bên tay trái mô tả các học sinh, công nhân, nhân viên văn phòng có yêu cầu truy cập nội dung học tập họ cần. Họ sẽ gửi yêu cầu của họ cho Server. Server sẽ tìm trước hết trong cơ sở dữ liệu của mình. Nếu không có Server sẽ tìm tiếp trên www. Sau khi tìm xong, Server xử lý và trả về kết quả cho các học viên. Quá trình trên sẽ diễn ra nhanh để đảm bảo tính thời gian thực(real-time).
Thế giới của SCORM là một tập hợp các dịch vụ để khởi chạy learning content, theo dõi tiến trình của người học, tính toán trình tự phân phát các learning object, và báo cáo sự thành thạo của học viên thông qua learning experience.

Hình 3.14 Các dịch vụ SCORM trong môi trường LMS

SCORM cần được chuẩn hóa để khởi chạy và theo dõi learning experience một cách trực tiếp, định nghĩa hành vi và nguyên tắc lí luận của learning experience phức tạp để nội dung có thể tái sử dụng, di chuyển, tìm kiếm và tái tổ chức cấu kết.


Các thành phần của SCORM:

SCORM được mô tả như một giá sách được tổ chức từ các tổ chức khác nhau như AICC, IMS và IEEE. Gồm 3 phần:  • Overview – Tổng quan : quan tâm đến mô hình, tầm nhìn tổng quan,

  • Content Aggregation Model – Mô hình nội dung kết hợp :làm thế nào để sắp xếp các learning content với nhau để chúng có thể di chuyển và tái sử dụng.

  • Run time Environment – Môi trường chạy thực: làm thế nào để nội dung được khởi chạy và tiến trình của người học được theo dõi và báo cáo lại.


Hình 3.15: Các thành phần của SCORM 1. Content Aggregation Model – CAM:

  • Đặc tả đầu tiên là “Learning Object Meta-data” – LOM (của IEEE, Dublin Core, IMS). LOM là thư viện các thẻ được dùng để đặc tả nội dung học theo nhiều cách khác nhau.

  • Đặc tả thứ hai của CAM được gọi là nối kết XML – XML binding đối với các thẻ meta-data (của IMS). Định nghĩa làm thế nào để mã hóa các thẻ trong XML.

  • Đặc tả thứ ba trong CAM là IMS Content Package. Nó định nghĩa làm thế nào để đóng gói tập hợp các learning object, meta-data và thông tin làm thế nào để phân phát nội dung tới người học.
 1. Run time Environment:

  • SCORM tập trung vào 2 đặc điểm của thao tác giữa các thành phần của nội dung học là:

 • Định nghĩa mô hình kết hợp để đóng gói nội dung

 • Định nghĩa một API để truyền thông tin giữa learning object và các LMS khởi chạy nó
  • SCORM chia thế giới của công nghệ học thành 2 phần:

 • Learning Management System – LMS: bất kì hệ thống nào theo dõi thông tin người học, có thể khởi chạy và truyền thông tin SCOs, trình diễn kiến thức của SCOs tiếp theo

 • Sharedable Content Objects – SCOs: là một dạng chuẩn hóa của reusable learning obejct
  • Biểu đồ của SCOs

Hình 3.16: Biểu đồ hoạt động của SCO1.Run time Environment – API:

  • Trong quá trình phát triển SCORM, chuẩn là cần thiết để trao đổi thông tin nội dung giữa người học và LMS

  • ADL làm việc với AICC để phát triển một web thân thiện sử dụng JavaScript. Một giao diện ứng dụng được định nghĩa cung cấp một phương thức chuẩn để truyền thông tin với LMS mà không quan tâm đến công cụ được sử dụng để phát triển nội dung.


2.Run time Environment – Data Model:

  • Một khi đường liên kết truyền thông tin được thiết lập thông qua API, nó cần biết thông tin cần truyền là gì. Ví dụ như: điểm, sự thành thạo, nội dung.

Mục đích sử dụng của SCORM:

Để lưu trữ và vận chuyển nội dung

Được dùng như là tổ chức nội dung để phân phát thông qua LMS

   3.4 Hệ thống quản lý việc học (LMS- Learning Management Systems)

3.4.1 Định nghĩa:


LMS là thành phần trong hệ thống E-learning quản lý đào tạo.

LMS quản lý việc đăng ký khóa học của học viên, tham gia các chương trình có sự hướng dẫn của giảng viên, tham dự các hoạt động đa dạng mang tính tương tác trên máy tính và thực hiện các bảng đánh giá. Hơn thế nữa, LMS cũng giúp các nhà quản lý và các giảng viên thực hiện các công việc kiểm tả, giám sát, thu nhận kết quả học tập, báo cáo của học viên và nâng cao hiệu quả việc giảng dạy.


3.4.2 Phân loại:


  • Có nhiều loại LMS/LCMS khác nhau. Có rất nhiều vấn đề khác nhau trong các LMS và LCMS do đó khó so sánh đầy đủ, chính xác. Điểm khác nhau giữa các sản phẩm dựa trên các đặc tính sau:

  • Khả năng mở rộng

  • Chuẩn mà hệ thống tuân theo

  • Hệ thống đóng hay mở

  • Tính thân thiện người dùng

  • Sự hỗ trợ các ngôn ngữ khác nhau

  • Khả năng cung cấp các mô hình học

  • Giá cả

3.4.3 Đặc điểm của LMS:


  • Quản lý học viên:

  • Bao gồm việc ghi lại những thông tin chi tiết về học viên như: họ tên, nghề nghiệp, địa chỉ liên lạc…, cung cấp tên truy cập và mật khẩu.

  • Theo dõi tiến trình học của học viên, ghi lại các lần cần truy cập, vào các khóa học, ghi nhận các đóng gói thông qua các câu trả lời trên các bài kiểm tra tự đánh giá, hay trên các bài tập, bài thi cuối khóa. Các kết quả kiểm tra này cho biết học viên đó có hoàn thành khóa học đó hay không.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương