“The Power of Decisiontải về 271.45 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích271.45 Kb.
1   2   3

“Đó là một vùng đất tốt,” Giô-suê nói, “Nó là một xứ tuyệt vời.” Giô-suê trở về mang theo chứng cứ ban đầu mà họ đã đi qua đó. Tôi rất vui mừng chúng ta là những chứng nhân trong Hội thánh tối nay, được ở nơi nào đó, nhận được điều gì đó, trở về với chứng cớ mà Đức Thánh Linh có tối nay giống y hệt như đã giáng xuống vào ngày lễ Ngũ tuần. Ha-lê-lu-gia!

Hãy tự chọn. Anh em đang đứng với Nhà Thần học nói, “Ồ, chúng ta không thể chiếm lấy nó được; Chúng ta đã đi qua thời đại Wesley; Chúng ta đi qua điều nầy, nhưng chúng ta không thể chịu đựng...?... chủ nghĩa cuồng tín; Chúng ta có thể không bao giờ chịu đựng điều đó.”

Hãy vứt thứ đó đi. Đức Chúa Trời đã Phán Chúa Jêsus đã sống lại từ kẻ chết. Điều chúng ta cần tối nay là làm điều đó. Ha-lê-lu-gia! Nó là của anh em. Lời hứa là dành cho anh em, cho con cháu anh em, cho những kẻ ở Chicago, cho hết thảy những ai mà Đức Chúa Trời kêu gọi. Tự do lựa chọn. Đối với tôi Ngài không hề thay đổi. Với tôi Ngài sẽ giữ Lời Hứa của Ngài. Với tôi Ngài đã vì tội lỗi tôi mà bị vết, vì sự gian ác tôi mà bị thương. Bởi sự sửa phạt Ngài chịu mà tôi được bình an, bởi lằn roi Ngài tôi được lành bịnh. Ha-lê-lu-gia!

E-66 Tôi tin. Ha-lê-lu-gia! Anh em tin không? Chính là sự lựa chọn của anh em bây giờ. Chúng ta đang ở tiếp giáp. Chúng ta đến qua nhiều cạm bẫy nguy hiểm. Tôi đã đến rồi. Thật là ân điển đến mức như vậy, đi theo Kinh thánh phước hạnh thân thuộc. Đó là ân điển sẽ dẫn tôi đi tiếp. A-men!

Tối nay chúng ta đang ở sát miền Đất hứa. Kinh thánh dạy, “Ta sẽ cho ngươi được thạnh vượng mọi sự về phần xác.” Nó của anh em. Đức Chúa Trời đã Hứa điều đó. Lời Hứa với anh em thật gần như đối với dân Y-sơ-ra-ên. Ngài Phán, “Ta đã ban cho các ngươi xứ đó. Ta sẽ sai Thiên sứ Ta, Trụ Lửa nầy đi trước dẫn đường cho các ngươi đến nơi.” “Sự chữa lành Thiêng liêng [bằng phép lạ]” là của anh em, Đức Chúa Trời đã Hứa điều đó với anh em. Ngài đã sai Đức Thánh Linh hướng dẫn anh em đi tới nơi nầy. Chúng ta hãy nhận lấy nó. A-men! Nó là của anh em.E-67 Đức Chúa Trời đó đã Hứa với dân Y-sơ-ra-ên cũng đã hứa với anh em, và Ngài hôm qua, ngày nay, cho đến đời đời không hề thay đổi. Đã ban những dấu hiệu, và những dấu kỳ phép lạ không thay đổi. Vậy thì, rõ ràng Ngài sẽ không xô đẩy điều đó khỏi anh em. Anh em sẽ phải nhận lấy nó.

Ngay khi anh em tuyên bố điều đó, sẽ chịu đựng một người A-mô-rít đang đứng ở đó; Hãy đá văng hắn ra khỏi đường. Gã đó nói, “Nào, hãy chờ một chút, đừng nóng vội.” Đó là con người cũ. Nào, hãy đá nó ra. Nếu anh em đá đứa bé và nó nói... “Ồ,” mẹ anh em nói, “Ồ, nó xinh xắn kinh khủng, mẹ sẽ...” Anh em sẽ giống như cha của nó. Hãy đá văng nó ra khỏi lối đi. Đất thuộc về anh em.

“Thôi được, Tiến sĩ A hay B nào đó có thể cầu nguyện một lời cầu nguyện dễ chịu như thế.” Điều đó chẳng có gì quan trọng; Đức Chúa Trời ban cho Lời Hứa. Nếu kẻ không tin chống lại Lời Đức Chúa Trời, hãy đá nó ra khỏi đường lối...?... Lời Hứa là của các anh chị em. Ha-lê-lu-gia!

E-68 Đừng quan tâm nó trông có vẻ ngây thơ xinh xắn như thế nào, anh em có thể có những tháp chuông, những ‘Đền thờ’, anh em nói, “A-a-a-a-a-men!” giống như con người khờ khạo sắp chết, nhưng điều đó thay đổi Lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán chúng ta có thể nhận lấy nó. Nó là của anh em. Lời hứa là của anh chị em. Ha-lê-lu-gia!

Ồ, tôi cảm thấy tin kính, chà. Biết rằng Đức Thánh Linh ở đây. Cũng Trụ Lửa đó đã dẫn dân Y-sơ-ra-ên đi qua đồng vắng thế nào và đi với họ trong miền Đất hứa ra sao, thì Ngài cũng ở đây với chúng ta tối nay, ngay cả bức hình đã chụp hết lần nầy đến lần khác, cho thấy cùng những dấu kỳ phép lạ giống nhau. Chúng ta hoảng sợ gì về điều đó? Bởi đức tin. Đừng quan tâm, tôi thích như Ca-lép, hãy cho tôi có một đám người như thế ở nơi xa kia. A-men!E-69 Họ nói, “Ồ, họ to lớn rất nhiều hơn như thế nào.” Điều đó chẳng quan trọng. Gô-li-át cũng đã sôi tràn lên vẻ khoe khoang khoác lác, nhưng ngày nọ hắn cũng đã gặp Đa-vít. A-men! Ma quỉ đã nói, “‘Thời kỳ Phép lạ’ đã qua rồi!” đi vào những Thầy giảng và giảng dạy khắp thế gian, nhưng dấy lên một Đa-vít cách đây không lâu. A-men! Đã chặt đầu hắn lúc nầy, và tôi đang nói với anh em đạo quân Y-sơ-ra-ên đang đập nó từ bắc đến tây, phía đông, phía nam, mọi nơi khác khắp thế giới những Chiến dịch Chữa lành vĩ đại khắp thế giới đang chứng minh Chúa Jêsus đã sống lại từ kẻ chết và là Đấng Chữa Lành. Ha-lê-lu-gia! Đức Thánh Linh là Đa-vít của chúng ta. A-men! Ngài là Đấng Lãnh Đạo của những người nầy; Chúng ta tin Ngài. Chúng ta hãy cúi đầu nói chuyện với Ngài một phút.

E-70 Cha ôi, Đấng đã Phán rằng, Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Bởi đức tin, chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi Lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến.” Ngay cả trước khi từng có trái đất ở đây, Đức Chúa Trời chỉ Phán Lời và bụi đất đá cùng những sự bào mòn xuất hiện bởi vì Đức Chúa Trời đã Phán. Con có thể thấy Lời Ngài đang bay ra từ môi Ngài, đang đi qua sự tối tăm nơi xa kia, và những nguyên tử bắt đầu vỡ ra, và thế gian được hình thành. Cũng Đức Chúa Trời đó đã bị treo trên thập tự giá đồi Calvary và đã chết: “Nhưng Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, Bởi sự sửa phạt Ngài chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi Ngài chúng ta được lành bịnh.”

Đức Chúa Trời ôi, chúng con quở trách mọi quỉ nghi ngờ có trong nhà nầy. Xin hãy cất đi mọi bóng dáng nghi ngờ tối nay và để cho mọi người đàn ông đàn bà đến đây tin hết lòng rằng Chúa Jêsus sẽ làm cho họ khỏe mạnh. Cầu xin cho họ tối nay rời bục nầy với đôi tay giơ lên trên không, ngợi khen Đức Chúa Trời, biết rằng Chúa Jêsus đã hứa điều đó và Ngài giữ Lời hứa Ngài. Xin nhận lời, Cha ôi, cất đi hết thảy sự u ám nghi ngờ và để Đức Thánh Linh thống trị hoàn toàn. Xin chữa lành mỗi một người và cứu mọi người, vì chúng con cầu xin nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men!E-71 Đây là điều mới lạ tối nay. Lần đầu tiên tôi làm điều nầy trong một thời gian dài, đó là đến đây cố gắng cầu nguyện cho người đau mà không có thấy sự nhận biết rõ ẩn tình.

Được rồi, thưa bà, bà tin Chúa Jêsus sẽ khiến bà khỏe mạnh không? Bà làm điều đó hết lòng không? Tôi không phải nói với bà có điều gì không ổn, chỉ yêu cầu -- bà tin rằng tôi đã nói sự thật. Hãy đến đây chỉ một phút.

Giờ nầy, lạy Cha Thiên Thượng nhân từ của chúng con, con đặt tay trên chị ở đây và cầu xin cho chị được lành. Trong khi những ơn phước của Đức Thánh Linh có ở đây, xin cho người đàn bà nầy nhận được những gì bà cầu xin. Con đặt tay trên bà ấy nhơn Danh Đức Chúa Jêsus. A-men!

Nào, tôi muốn bà đến và làm chứng với Anh Boze tối mai, nói với anh ấy điều gì đã xảy ra.E-72 Mời chị đến. Chị tin hết lòng không? Chị ơi, nếu tôi có thể làm điều gì cho chị, tôi chắc sẽ làm điều đó. Điều duy nhất tôi biết là như một Mục sư, là cầu nguyện cho chị. Chị tin rằng Đức Chúa Trời sẽ chữa lành chị không? Chị sẽ vui mừng nếu điều gì đó xảy ra để chị có thể bày tỏ nó -- đến nói với Anh Boze để tôi biết rằng Đức Thánh Linh đang dẫn dắt tôi làm những điều nầy. Chị sẽ làm điều đó chứ?

Lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, con đặt tay trên chị con cầu xin nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, nếu có điều gì không ổn trong thân thể chị ấy, xin cho nó ngừng lại tối nay và chị đến làm chứng ngày mai về quyền năng Đức Chúa Trời, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus. A-men! Cầu xin Chúa ban phước cho chị giờ nầy.

Lạy Chúa, con cầu xin Ngài sẽ ban phước cho chiếc khăn tay nầy vì nó tượng trưng người bệnh nầy. A-men! Cầu xin Chúa ban phước cho chị, bây giờ hãy cho chúng tôi nghe. Chị sẽ làm điều đó chứ?

Tôi tin, chị tin Ngài giờ nầy không? Mọi người thật sự nắm giữ Thánh Linh. Khi thấy nhiều người đến nói, “Đức Chúa Trời ôi, Ngài sẽ chữa lành cho họ. Ngài sẽ khiến cho họ khỏe mạnh.” Ngài có nhiệm vụ về điều nầy hiện nay, tất cả chúng con như một khối. Đây có thể là mẹ người nào đó, điều gì sẽ xảy ra nếu đó là của anh em?E-73 Chị tin Đức Chúa Trời sẽ khiến chị khỏe mạnh chứ? Ôi Đức Chúa Trời ơi, con cầu xin Ngài sẽ chữa lành cho chị chúng con. Khi con đặt tay trên người mẹ nhỏ bé đáng thương nầy, con cầu xin những ơn phước Đức Chúa Trời còn lại trên chị và ban cho chị sự ao ước của lòng. Ôi Đức Thánh Linh ơi, con làm điều nầy theo mạng lịnh của Ngài, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men! Bây giờ, hãy cho chúng tôi nghe những gì đã xảy ra với chị vào ngày mai.

Chị đến chứ? Chị đang đến tin hết lòng không? Nếu Đức Chúa Trời sẽ làm điều gì đó cho chị tối nay trong đường lối siêu nhiên; Chị đã nghe những gì tôi nói và điều tôi đã hứa với Đức Chúa Trời không, và tôi tin tôi có thể bắt đầu từ 100 đến một. Chị hiểu không? Bây giờ, chị tin điều rằng chị đã thấy điều đó -- chị tin rằng chị từng thấy Đức Chúa Trời ban cho sự phân biệt không? Chị biết ngay bây giờ tôi biết chị bị bệnh gì, nhưng không cần tôi nói cho đến khi nó bắt đầu. Nhưng nếu tôi đặt tay trên chị, với việc nói với chị từ tận đáy lòng tôi, sự xức dầu tương tự xảy ra ngay tại đây lúc nầy. Chị tin điều đó không?

Kính lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, con đặt tay trên chị, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ buộc quỉ nầy ra khỏi người đàn bà nầy. A-men! Hãy cho chúng tôi nghe vào ngày mai. Chị hiểu không?

E-74 Tốt lắm, thưa chị, chị đang tin hết lòng phải không? Lạy Cha Thiên Thượng, con đặt tay trên chị chúng con, và con buộc quỉ đã làm điều nầy, khi con đưa ra Huyết của Đức Chúa Jêsus Christ theo như Đức Thánh Linh ban cho sự làm chứng nầy. Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men! Bây giờ, hãy cho chúng ta nghe những gì đã xảy ra vào ngày mai; Nói cho Anh Boze biết.

Tốt lắm, chị ơi, đừng khóc lúc nầy, chị đang ở sát ranh giới lúc nầy, chúng ta sẽ vượt qua. Chị tin điều đó không? Tốt lắm. Chị biết chị ở trong sự Hiện diện của Đức Chúa Trời...?... Phải không? Không phải anh em của chị, mà Đức Chúa Trời. Đúng thế không? Tốt lắm. Chị tin nếu tôi cầu xin Đức Chúa Trời giờ nầy Ngài sẽ thực sự làm... Có lần nào những gì Ngài bảo tôi nói mà Ngài không làm thành không? Không bao giờ, luôn luôn đúng. Nầy, ngày nọ Ngài đã bảo tôi cầu nguyện cho dân sự và đặt tay trên họ, họ có thể trở nên khỏe mạnh. Chị tin điều đó không? Nếu chị tin điều đó tôi bảo đảm với chị, chị sẽ có. Điều đó đúng...?...

Ôi Chúa Jêsus ơi, con đặt tay trên người đàn bà nầy, thấy con quỉ đó và nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ để buộc nó ra khỏi người đàn bà. Cầu xin cho nó đi bây giờ, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men! Nào, hãy đi vui vẻ và mừng rỡ, cảm ơn Ngài.

E-75 Giờ nầy thật sự được sung sướng; Khi chị được cầu nguyện cho nói, “Cảm ơn Ngài, Chúa yêu dấu ôi.”

Được rồi, chị ơi, chị tin trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ sẽ làm cho chị khỏe mạnh giờ nầy không? Lạy Cha Thiên Thượng, con đang đặt tay trên chị ấy, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, con yêu cầu ma quỉ ra khỏi chị ấy và mong ước đây là một ngày mới. Xin cho chị ấy vượt qua tối nay và đem lại lời chứng ngày mai. Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ A-men! Tốt lắm.

Khi đến đây, mẹ tin không? Mẹ tin rằng Chúa Jêsus sẽ khiến mẹ khỏe mạnh chứ? Mẹ tin nếu tôi cầu xin Đức Chúa Trời, Ngài sẽ làm điều đó bây giờ không?

Kính lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, như người đàn bà nhỏ bé đáng yêu đang đứng đây, con đặt tay trên bà ấy cùng với hàng ngàn người đang cầu nguyện cho bà ngay lúc nầy; Chúng con cầu xin cho ma quỉ lìa khỏi bà ấy và ngày mai bà sẽ trở lại làm chứng, nói với Mục sư những gì đã xảy ra ở đây. Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus, vì sự vinh hiển Ngài. A-men!

Cầu xin Chúa ban phước cho chị, bây giờ hãy đi. Đây là cách để làm điều đó. Hãy đi nói, “Cảm ơn Ngài, Chúa Jêsus ôi. Cảm ơn Ngài, Chúa Jêsus ôi. Ồ, con rất biết ơn...?...

E-76 Bây giờ, chị tin không? Lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, con đặt tay trên chị ấy cầu xin chị cũng có thể đi ra khỏi bục tối nay vui mừng; Bởi đức tin, tin bởi đức tin, căn cứ vào những việc không thấy nhưng tin rằng Đức Chúa Trời giữ lời Ngài. Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ con cầu xin điều đó, để chị được lành. A-men! Hãy đi, và vui vẻ giờ nầy, chị ơi.

Mời chị đến? Chị cũng tin tôi [Người chị nói với Anh Branham. - Bt] Tốt lắm. Tốt lắm, chúng ta sẽ...

Chúa yêu dấu ôi, trong vị trí người bạn của chị ấy, chúng con cầu xin Ngài sẽ chữa lành cho chị. Ngài -- Chị ấy đang đứng đây tối nay trong đường lối Cơ-đốc nhân. Đấng Christ đã chịu cho hết thảy chúng con, và người đàn bà nầy không thể chịu được một mình, vì thế chị đến như một tín đồ Đấng Christ để đứng bên chị, và chúng con dâng lời cầu nguyện như những người cầu thay với Ngài, để chị ấy được bình phục, và được ở đây, làm chứng về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. A-men! Cầu xin Chúa ban phước cho chị, bây giờ hãy tin nhận nó.

E-77 Điều đó rất đơn giản nếu chị chỉ tin nó. Tốt lắm, chị ơi, đây là vì một người nào khác phải không? [Người chị nói với Anh Branham. - Bt] Tốt lắm. Một quí bà bị tàn tật.

Lạy Cha Thiên Thượng, con cầu xin Ngài sẽ ban phước cho chiếc khăn tay nầy, khi nó được đặt lên người chị tàn tật nầy, xin cho chị có thể bước đi, xin nhậm lời, Cha ôi, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus. A-men!

Chị ấy chỉ tay xuống một quí bà tàn tật. Bà đang ngồi trong xe lăn ở dưới đó, đến vì bịnh ung thư; Đó là sự tàn tật chị có. Chị sắp chết, phải không? Người ta nói chị như vậy, họ phải đem chị đi và từng báo cho chị biết một lần ở bệnh viện, phải không? Đúng thế không? Hãy đứng dậy đi về nhà, hãy tin điều đó và đi về nhà. Chị kìa, hãy về nhà tin Đức Chúa Trời. Chị không cần khăn tay của mình. Ha-lê-lu-gia!

E-78 Đấy, tôi không nói điều đó, Đức Thánh Linh ở đây...?... Cháu tin không, cháu yêu? Lạy Cha Thiên Thượng yêu dấu, đứa trẻ nầy quá nhỏ để có đức tin biết đó là gì. Nó không thể hiểu Kinh thánh, bởi vì nó chưa đủ lớn; Người cha mang nó đến. Nhưng Đức Chúa Trời yêu dấu ôi, Ngài là Đức Chúa Trời Sáng Tạo; Ngài là Đức Chúa Trời của mọi quyền năng, Đấng Quyền Năng Vô Hạn; Ngài có thể chữa lành. Con cầu xin trong Danh Đức Chúa Jêsus Ngài sẽ làm điều đó.

Tôi muốn mọi đầu và mọi lòng cúi xuống, mọi mắt nhắm lại, trong Danh Chúa Jêsus. Hãy giữ đầu anh em cúi xuống cho đến khi nghe tôi nói, “Hãy ngẩng đầu lên.” Người cha, anh tin hết lòng không?

Kính lạy Đức Chúa Trời yêu dấu, con chúc phước cho cậu bé nầy và cầu xin Ngài làm cho cậu bé khỏe mạnh hoàn toàn, cầu xin quyền năng của Đức Chúa Trời ở trên cậu khi con đặt tay và làm cho... phước hạnh nầy, cậu bé sẽ trở lại khi con đặt tay lên xuống trên thân thể nhỏ bé của cậu. Cầu xin Ngài cho cậu bé trở lại ngày mai để lảm chứng về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ớ Sa-tan, ngươi bị đuổi ra. Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus.

Bây giờ, anh đi... [Anh Branham nói nhỏ quá không nghe được. - Bt] Tôi muốn cháu trở lại tối mai...?... Cháu sẽ làm điều đó chứ?E-79 Chị nghĩ gì? Lạy Cha Thiên Thượng, Đấng Tạo Dựng trời đất, làm nên các ngôi sao và mặt trăng, con đuổi quỉ ra khỏi người đàn bà nầy nhơn Danh Đức Chúa Jêsus, xin cho chị ấy vui mừng trở lại. A-men! Cầu xin Chúa ban phước cho chị.

Ông nghĩ gì, thưa ông? Ông sẽ được chữa lành chứ? Ông tin mình đang ở trong sự Hiện diện của Ngài không?

Lạy Cha Thiên Thượng, con đặt tay trên người đàn ông nầy, khi những thánh đồ đang cầu nguyện, và cầu xin trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ mà Ngài đuổi quỉ ra khỏi ông ta. A-men! Ông tin chứ, thưa ông? Hãy đi và tin.

E-80 Tốt lắm, thưa ông, ông tin chứ? Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Sáng Tạo trời đất, Tác giả của Sự sống Đời đời, Đấng Ban Cho mọi ân tứ tốt lành, xin xuống phước Ngài trên người đàn ông nầy mà con chúc phước, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus. Cầu xin cho ông ấy từ tối nay trở đi được chữa lành. A-men! Bây giờ, hãy đi vui mừng và tin, anh ơi.

Về phần chàng trai? Anh tin rằng Chúa Jêsus sẽ làm cho ông ấy khỏe mạnh không? Anh thấy sự khác nhau trong đứa trẻ nầy trong 24 giờ anh sẽ nói cho chúng tôi biết về điều đó chứ?

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, con đang đặt tay trên đứa trẻ nầy, nguyền rủa nó bị dời đi. Khi người cha nầy và người mẹ tối mai đến để làm chứng, điều đó sẽ làm cho toàn thể hội chúng nầy hoảng hốt, Chúa ôi để họ biết những người kia bước về phía trước trong đức tin sẽ không bị chết. nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men! Đừng nghi ngờ, chúng ta hãy nghe tối mai.

E-81 Hãy đến, chị ơi, chị tin. Kính lạy Cha Thiên Thượng, con cầu thay cho sự chữa lành của chị con bằng sự đặt tay trên chị ấy nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, và cầu xin sự chữa lành đến với họ. A-men! Bây giờ, chị ơi, hãy tin, hãy trở lại nói cho chúng tôi biết những gì đã xảy ra.

Chị nghĩ gì? Ồ Jêsus người Na-xa-rét, Con Đức Chúa Trời, khi người đàn bà đứng với đôi tay gấp lại, chỗ mà ngày nào đó nếu Chúa Jêsus chậm trễ, sẽ bị gấp lại trong cái chết im lặng. Ôi Đức Chúa Trời ơi, trong khi chị ấy còn sống và có tình trạng tinh thần tốt, xin hãy cho chị ngước lên nhìn nơi xa kia vượt ra ngoài giới hạn đám mây quen thuộc ở trên chị, và thấy Đức Chúa Trời của sự chữa lành đang bị treo nơi xa kia ở trên thập tự giá và được chữa lành, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus. A-men!... Cầu xin Chúa ban phước cho chị.E-82 Chị tin, Ha-lê-lu-gia! Tôi đặt tay trên người đàn bà nầy khi chị -- khi chị ấy bởi đức tin kéo cặp kính ra khỏi đôi mắt bị mù kia và cầu xin Đức Chúa Trời phục hồi thị lực. Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus cầu xin cho chị nhận được điều đó. A-men! Hãy nói với chúng tôi những gì xảy ra.

Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ tôi đặt tay trên chị tôi và thách thức kẻ chẳng tin. Hãy ra khỏi người đàn bà để chị ấy có thể đi và được chữa lành. A-men!

Mẹ của anh. Kính lạy Cha Thiên Thượng, con cầu xin khi con đặt tay trên chàng trai đứng thay mẹ anh, để chân bà được chữa lành, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus. A-men!

E-83 Tốt lắm. Chị bị bệnh... Được rồi. Kính lạy Cha Thiên Thượng, con cầu xin người đàn bà nầy, sẽ được ở trong tình trạng khỏe mạnh, khi con đặt tay trên chị ấy dựa trên thẩm quyền của Lời Đức Chúa Trời được viết ra và chứng cớ của Đức Thánh Linh, Con cầu xin chị ấy được làm cho mạnh khỏe nhơn Danh Đức Chúa Jêsus. A-men!

Cái gì thế Billy? [Billy nói với cha mình, là Anh Branham - Bt.] Đúng thế. Tốt lắm.

Anh có chiếc khăn tay dành cho anh ấy? Kính lạy Cha Thiên Thượng, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, con đặt tay trên chiếc khăn tay nầy; Chúng con được dạy trong Kinh thánh người ta đã lấy những chiếc khăn tay khỏi thân thể của Phao-lô, vì họ đã thấy Đức Chúa Trời ở với người. Bây giờ, chúng con không phải là Phao-lô, nhưng Ngài vẫn là Đức Chúa Jêsus, chúng con cầu xin Đức Chúa Trời sẽ kết tội ma quỉ đã quấy phá chân của cha cô gái nầy và -- ‘linh đau ốm’ nầy ở trên cô gái, cầu xin cho chúng được lành, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus. A-men! Chị ơi, hãy cho chúng ta biết ngày mai những gì xảy ra.

E-84 Ôi Đức Chúa Trời ơi, khi chàng trai nầy đại diện cho chị mình, họ đã chơi với nhau khi còn nhỏ, trạng thái kích động của cô ấy biến mất, nhưng Chúa Jêsus sống. Và con gởi chiếc khăn tay nầy nhơn Danh Đức Chúa Jêsus, cô gái đó sẽ trở lại và đến đây tối mai để làm chứng về sự vinh hiển và quyền năng của sự sống lại. A-men!

Cầu xin Chúa ban phước cho anh, anh em của tôi. Anh tin Đức Chúa Trời sẽ chữa lành anh khỏi bệnh đau lưng, khiến anh khỏe mạnh không? Anh ơi, nếu tôi có thể làm điều đó mà không muốn làm, tôi sẽ là người thô lỗ. Nhưng tôi biết Đấng ban cho tôi Lời hứa, “Ngươi sẽ nhận được nhiều người tin ngươi.”

Tôi đã thưa, “Họ sẽ không tin bởi vì con là người ít học.”

Ngài Phán, “Hãy thực hiện những phép lạ trước, rồi họ sẽ tin.” Anh tin điều đó bây giờ không?

Thế thì Đức Chúa Trời, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, theo như sự làm chứng của người đàn ông nầy, và Ngài là Đấng biết lòng mọi người, tôi buộc tội bệnh đau lưng nầy, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, cầu xin cho nó lìa khỏi anh ấy và mọi sự đau ốm trong thân thể anh ấy. A-men! Anh tin tôi hết lòng không? Hãy đi qua đó và cúi xuống cho đến khi tay anh đụng tới chân.

E-85 Anh tin không, anh ơi? Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, Con Đức Chúa Trời, con cầu xin cho người đàn ông nầy bình phục khỏi mọi sự đau ốm, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus. A-men!

Đấy, điều gì xảy ra, thưa anh? Anh được chữa lành giờ nầy, nó đã hết rồi. “Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ. Sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên con đực.”

Kính lạy Cha Thiên Thượng, con đặt tay trên chị con và cầu xin quyền năng Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Jêsus từ kẻ chết sống lại, sẽ nhanh chóng làm cho thân thể chị ấy khỏe mạnh, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus. A-men! Chị tin chứ? Hãy nói điều đó, hãy đi vui mừng và nói, “Cảm ơn Ngài, Chúa ôi.”

E-86 Ồ, cháu bé, chân bị tật bẩm sinh. Chị ơi, nếu Đức Chúa Trời sẽ làm cho đôi chân bị tật nầy đây trở nên thẳng thớm, và chị sẽ dâng sự ngợi khen cho Ngài không? Chị tin Đức Chúa Trời sai tôi đến để cầu nguyện bằng đức tin không? Khi tôi nắm chân đứa bé trong tay, và Đức Thánh Linh ở đây, chính Thiên sứ của Đức Chúa Trời mà tôi đã nói về đang đứng ngay đây. Tôi chỉ đặt tay trên nó cầu xin nhơn Danh Đức Chúa Jêsus cho đôi chân bị tật được bình thường. Hãy mang nó đến đêm mai và làm chứng về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Khi chị để nó xuống chỗ ngồi và nhìn đôi chân của nó xem thử điều gì xảy ra. Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, và vì chị...?... Xin nhậm lời, Chúa ôi. Kính lạy Cha Thiên Thượng, con chúc phước cho chị em con, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời con cầu xin điều đó. A-men!

E-87 Kính lạy Cha Thiên Thượng, con đặt tay trên chị con, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus, lên án bệnh tật nầy của thận thể chị. A-men! Bây giờ, hãy tin, chị ơi.

Kính lạy Cha Thiên Thượng con đang đặt tay trên người mẹ nhỏ bé đáng thương nầy, cầu xin điều đó nhơn Danh Đức Chúa Jêsus, Ngài sẽ đuổi quỉ ra khỏi. A-men!

Bây giờ, thưa các bạn, tôi không -- tôi không đang cố thô bạo, nhưng chị không thể chiều theo các quỷ. Điều đó đúng. Chị phải để cho chúng biết ai là chủ. Chúng ta là chủ lúc nầy, bởi vì Chúa Jêsus ở đây (A-men!), Anh Cả của chúng ta. Anh của sự chuộc tội của chúng ta ở đây. Ha-lê-lu-gia!

Tốt lắm, mẹ ơi, bà mẹ có đứa con có đôi chân bị tật bẩm sinh, hãy nhìn chân đứa bé nầy.E-88 Tốt lắm. Chị tin chứ? Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ con cầu xin vinh hiển của Đức Chúa Trời đến trên người đàn bà nầy, chị sẽ được chữa lành. A-men!

Kính lạy Cha Thiên Thượng, con chúc phước cho người anh em con ở đây, và con cầu xin sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Jêsus sống lại từ mồ mả, Thánh Linh nhanh chóng hết sức đứng ở đây trong hình thức một Ánh Sáng, đang đốt cháy trong linh hồn con, con đặt tay trên anh ấy và buộc quỉ nầy ra khỏi anh ấy nhơn Danh Đức Chúa Jêsus. A-men! Ông tin không, thưa ông? Ông có thể có điều đó nếu ông tin; Chúa Jêsus đã Phán vậy. A-men!E-89 Chị tin không? Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, Con Đức Chúa Trời, con đặt tay trên người đàn bà nầy trong khi Đức Thánh Linh xức dầu ở Bàn thờ đây đang vận hành ở giữa dân sự. Con cầu xin nhơn Danh Đức Chúa Jêsus, chị ấy sẽ được khỏe mạnh. A-men!

Tốt lắm, bố ạ, hãy tin hết lòng giờ nầy. Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, hỡi Sa-tan, hãy ra, để ông ấy được khỏe mạnh qua quyền năng sống lại của Đấng Christ. A-men! Ông biết mình có thể nghe rõ lúc nầy. Tốt lắm. Cứ tiến lên và vui mừng.

Tốt lắm. Kính lạy Cha Thiên Thượng, con chúc phước cho chị nầy, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, và cầu xin quyền năng Đức Chúa Trời dấy lên trên thân thể chị từ đỉnh đầu đến ngón chân, và được khỏe mạnh nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men! Đó là phương cách, thưa chị.

Đấy, khi Đức Thánh Linh có thể tìm được một chỗ để làm việc, Ngài vận hành qua những ống dẫn dầu. A-men! Nó chấm dứt khi chị tin, nhưng chị phải tin. Ngài sẽ không đổ xuống chị; Chị phải ngước lên, như vậy Ngài có thể xuống đây. Ha-lê-lu-gia!E-90 Chị tin không? Sẵn sàng để mở mọi ống dẫn chưa? Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus, cầu xin Đức Thánh Linh đến trên chị và chữa lành cho chị. A-men!

Kính lạy Cha Thiên Thượng, con chúc phước cho chị nầy, cầu xin Thánh Linh chữa lành chị từ đầu đến chân. Và thách thức ma quỉ lui đi, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus. A-men! Chị tin không? Hãy đi và dâng cho Ngài sự ngợi khen.

Chị nghĩ gì? Chị tin rằng Ngài sẽ chữa lành. Chị đang dời hết thảy những tảng đá đi chứ? Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus, Ha-lê-lu-gia! Xin Ngài chúc phước cho chị ấy, Chúa ôi, để chị được lành.

Con rất vui mừng Chúa đã đem con ra. Chúa Jêsus thật lạ lùng.E-91 Kính lạy Đức Chúa Trời, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, xin làm những ống dẫn dầu mở ra qua khắp nơi nầy, để dòng chảy nầy của Đức Thánh Linh có thể chảy xiết qua mọi linh hồn ở đây và dấy lên đức tin trong những chỗ nghi ngờ, soi sáng người đó, và làm cho thân thể họ trở nên hoạt động, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus. Hãy và tin, người anh em của tôi.

Chị tin không? Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ con đặt tay trên trên chị nầy và người khác trên chiếc khăn tay, mà chúc phước cho cả hai nhơn Danh Đức Chúa Jêsus, chị ấy sẽ mở lòng mình và cảm thấy quyền năng của Đức Thánh Linh đi qua chị ấy. Chúa ôi, Ngài đã Phán,

1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương