Danh sách ngưỜi campuchia hiệN Đang cư trú TẠi thành phố HỒ chí minh đƯỢc nhập quốc tịch việt namtải về 295.94 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích295.94 Kb.
  1   2   3   4   5
DANH SÁCH NGƯỜI CAMPUCHIA HIỆN ĐANG CƯ TRÚ

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 559/QĐ-CTN ngày 07 tháng 05 năm 2010 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)--------------------------------------------


1.

Nguyễn Lệ Hoa, sinh ngày 24/3/1958 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Lệ Hoa

Hiện trú tại: 1 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ


2.

Ngô Tào Tịch, sinh ngày 30/01/1982 tại Tp Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Ngô Tào Tịch

Hiện trú tại: 1 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam


3.

Trang Quang, sinh ngày 26/11/1963 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trang Quang

Hiện trú tại: 4 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam


4.

Trang Ky, sinh ngày 10/10/1953 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trang Ky

Hiện trú tại: 4 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ


5.

Diệp Cường, sinh ngày 08/4/1938 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Diệp Cường

Hiện trú tại: 8 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam


6.

Diệp Trung Hoa, sinh ngày 10/10/1965 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Diệp Trung Hòa

Hiện trú tại: 8 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam

7.

Diệp Choi Chi, sinh ngày 12/12/1968 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Diệp Choi Chi

Hiện trú tại: 8 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ

8.

Diệp Manh Chhay, sinh ngày 09/11/1969 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Diệp Vĩ Dân

Hiện trú tại: 8 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam

9.

Yim Vong, sinh ngày 01/5/1944 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trương Minh Hoàng

Hiện trú tại: 9 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam

10.

Seng Chan Than, sinh ngày 25/5/1948 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Huỳnh Thị Nga

Hiện trú tại: 9 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ

11.

Tan Cham Nan, sinh ngày 27/6/1966 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Tan Trần Chí Quang

Hiện trú tại: 10 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam

12.

Tan Sophi, sinh ngày 12/11/1991 tại Tp Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Tan Trần Ngọc Kim

Hiện trú tại: 10 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ

13.

Tan Bopha, sinh ngày 09/8/1993 tại Tp Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Tan Trần Gia Huy

Hiện trú tại: 10 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam

14.

Tan Peakreismy, sinh ngày 06/02/1995 tại Tp Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Tan Trần Gia Quyền

Hiện trú tại: 10 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam

15.


Hồ Danh Quần, sinh ngày 16/7/1948 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Hồ Danh Quần

Hiện trú tại: 11 A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam

16.

Dèn Lầy Chía, sinh ngày 29/9/1953 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Dương Lệ Châu

Hiện trú tại: 11 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ

17.

Hồ Mành Chhền, sinh ngày 29/7/1979 tại Tp Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Hồ Mành Chhền

Hiện trú tại: 11 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam

18.

Hồ Mành Cón, sinh ngày 09/7/1982 tại Vĩnh Long

Có tên gọi Việt Nam là: Hồ Mành Cón

Hiện trú tại: 11A ấp 3 Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam

19.

Sophalay De Monteiro, sinh ngày 04/4/1961 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Hoàng Phúc

Hiện trú tại: 12 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam

20.

Huỳnh Gia Kiệt, sinh ngày 12/7/1977 tại Tây Ninh

Có tên gọi Việt Nam là: Huỳnh Gia Kiệt

Hiện trú tại: 14 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam

21.

Hêng Sam Bat, sinh ngày 15/4/1979 tại An Giang

Có tên gọi Việt Nam là: Hêng Sam Bat

Hiện trú tại: 13 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam

22.

Hêng Sam Bô, sinh ngày 24/10/1976 tại Tây Ninh

Có tên gọi Việt Nam là: Hêng Sam Bô

Hiện trú tại: 13 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí MinhGiới tính: Nam

23.

Hêng Say, sinh ngày 01/12/1947 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Hêng Say

Hiện trú tại: 13 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam

24.

Hêng Sam Nang, sinh ngày 28/4/1973 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Hêng Sam Nang

Hiện trú tại: 13 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam

25.

Ton Lop Sambo, sinh ngày 04/4/1957 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Văn Chiếu

Hiện trú tại: 16 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam

26.

Ton Lop Sam Roeung, sinh ngày 03/8/1958 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Phan Thị Lan

Hiện trú tại: 16 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ

27.

Ton Lop Say Na, sinh ngày 12/5/1993 tại Tp Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Ton Lop Say Na

Hiện trú tại: 16 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ

28.

Ton Lop Sy Ten, sinh ngày 22/8/1995 tại Tp Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Ton Lop Say Na

Hiện trú tại: 16 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ


29.

Ton Lop Chanh Ny, sinh ngày 06/7/1982 tại Tp Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Minh Đăng

Hiện trú tại: 16 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam

30.

Ton Lop Bo Pha, sinh ngày 29/12/1989 tại Tp Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Lan Anh

Hiện trú tại: 16 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ

31.

Thiên Sarith, sinh ngày 28/7/1957 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trương Văn Tài

Hiện trú tại: 17 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam

32.

Thiên Sophy, sinh ngày 10/7/1958 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Dương Thị Kim Hiến

Hiện trú tại: 17 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ

33.

Thiên Savy, sinh ngày 27/7/1987 tại Tp Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Trương Quốc Huy

Hiện trú tại: 17 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam

34.

Prum Té Vi, sinh ngày 26/8/1968 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Kim Trâm

Hiện trú tại: 17 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí MinhGiới tính: Nữ

35.

Neang Thi An, sinh ngày 20/5/1934 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Thị Ẩn

Hiện trú tại: 18 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ

36.

Thiên Sarina, sinh ngày 25/02/1963 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trương Thị Nga

Hiện trú tại: 18 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ

37.

Thiên Sarey, sinh ngày 01/7/1961 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trương Thị Sang

Hiện trú tại: 18 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ

38.

Thiên Sarou, sinh ngày 01/8/1960 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trương Văn Thành

Hiện trú tại: 18 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam


39.

Kang Siphon, sinh ngày 08/10/1966 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Thanh Thúy

Hiện trú tại: 15 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ


40.

Thiên Sovanna, sinh ngày 26/7/1964 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trương Văn Nghĩa

Hiện trú tại: 18 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam

41.

Tô Quế Hoa, sinh ngày 18/9/1942 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Tô Quế Hoa

Hiện trú tại: 19 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam

42.

Huỳnh Kuy Veng, sinh ngày 16/8/1944 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Huỳnh Thị Duyên

Hiện trú tại: 19 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ

43.

Tô Hua Kiệt, sinh ngày 28/11/1969 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Tô Hào Kiệt

Hiện trú tại: 19 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam

44.

Eng Keak, sinh ngày 25/9/1971 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Tô Anh Kiệt

Hiện trú tại: 19 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam


45.

Tô Phech Ten, sinh ngày 06/6/1973 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Tô Kim Anh

Hiện trú tại: 19 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ

46.

Tes Srey, sinh ngày 30/01/1970 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Tes Giàu

Hiện trú tại: 20 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí MinhGiới tính: Nữ

47.


Tes Ham, sinh ngày 09/9/1930 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Tes Sy

Hiện trú tại: 20 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam

48.

Vang Ly Soan, sinh ngày 01/10/1973 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Vang Ly Soan

Hiện trú tại: 21 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ

49.

Vang Kiên Tong, sinh ngày 17/9/1972 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Vang Kiên Tong

Hiện trú tại: 21 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam

50.

Kuon Chia, sinh ngày 01/7/1935 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trịnh Nam Sinh

Hiện trú tại: 22 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam

51.

Khưu Phụng, sinh ngày 29/01/1964 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Khưu Mỹ Phụng

Hiện trú tại: 22 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ

52.

Khưu Phong, sinh ngày 23/7/1966 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Khưu Phong

Hiện trú tại: 22 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam

53.

Hoàng Trịnh Liên, sinh ngày 08/4/1943 tại Trung Quốc

Có tên gọi Việt Nam là: Hoàng Trịnh Liên

Hiện trú tại: 23-24 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ

54.

Trần Xiêm, sinh ngày 20/10/1933 tại Trung Quốc

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Xiêm

Hiện trú tại: 23-24 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam

55.

Trần Cẩm Bình, sinh ngày 05/8/1968 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Bình

Hiện trú tại: 23-24 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam

56.

Trần Ngọc Linh, sinh ngày 23/5/1970 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Ngọc Linh

Hiện trú tại: 23-24 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ


57.

Trần Cẩm Minh, sinh ngày 30/5/1976 tại Tp Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Cẩm Minh

Hiện trú tại: 23-24 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí MinhGiới tính: Nam

58.

Tôn Hang, sinh ngày 16/02/1930 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Tôn Hựng Khanh

Hiện trú tại: 25 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ

59.

Mành Khần, sinh ngày 12/6/1963 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Mành Mỹ Lâm

Hiện trú tại: 25 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ

60.

Mành Sok Lan, sinh ngày 16/10/1969 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Mành Quế Phương

Hiện trú tại: 25 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ

61.

Mành Hồng Pha, sinh ngày 06/5/1973 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Mành Hồng Ngân

Hiện trú tại: 25 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ

62.

Mành Sok Lầng, sinh ngày 17/02/1960 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Mành Huệ Linh

Hiện trú tại: 25 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ

63.

Ky Luc Ke, sinh ngày 15/5/1936 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Ky Luc Ke

Hiện trú tại: 26 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam

64.

Trần Văn Thu, sinh ngày 02/7/1949 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Văn Thu

Hiện trú tại: 27 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam


65.

Trần Thị Bình, sinh ngày 07/5/1954 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Thị Bình

Hiện trú tại: 27 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ

66.

Trần Văn Bình, sinh ngày 01/8/1975 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Văn Bình

Hiện trú tại: 27 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam

67.

Trần Vĩnh Kín, sinh ngày 20/3/1984 tại Tp Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Vĩnh Kín

Hiện trú tại: 27 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ

68.

Tea Khun Han, sinh ngày 15/6/1948 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Quan Anh

Hiện trú tại: 28 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam

69.

Sam Bath Dareo, sinh ngày 12/8/1959 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Ngọc Hồng

Hiện trú tại: 28 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí MinhGiới tính: Nữ


70.

Tea Chanh Tha, sinh ngày 25/8/1978 tại Tp Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Quang Vinh

Hiện trú tại: 28 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam

71.

Tea Rinna, sinh ngày 06/5/1984 tại Vĩnh Long

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Tuyết Dung

Hiện trú tại: 28 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ

  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương