“The Power of Decisiontải về 271.45 Kb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích271.45 Kb.
1   2   3
“Nếu ngươi có được người tin, chân thành khi ngươi cầu nguyện, thì không điều gì có thể đứng nỗi trước lời cầu nguyện của ngươi.” Con đang làm điều đó, Chúa ôi. Cầu xin cho người đàn bà đẩy lui mọi nghi ngờ và xin Đức Thánh Linh chữa lành chị ấy. A-men!

E-92 Chị đang tin ở đây phải không? Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ... Kinh thánh dạy, “Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành.” Chúa ôi, đó là Lời hứa Ngài, không phải của con. Con chỉ vâng lời Ngài. Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus, xin chữa lành anh ấy.

Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ con cầu xin cho anh con được chữa lành thân thể, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus.

Anh tin chứ, anh ơi? Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus con chúc phước cho anh em con được chữa lành. A-men! Cầu xin Chúa ban phước cho anh...?...

E-93 Anh tin rằng Chúa Jêsus làm cho anh khỏe mạnh không? Nếu anh nhìn xem sự khác nhau trong đứa trẻ đó vào tối mai... Nếu anh theo dõi từ giờ nầy cho đến 8 hay 10 giờ tiếp theo, cho đến -- tôi nói cho đến 5 giờ chiều mai, anh sẽ thấy sự khác biệt trong thân thể đứa trẻ đó. Tôi bảo đảm với anh bởi sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ hằng sống, Đức Chúa Trời sẽ chữa lành một đứa bé người Mông-cổ. Anh tin không? Chúa Jêsus đã Phán, “Nếu họ đặt tay trên người đau, thì người đau được lành.” Nếu anh em để ý sự khác nhau trong vài giờ tới, đứa trẻ đó, anh sẽ đến làm chứng chứ? Thế thì tôi chúc phước cho đứa bé nầy; Đức Thánh Linh, là Thiên sứ Lớn đang đứng đây và Phán, “Hãy đặt tay trên kẻ đau, họ sẽ được lành.” Ta kết tội ma quỉ, ngươi đã làm hại đứa bé nầy trong bụng mẹ nó. Nhưng bây giờ nó đang ở trong sự Hiện diện của Đức Chúa Trời, hãy ra khỏi nó, ớ ma quỉ. Ngài đã chữa lành...?...

E-94 Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, con chúc phước cho chiếc khăn tay vải nầy và cả người đàn ông, để Ngài chữa lành cho họ, Cha ôi. A-men! Hãy đi và tin, anh tôi ơi.

Chị tin không? Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, và con đặt tay trên chị ấy, con thách thức quỉ nầy đang làm cho chị ấy đau ốm và tuyên bố nó không thể nắm giữ chị. Chúa Jêsus đã chết và Ngài sống lại. Bây giờ, bởi sự chết đó Ngài là Ma-na đến để dầm thấm đời sống Ngài, và với các Thánh đồ để ban cho họ Sự Sống. Thế thì nếu Ma-na có ở bên trong (Ha-lê-lu-gia!), Đấng Christ có ở trong những người tin. Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, ớ Sa-tan, hãy lìa khỏi chị ấy. A-men! Những mạng lệnh của Chúa...E-95 Tốt lắm. Kính lạy Đức Chúa Trời, con cầu xin Ngài chữa lành cho cả hai người. Khi con đặt tay trên trên 2 người đàn bà nầy tay trong tay với nhau, nguyện xin Đức Thánh Linh từ trời giáng xuống như Ma-na đến từ sự vinh hiển và nuôi dưỡng linh hồn họ, để sẽ cất đi mọi bóng dáng nghi ngờ, và họ sẽ bắt đầu bình phục ngay từ giờ nầy, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus, A-men! Bây giờ, hãy tin hết lòng, và đưa chị ấy đến ngay với chị vào tối mai để làm chứng. Tốt lắm, bây giờ hãy tin, hãy có đức tin cho con gái chị.

Ông tin chứ, thưa ông? Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, con cầu xin Ngài khiến ma quỉ lìa khỏi anh em con và làm cho anh ấy mạnh khỏe đến với sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. A-men! Cầu xin Chúa ban phước cho anh.

Chị tin không? Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, Con Đức Chúa Trời, tôi cầu xin quyền lực của ma quỉ lìa khỏi người đàn bà nầy nhơn Danh Đức Chúa Jêsus. A-men!

Ồ, rất lạ lùng. Tôi tin chúng ta chạm phải điểm then chốt. A-men! Tôi cầu xin quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ làm cho chị tôi khỏe mạnh...?... A-men!E-96 Chị tin rằng Đức Chúa Jêsus Christ sẽ cất đi bệnh đục nhãn cầu đó không? Kính lạy Cha Thiên Thượng, con chúc phước cho người đàn bà nầy nhơn Danh Đức Chúa Jêsus, con kết tội bệnh đục nhãn cầu nầy, những linh mù nầy, ngươi phải chết. Ớ, Sa-tan, hãy ra. Ngươi có quyền lực của sự chết, nhưng Quyền năng Sự Sống có ở đây tối nay trong sự phục sinh của Đức Chúa Jêsus Christ, hãy ra khỏi người đàn bà nầy. A-men! Bây giờ, hãy đi, nhận lãnh điều ấy nhơn Danh Đức Chúa Jêsus. A-men! Cầu xin Chúa ban phước cho bà.

Đức Chúa Trời ôi, Ngài đang nhìn xuống lồng “ô-xy-gen” ngay bây giờ; Một người cha đang đứng đây vì đứa con sắp chết của mình. Con quở trách ma quỉ của sự chết và cầu xin sự sống đó đến dưới lồng ấy, sự Vinh hiển của Chúa ngự trong nơi chí thánh, vận hành dưới lồng kính ô-xy-gen tối nay do đức tin của người cha, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus. A-men! Hãy cho chúng ta nghe những gì xảy ra lúc nầy.E-97 Điều gì vậy, chị tin không? Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ con đặt tay trên chị, bằng lời cầu nguyện của đức tin trên môi miệng và lòng con, hướng về Đức Chúa Trời Đấng đã ban Lời hứa, con cầu xin cho chị ấy được chữa lành nhơn Danh Đức Chúa Jêsus. A-men!

E-98 Anh tin chứ, anh ơi? Anh sẵn sàng chứ? Những ống dẫn được dời ra không? Anh sẵn sàng để Đức Thánh Linh đi qua và làm việc. Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, Cha ôi, con cầu xin bằng lời cầu nguyện đức tin, theo sự làm chứng của người đàn ông nầy, tấm lòng anh được mở ra, vậy thì con cầu xin Đức Chúa Trời Đức Thánh Linh sẽ chữa lành anh ấy từ đầu đến chân, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus. A-men! Hãy đi dâng sự ngợi khen cho Ngài.

E-99 Chị tin không? Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, đặt tay trên chị con, con cầu xin sự đau ốm lìa khỏi chị nhơn Danh Đức Chúa Jêsus. A-men! Hãy đi vui mừng, và được hạnh phúc.

Chị tin không? Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, con đặt tay trên chị cầu xin Đức Thánh Linh giáng trên chị, chữa lành chị, và cho chị khỏe mạnh, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus. A-men!E-100 Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus, tôi đặt tay trên người đàn bà nầy cầu xin cho chị được khỏe mạnh vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời. A-men!

Hỡi Sa-tan, ngươi là kẻ nói dối, chúng ta nắm giữ đức tin, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, chị chúng ta sẽ lành. A-men!

Tốt lắm, bây giờ chị tin. Ôi Đức Chúa Trời ơi, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus con đặt tay trên người đàn bà tàn tật nầy cầu xin lúc nào đó giữa hôm nay và tối mai, cây nạng nầy sẽ đặt trên bục và chị ấy sẽ khỏe mạnh. Con cầu xin nhơn Danh Đức Chúa Jêsus. A-men! Bây giờ, hãy đi và tin.

Tốt lắm, chị cũng tin hả? Vào thời điểm nào đó giữa hôm nay và tối mai, khi chúng ta đi qua lời làm chứng, những cây nạng nầy sẽ nằm trên bục và chị sẽ dâng lời ngợi khen Đức Chúa Trời. Chị tin điều đó không?E-101 Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, người đàn bà đáng thương nầy, mặc dù già cả, tóc bạc. Nhưng Chúa ôi, tâm trí con nhớ lại Thượng nghị sĩ Upshaw, 86 năm ngồi trong xe lăn. Ngài là Sự Sống Lại và Sự Sống. Ngài có thể đặt chất can-xi vào xương. Con cầu xin Ngài chữa lành cho bà ấy, và tối mai...?... ở đây.

Hãy đến, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ con cầu xin Ngài chữa lành cho người đàn bà trẻ nầy. Cầu xin quyền năng Đức Chúa Trời đi qua chị và khiến chị khỏe mạnh qua Danh Đức Chúa Jêsus. A-men!...?... làm chứng.

Chị tin. Chị bịnh gì...?... Ô, chà. Chị sẽ làm chứng nếu tình trạng biến dạng nầy được giải quyết không? Đức Chúa Trời ôi, con đặt tay trên trên đứa bé nầy, biết rằng Ngài là Đấng đã tạo nên nó, và ma quỉ đã phá hoại dòng dõi của Đức Chúa Trời đã trồng. Bây giờ, chúng con nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ buộc quỉ nầy ra khỏi đứa bé, và Chúa Jêsus đến để sửa lại cho đúng những sai trật. Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, bởi Huyết Lời hứa ở đồi Gô-gô-tha. A-men! Con muốn thấy đứa bé tối mai. Lúc ấy với sự làm chứng.

E-102 Ông đang tin, phải không? Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, Con Đức Chúa Trời. Tôi đặt tay trên người đàn ông nầy và yêu cầu quỉ dằn vặt ra khỏi ông. Hãy ra khỏi ông ấy nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ. Cầu xin Chúa ban phước cho ông, người anh em, hãy đi và tin bây giờ.

Chị tin không? Lạy Đức Chúa Trời, Đấng Tạo nên trời đất, Đấng Tạo ra Sự sống Đời đời, Đấng Tạo Nên Sự Sống, Đấng Ban Cho mọi ân tứ tốt lành, con chúc phước cho người đàn bà nầy nhơn Danh Đức Chúa Jêsus, cho chị được lành. Hãy ra, ớ Sa-tan. A-men!

Thật lạ lùng. Anh chị em ơi, tôi tin đây là điều đó. Tôi cảm thấy tuyệt vời về điều nầy.

E-103 Ôi Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, con cầu xin cho người đàn bà nầy và chiếc khăn tay nầy trong tay bà, xin cho mọi nghi ngờ bị lăn xa; Xin cho mọi ma quỉ sẽ đứng và nói, “Ồ, chúng ta không lấy được nó.” Con biết ma quỉ đang ám trên bà ngay bây giờ, cảm thấy nó đang di chuyển và cố làm cho bà không tin. Ớ Sa-tan, ta buộc ngươi nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, hãy ra khỏi người đàn bà nầy, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus. Bây giờ, hãy giơ tay bà lên và dâng lời ngợi khen Ngài. Hãy rời khỏi bục và vui mừng.

Cầu xin ban phước cho cậu bé; Cháu ở đúng nơi đó; Ở nơi suối nước. Cháu tin Chúa Jêsus sẽ làm cho khỏe mạnh ngay bây giờ không? Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, xin tha thứ cho mọi vi phạm của cậu bé nầy. Con đặt tay trên cậu nhơn Danh Đức Chúa Jêsus, ma quỉ đang giày vò khiến cậu bé phải tranh chiến nhiều. Cậu bé muốn đến với Ngài, Chúa Jêsus ôi, và con dâng cậu với đôi tay lên trước Ngôi, Ngài đưa cậu bé đến, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus. A-men!E-104 Anh tin không, người anh em của tôi? Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, tôi chúc phước cho anh, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus, Ngài sẽ làm cho đôi mắt anh mở ra và có thể thấy được, qua Danh Đức Chúa Jêsus Christ, tôi chúc phước cho anh. A-men! Hãy đi, tin ngay bây giờ, anh của tôi.

Chị tin không? Tôi buộc con quỉ nghi ngờ, chỉ có tội đó, là không tin, và tôi cầu xin sự không tin đó bị quét sạch. Mọi gánh nặng trong lòng bị đẩy lui và Ánh Sáng Đức Chúa Trời chiếu soi qua sự tối tăm vào linh hồn chị ấy và đời sống mới đi vào. Ngài đã Phán Ngài sẽ làm mới lại đời sống chúng con và tuổi trẻ chúng con như chim phụng hoàng. Ôi, chim phụng hoàng lạ lùng biết bao, tuy già theo năm tháng, đã được làm mới lại như tuổi thanh xuân. Ha-lê-lu-gia! Xin nhậm lời, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus...?...E-105 Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, có nhiều người không có mặt ở đây tối nay, và họ đã gởi khăn tay đến, con giữ trong tay; Một cơ sở từ thiện thật nghèo nàn, một người tội nghiệp cho con người có đôi tay không xứng đáng, tội lỗi, nhưng Đức Chúa Trời ôi, Ngài tìm thấy những bàn tay thánh khiết ở đâu? Chúng chỉ có ở trên Thiên đàng. Nhưng con làm điều đó bởi vì Ngài Phán vậy. Vâng theo mạng lịnh Ngài, Chúa ôi con quở trách mọi ma quỉ và cầu xin cho những chiếc khăn tay nầy chữa lành mọi người bệnh mà chúng đã được đặt tay trên vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus. A-men!

E-106 Với anh chị em trong hội chúng, những người không có thẻ cầu nguyện, và tin rằng Đức Chúa Jêsus Christ ở đây làm cho anh chị em khỏe mạnh, tôi tin rằng Chúa Jêsus sẽ chữa lành anh chị em ngay bây giờ. Anh chị em tin điều đó không? Tôi cố đánh lại linh đó... Đúng thế, hãy đứng vững. Chúng ta ở đây nầy. Chúng ta ở sát ranh giới. Đây là Lời Hứa; Chúng ta hãy nhận lấy nó. Đức Chúa Trời đã Hứa điều đó. Hãy đẩy lui mọi nghi ngờ. Hãy để cho Đức Thánh Linh, quyền năng của Đức Chúa Trời bước vào.

Ôi Đức Chúa Trời ơi, giờ nầy con cầu xin, con đứng như Giô-suê trong thung lũng mà nói rằng, “Đất thì tốt. Chúng ta sẽ vượt qua đó, Chúa ôi; Chúng con đi vào đây nhơn Danh Đức Chúa Jêsus con đuổi linh vô tín và cầu xin sẽ không có một ai bị để lại, vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời. A-men!” Dân sự đã ngợi khen Ngài, hãy dâng sự vinh quang cho Ngài. Ha-lê-lu-gia!

Địa chỉ hạ tải và liên lạc:

http://Vn.Bibleway.orgEmail: ThanhDoCanada@Yahoo.Ca


1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương