Danh sách ngưỜi campuchia hiệN Đang cư trú TẠi thành phố HỒ chí minh đƯỢc nhập quốc tịch việt namtải về 295.94 Kb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích295.94 Kb.
1   2   3   4   5
Giới tính: Nam
265

Tăng Qui, sinh ngày 09/9/1953 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam: Tăng Qui

Hiện trú tại: Lô A 2/5 trại 979F, phường Long Phước, Q.9, thành phố Hồ Chí Minh Minh


Giới tính: Nữ
266

Lâm Chí Cường, sinh ngày 17/3/1988 tại Tp. Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam: Lâm Chí Cường

Hiện trú tại: E3/9 trại 979F, phường Long Phước, Q.9, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
267

Lâm Chí Phúc, sinh ngày 17/01/1990 tại Tp. Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam: Lâm Chí Phúc

Hiện trú tại: E3/9 trại 979F, phường Long Phước, Q.9, thành phố Hồ Chí Minh Minh


Giới tính: Nam

268

Duong Ngoc Meoun, sinh ngày 10/12/1960 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam: Đường Ngọc Minh

Hiện trú tại: E3/9 trại 979F, phường Long Phước, Q.9, thành phố Hồ Chí Minh Minh


Giới tính: Nữ
269

Choeung Chanh, sinh ngày 10/12/1968 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam: Trần Văn Kiệt

Hiện trú tại: E3/2 trại 979F, phường Long Phước, Q.9, thành phố Hồ Chí Minh Minh


Giới tính: Nam
270

Quach Hoa, sinh năm 1949 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam: Lâm Hòa

Hiện trú tại: E3/1 trại 979F, phường Long Phước, Q.9, thành phố Hồ Chí Minh Minh


Giới tính: Nam
271

Lim Siêu Yến, sinh ngày 15/8/1969 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam: Lâm Siêu Yến

Hiện trú tại: B4/3 trại 979F, phường Long Phước, Q.9, thành phố Hồ Chí Minh Minh


Giới tính: Nam

272

Lim Yến Phương, sinh ngày 19/5/2004 tại TP. Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam: Lâm Yến Phương

Hiện trú tại: B4/3 trại 979F, phường Long Phước, Q.9, thành phố Hồ Chí Minh Minh


Giới tính: Nữ
273

Lim Gia Bảo, sinh ngày 16/12/2008 tại TP. Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam: Lâm Gia Bảo

Hiện trú tại: B4/3 trại 979F, phường Long Phước, Q.9, thành phố Hồ Chí Minh Minh


Giới tính: Nam
274

Theak Chantha, sinh ngày 22/9/1973 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam: Lê Thị Giàu    Hiện trú tại: Số 100, đường Long Phước, âp Long Đại, phường Long Phước, Q.9, thành phố Hồ Chí Minh Minh
Giới tính: Nữ
275

Seng Rya, sinh ngày 16/01/1953 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam: Lý Kim Anh

Hiện trú tại: A3/6 trại 979F, phường Long Phước, Q.9, thành phố Hồ Chí Minh Minh


Giới tính: Nữ
276

Tran Helen, sinh ngày 17/9/1975 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam: Trần Bích Loan

Hiện trú tại: A3/6 trại 979F, phường Long Phước, Q.9, thành phố Hồ Chí Minh Minh


Giới tính: Nữ
277

Trương Văn Minh, sinh năm 1958 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam: Trương Văn Minh

Hiện trú tại: E3/6 trại 979F, phường Long Phước, Q.9,thành phố Hồ Chí Minh Minh


Giới tính: Nam

278

Theak Savoeun, sinh ngày 16/8/1967 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam: Lê Văn Thuận

Hiện trú tại: E2/5 trại 979F, phường Long Phước, Q.9, thành phố Hồ Chí Minh Minh


Giới tính: Nam
279

Theak Sopha, sinh ngày 27/7/1965 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam: Lê Thị Hường

Hiện trú tại: E2/5 trại 979F, phường Long Phước, Q.9, thành phố Hồ Chí Minh Minh


Giới tính: Nữ
280

Ao Siv, sinh năm 1963 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam: Nguyễn Chí Cường

Hiện trú tại: E3/4 trại 979F, phường Long Phước, Q.9, thành phố Hồ Chí Minh Minh


Giới tính: Nam
281

Hoang Chamroeun, sinh ngày 28/5/1947 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam: Hoàng Đắt Thành

Hiện trú tại: B3/6 trại 979F, phường Long Phước, Q.9, thành phố Hồ Chí Minh Minh


Giới tính: Nam
282

Yin Chan Dary, sinh ngày 17/12/1957 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam: Nguyễn Ngọc Lan

Hiện trú tại: A1/9 trại 979F, phường Long Phước, Q.9, thành phố Hồ Chí Minh Minh


Giới tính: Nữ
283

Cao Tôn Húa, sinh ngày 17/8/1962 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam: Cao Tôn Húa

Hiện trú tại: Số 23 Lô C trại 979E, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh Minh


Giới tính: Nam
284

Phón Muối, sinh ngày 02/5/1922 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam: Phón Muối

Hiện trú tại: Số 11 Lô A trại 979E, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh Minh


Giới tính: Nữ
285

Tăng Chí Hòa, sinh ngày 02/10/1963 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam: Tăng Chí Hòa

Hiện trú tại: 1-2 Lô B trại 979E, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh Minh


Giới tính: Nam
286

Tăng Mỹ Nhi, sinh ngày 29/12/1991 tại TP. Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam: Tăng Mỹ Nhi

Hiện trú tại: 1-2 Lô B trại 979E, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh Minh


Giới tính: Nữ
287

Mao Đại Đức, sinh ngày 25/11/1977 tại TP. Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam: Mao Đại ĐứcHiện trú tại: Số 5 Lô C trại 979E, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh Minh


Giới tính: Nam

1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương