Danh sách ngưỜi campuchia hiệN Đang cư trú TẠi thành phố HỒ chí minh đƯỢc nhập quốc tịch việt namtải về 295.94 Kb.
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích295.94 Kb.
1   2   3   4   5

Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Văn Phước

Hiện trú tại: A3/10 Trại 979F – phường Long Phước – quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
200

Doeuk Som Nang, sinh ngày 04/8/1951 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Dương Kim Phúc

Hiện trú tại: A3/10 Trại 979F – phường Long Phước – quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
201

Choeung Sina, sinh ngày 10/01/1965 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Anh Tuấn

Hiện trú tại: 14/12F, đường Lê Văn Lương, khu Phố 2, phường Tân Hưng, quận 7 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
202

Leng Sary, sinh ngày 27/12/1959 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Lê Ngọc Hải

Hiện trú tại: 14/12F, đường Lê Văn Lương, khu Phố 2, phường Tân Hưng, quận 7 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
203

Choeung Leng Sivonnora, sinh ngày 28/3/1993 tại thành phố Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Ngọc Viễn

Hiện trú tại: 14/12F, đường Lê Văn Lương, khu Phố 2, phường Tân Hưng, quận 7 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
204

Choeung Leng Sivonnara, sinh ngày 18/6/1994 tại thành phố Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Ngọc Hiển

Hiện trú tại: 14/12F, đường Lê Văn Lương, khu Phố 2, phường Tân Hưng, quận 7 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam

205

Taing Hor Huy, sinh ngày 06/8/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Đường Tuấn Vĩ

Hiện trú tại: B3/3 Trại 979F – phường Long Phước – quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
206

Taing Hor Hearn, sinh ngày 29/9/1977 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Đường Tuấn Hùng

Hiện trú tại: B3/3 Trại 979F – phường Long Phước – quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam


207

Taing Hui Hour, sinh ngày 21/01/1947 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Lý Ngọc Châu

Hiện trú tại: B3/3 Trại 979F – phường Long Phước – quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
208

Leng Sina, sinh ngày 09/01/1972 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Quang Tuyến

Hiện trú tại: A1/1 Trại 979F – phường Long Phước – quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
209

Leng Saphan, sinh ngày 25/11/1964 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Thế Tài

Hiện trú tại: A1/1 Trại 979F – phường Long Phước – quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
210

Phương Sydary, sinh ngày 01/01/1962 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Thị Liên

Hiện trú tại: A1/5+A1/6 Trại 979F – phường Long Phước – quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
211

Nguyễn Thị Sen, sinh ngày 01/4/1935 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Thị Sen

Hiện trú tại: A1/1 Trại 979F – phường Long Phước – quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
212

Hoang Sam Nang, sinh ngày 01/7/1948 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Hoàng Đắt Thắng

Hiện trú tại: B4/5 Trại 979F – phường Long Phước – quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
213

Hoang Dat Thoi, sinh ngày 06/10/1967 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Hoàng Đắt Thời

Hiện trú tại: B4/6 Trại 979F – phường Long Phước – quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
214

Hoang Rensey, sinh ngày 23/6/1987 tại thành phố Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Hoàng Trần Minh Hoàng

Hiện trú tại: B4/5 Trại 979F– phường Long Phước – quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
215

Hoang Bopha Chompa, sinh ngày 19/10/1961 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Hoàng Hoa Lài

Hiện trú tại: B4/5 Trại 979F – phường Long Phước – quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
216

Hoang Bopha Resmey, sinh ngày 01/6/1996 tại thành phố Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Hoàng Võ Trúc Mây

Hiện trú tại: B4/5 Trại 979F – phường Long Phước – quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
217

Yin Nalan, sinh ngày 01/9/1956 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Văn Non

Hiện trú tại: A1/9 Trại 979F – phường Long Phước – quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
218

Yin Sok Lida, sinh ngày 12/12/1987 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Ngọc Trinh

Hiện trú tại: A1/9 Trại 979F – phường Long Phước – quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
219

Yin Ly Neary Pau, sinh ngày 24/12/1963 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Ngọc Loan

Hiện trú tại: A1/9 Trại 979F – phường Long Phước – quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
220

Yin Chan Dareth, sinh ngày 22/02/1968 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Ngọc Lý

Hiện trú tại: A1/10 Trại 979F – phường Long Phước – quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
221

Yin Ly Num Phat, sinh ngày 26/12/1965 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Thành Phát

Hiện trú tại: A1/10 Trại 979F – phường Long Phước, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
222

Yin Noren, sinh ngày 27/12/1971 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Văn Út

Hiện trú tại: A1/9 Trại 979F – phường Long Phước – quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
223

Hun Mary, sinh ngày 06/12/1983 tại thành phố Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Minh Vy

Hiện trú tại: B5/8+9 Trại 979F – phường Long Phước – Q. 9, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
224

Hun Bun Dy, sinh ngày 09/9/1986 tại thành phố Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Tấn Tài

Hiện trú tại: B5/8+9 Trại 979F, phường Long Phước – quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
225

Hun Bun Lay, sinh ngày 14/8/1978 tại Bình Dương

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Thanh Xuân

Hiện trú tại: B5/8+9 Trại 979F, phường Long Phước – quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
226

Hun Bun Ty , sinh ngày 17/02/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Tấn Thành

Hiện trú tại: B5/8+9 Trại 979F – phường Long Phước, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
227

Hun Bun Tha, sinh ngày 04/4/1975 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Kim Thoa

Hiện trú tại: B5/8+9 Trại 979F – phường Long Phước, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
228

Hun Bun Thy, sinh ngày 06/12/1972 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Kim Thy

Hiện trú tại: B5/8+9 Trại 979F – phường Long Phước, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
229

Hun Bun Ly, sinh ngày 04/7/1948 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Lý

Hiện trú tại: B5/8+9 Trại 979F – phường Long Phước, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
230

Doeuk Kim Châu, sinh ngày 02/02/1948 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Dương Kim Châu

Hiện trú tại: B5/8+9 Trại 979F – phường Long Phước, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
231

Phương Vannara, sinh ngày 24/7/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Văn Hiệp

Hiện trú tại: A1/5 + A1/6 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
232

Marina De Monteiro, sinh ngày 10/3/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Thanh Mai

Hiện trú tại: B3/1 Trại 979F – phường Long Phước – quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
234

Martini De Monteiro, sinh ngày 13/4/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Tấn Lộc

Hiện trú tại: B3/1 Trại 979F – phường Long Phước – quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
235

Yvonne De Monteiro, sinh ngày 30/6/1943 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Thu Thủy

Hiện trú tại: B3/8 Trại 979F – phường Long Phước – quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
236

Nguyễn Thị Tánh, sinh ngày 10/4/1953 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Thị Tánh

Hiện trú tại: B3/1 Trại 979F – phường Long Phước – quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
237

Deth Rottha, sinh ngày 02/4/1971 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Huỳnh Mai Khánh Hương

Hiện trú tại: A3/8 Trại 979F – phường Long Phước – quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
238

Doeuk Malis, sinh ngày 08/02/1946 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Dương Hồng Hạnh

Hiện trú tại: A3/8 Trại 979F – phường Long Phước – quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
239

Deth Rotthana, sinh ngày 04/5/1974 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Huỳnh Vương Hải

Hiện trú tại: A3/8 trại 979F phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
240

Lê Phi, sinh ngày 16/11/1967 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Lê Phi

Hiện trú tại: A2/4 trại 979F phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
242

Le Luon, sinh ngày 09/9/1996 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Lê Luon

Hiện trú tại: A2/4 trại 979F phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
243

Lê An, sinh ngày 05/4/1961 tại Campuchia

Có tên gọi việt nam là: Lê An

Hiện trú tại: A2/4 trại 979F phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
244

Lê Linh, sinh ngày 27/8/1959 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Lê Mỹ Linh

Hiện trú tại: A2/4 trại 979F phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
245

Lê Khiên, sinh ngày 22/6/1957 tại Campuchia

Có tên gọi việt nam là: Lê Mỹ Quỳnh

Hiện trú tại: A2/4 trại 979F phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí MinhGiới tính: Nữ
246

Lê Xiêm, sinh ngày 12/9/1953 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Lê Mỹ Thuyền

Hiện trú tại: A2/4 trại 979F phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
247

Lam Miên, sinh ngày 17/7/1916 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Lâm Miên

Hiện trú tại: A2/4 trại 979F phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
248

Lê Tam, sinh ngày 20/7/1913 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Lê Tâm

Hiện trú tại: A2/4 trại 979F phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
249

Theak Bopha, sinh ngày 08/9/1963 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Lê Thị Hồng

Hiện trú tại: E2/5 trại 979F phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
250

Lê Thị Mùi, sinh ngày 15/8/1932 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Lê Thị Mùi

Hiện trú tại: E2/2 trại 979F phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
251

Lam Tan By, sinh ngày 09/2/1975 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Dương Yến Mỹ

Hiện trú tại: 32/29 Ngô Quyền, phường 6, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
252

Lam Su Hue, sinh ngày 12/12/1950 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Lâm Thị Huệ

Hiện trú tại: E3/10 trại 979F phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
253

Lam Thu Hue, sinh ngày 17/8/1940 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Lâm Thu Huệ

Hiện trú tại: E3/10 trại 979F phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
254

Theak Savannara, sinh ngày 17/10/1980 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Lâm Tuấn Huy

Hiện trú tại: E2/4 trại 979F phường Long Phước, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
255

Theak Soun, sinh ngày 08/01/1957 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Lê Hoàng

Hiện trú tại: E2/4 trại 979F phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
256

Ong Xu Hía, sinh ngày 06/8/1983 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Ong Xu Hía

Hiện trú tại: A3/4 trại 979F phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
257

Ong Chấn Phát, sinh ngày 06/11/1985 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Ong Chấn Phát

Hiện trú tại: A3/4 trại 979F phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí MinhGiới tính: Nam
258

Ong Xu Húng, sinh ngày 20/4/1981 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Ong Xu Húng

Hiện trú tại: A3/4 trại 979F phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
259

Ong Chấn Tài, sinh ngày 31/10/1986 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Ong Chấn Tài

Hiện trú tại: A3/4 trại 979F phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
260

Ong Lương, sinh ngày 06/12/1950 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Ong Lương

Hiện trú tại: A3/4 trại 979F phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
261

Lâm Ngọc Toàn, sinh ngày 10/5/1954 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Lâm Ngọc Toàn

Hiện trú tại: A3/4 trại 979F phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
262

Leng Bo Rinh, sinh ngày 01/01/1968 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Hiện trú tại: 249 KP Long Thuận, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
263

Tang Keang Chuay, sinh ngày 10/10/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Dương Bảo Tài

Hiện trú tại: A3/4 trại 979F phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh Minh


Giới tính: Nam
264

Lim Siêu Por, sinh năm 1965 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam: Lâm Siêu Por

Hiện trú tại: B4/3 trại 979F, phường Long Phước, Q.9, thành phố Hồ Chí Minh Minh


1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương