Danh sách ngưỜi campuchia hiệN Đang cư trú TẠi thành phố HỒ chí minh đƯỢc nhập quốc tịch việt namtải về 295.94 Kb.
trang3/5
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích295.94 Kb.
1   2   3   4   5
136

Lý Quốc Hao, sinh ngày 11/07/1983 tại thành phố Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Lý Quốc Hao

Hiện trú tại: Số 13 Lô C Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
137

Lý Ngành Phún, sinh ngày 28/7/1956 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Lý Ngành Phún

Hiện trú tại: Số 14 Lô C Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
138

Lý Ngành Oi, sinh ngày 02/7/1963 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Lý Ngành Oi

Hiện trú tại: Số 14 Lô C Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
139

Ta Meng Tchu, sinh ngày 29/6/1957 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Tạ Minh Châu

Hiện trú tại: Số 15 Lô C Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
140

Châu Lê Bang, sinh ngày 21/5/1937 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Châu Lê Bang

Hiện trú tại: 140/4 Cách Mạng Tháng 8-phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí MinhGiới tính: Nữ
141

Huỳnh Kim Xuân, sinh ngày 09/01/1925 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Huỳnh Kim Xuân

Hiện trú tại: 140/4 Cách Mạng Tháng 8- phường 5- quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
142

Trần Quốc Lương, sinh ngày 17/7/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Quốc Lương

Hiện trú tại: Số 16 Lô C Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam

143

Trịnh Seem Chu, sinh ngày 10/9/1936 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trịnh Sim Châu

Hiện trú tại: Số 17 Lô C Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
144

Chan Pa, sinh ngày 15/3/1975 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Văn Báo

Hiện trú tại: Số 17 Lô C Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
145

Chiêu Huỳnh An, sinh ngày 23/6/1982 Tại Tiền Giang

Có tên gọi Việt Nam là: Chiều Huỳnh An

Hiện trú tại: Số 18 Lô C Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi, thành phố. Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
146

Chiêu Huynh Bình, sinh ngày 21/4/1972 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Chiêu Huynh Bình

Hiện trú tại: Số 18 Lô C Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
147

Lou Yee Khang, sinh ngày 18/5/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Lou Yee Khang

Hiện trú tại: Số 20 Lô C Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
148

Lương Huê, sinh ngày 18/3/1933 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Lương Huê

Hiện trú tại: Số 22 Lô C Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
149

Tân Ly Tiên, sinh ngày 05/5/1949 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Thu Như

Hiện trú tại: 22 Lô C-T979E xã Phạm Văn Cội I – huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
150

Lương Hà, sinh ngày 21/01/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Lương Hà

Hiện trú tại: 22 Lô C-T979E xã Phạm Văn Cội I- huyện Củ Chi- thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
151

Trần Ánh Sương, sinh ngày 31/5/2000 tại thành phố Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Ánh Sương

Hiện trú tại: 119/173 A Huỳnh Mẫn Đạt, phường 7, quận 5- thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
152

Lương Tô, sinh ngày 16/10/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Diệc Minh Hùng

Hiện trú tại: 22C T979E xã Phạm Văn Cội I- huyện Củ Chi- thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
153


Cao Thị Ngọc Hoa, sinh ngày 24/3/1965 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Cao Thị Ngọc Hoa

Hiện trú tại: 25 Lô C Trại 979E xã Phạm Văn Cội-huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
154


Nguyễn Cao Trường Thọ, sinh ngày 12/5/1994 tại thành phố Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Cao Trường Thọ

Hiện trú tại: 25 Lô C Trại 979E xã Phạm Văn Cội-huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
155

Nguyễn Cao Kỳ Duyên, sinh ngày 17/02/1997 tại thành phố Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Cao Kỳ Duyên

Hiện trú tại: 25 Lô C Trại 979E xã Phạm Văn Cội-huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
156

Cao Sok Mao, sinh ngày 19/5/1970 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Cao Kim Mai

Hiện trú tại: 979E xã Phạm Văn Cội- huyện Củ Chi- thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
157


Ung Hok Phing, sinh ngày 10/5/1955 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Huỳnh Văn Tỷ

Hiện trú tại: 25 Lô C Trại 979E xã Phạm Văn Cội-huyện Củ Chi- thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam158


Ung Su Cheng, sinh ngày 09/10/1991 tại thành phố Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Huỳnh Tú Trinh

Hiện trú tại: 28 Lô C Trại 979E xã Phạm Văn Cội-huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
159

Trần Hán, sinh ngày 09/6/1942 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Hán

Hiện trú tại: 30 Lô C Trại 979E xã Phạm Văn Cội-huyện Củ Chi- thành phố Hồ Chí MinhGiới tính: Nam
160

Trần Mỹ Hối, sinh ngày 05/12/1982 tại Vĩnh Long

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Mỹ Châu

Hiện trú tại: 30 Lô C Trại 979E xã Phạm Văn Cội-huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
161

Trần Hang Bo, sinh ngày 06/6/1966 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Tuấn Bo

Hiện trú tại: 31 Lô C Trại 979E xã Phạm Văn Cội-huyện Củ Chi- thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
162

Lim Sieu Chuong, sinh ngày 01/10/1963 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Lâm Tiếu Toàn

Hiện trú tại: B4/3 Trại 979F – phường Long Phước – quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
163

Duong Kan Chhur, sinh ngày 01/01/1966 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Đường Quảng Tài

Hiện trú tại: E3/9 Trại 979F - phường Long Phước – quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
164

Duong Kan Hour, sinh ngày 24/4/1972 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Đường Quảng Hào

Hiện trú tại: E3/9 Trại 979F - phường Long Phước – quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
165

Trần Vĩnh Cường, sinh ngày 09/3/1966 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Vĩnh Cường

Hiện trú tại: E1/7 Trại 979F - phường Long Phước – quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
166

Trần Vĩnh Mạnh, sinh ngày 25/4/1969 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Vĩnh Mạnh

Hiện trú tại: E1/7 Trại 979F - phường Long Phước – quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
167

Trần Vĩnh Lệ, sinh ngày 03/4/1963 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Vĩnh Lệ

Hiện trú tại: E1/7 Trại 979F - phường Long Phước – quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
168

Trần Vĩnh Mỹ, sinh ngày 12/12/1961 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Vĩnh Mỹ

Hiện trú tại: E1/7 Trại 979F - phường Long Phước – quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
169

Trần Thiết, sinh ngày 26/12/1932 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Thiết

Hiện trú tại: E1/7 Trại 979F - phường Long Phước – quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
170

Tu Qui Anh, sinh ngày 12/12/1939 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Tô Thị Quí Anh

Hiện trú tại: Lô E1/7 Trại 979F - P. Long Phước - Q9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
171

Kok Laeun Gara, sinh ngày 21/02/1949 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Dương Quốc Hùng

Hiện trú tại: Lô A1/8 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
172

Doeuk Keth Vanna, sinh ngày 16/4/1958 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Dương Kim Hên

Hiện trú tại: Lô A3/9 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
173

Doeuk Vannaly, sinh ngày 30/7/1994 tại TP Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Dương Ánh Vy

Hiện trú tại: Lô A3/9 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
174

Doeuk Vannaly, sinh ngày 22/7/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Dương Ánh Ly

Hiện trú tại: Lô A3/9 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
175

Tran Du Ho, sinh ngày 05/12/1913 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Du Nước

Hiện trú tại: Lô B1/9 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
176

Cui Xieu Sen, sinh ngày 20/9/1923 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Thị Sen

Hiện trú tại: Lô B1/9 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
177

Tang Kun Hao, sinh ngày 09/5/1949 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Dương Hào

Hiện trú tại: Lô E3/4 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9 thành phố Hồ Chí MinhGiới tính: Nam
178

Han Meng Kuang, sinh ngày 19/6/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Hàn Minh Quang

Hiện trú tại: B3/9 Trại 979F – phường Long Phước – quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
179

Han Yok Lan, sinh ngày 16/3/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Hàn Ngọc Lan

Hiện trú tại: B3/9 Trại 979F – phường Long Phước – quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
180

Han Kea Yoan, sinh ngày 02/10/1946 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Hàn Minh An

Hiện trú tại: B3/9 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
181

Phu Cheng, sinh ngày 12/7/1954 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Phu Lệ Trân

Hiện trú tại: B3/9 Trại 979F – phường Long Phước – quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
182

Triệu Quốc Phát, sinh ngày 03/10/1967 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Triệu Quốc Phát

Hiện trú tại: E1/4+5 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
183

Triệu Lệ Phương, sinh ngày 29/7/1961 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Triệu Lệ Phương

Hiện trú tại: E1/4+5 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9 thành phố Hồ Chí MinhGiới tính: Nữ
184

Triệu Lệ Anh, sinh ngày 21/12/1959 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Triệu Lệ Anh

Hiện trú tại: E1/4+5 Trại 979F – phường Long Phước – quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
185

Triệu Lệ Trân, sinh ngày 21/6/1957 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Triệu Lệ Trân

Hiện trú tại: E1/4+5 Trại 979F – phường Long Phước, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
186

Triệu Lệ Quyên, sinh ngày 29/4/1954 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Triệu Lệ Quyên

Hiện trú tại: E1/4+5 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
187

Davuth D’abréo, sinh ngày 06/8/1986 tại thành phố Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Trung Hiếu

Hiện trú tại: A1/3+4 Trại 979F – phường Long Phước – quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
188

Daveth D’abréo, sinh ngày 08/3/1974 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Thanh Hằng

Hiện trú tại: A1/3+4 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ

189

Prada D’abreo, sinh ngày 10/01/1945 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Thanh Hoàng

Hiện trú tại: A1/3+4 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
190

Suzanne De Monteiro, sinh ngày 26/12/1947 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Kim Ngân

Hiện trú tại: A1/3+4 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
191

Doeuk Kim Guek, sinh ngày 22/7/1955 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Dương Kim Nga

Hiện trú tại: B3/4+5 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
192

Doeuk Sophy, sinh ngày 08/3/1964 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Dương Kim Liên

Hiện trú tại: B3/4+5 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ

193

Doeuk Bopha, sinh ngày 21/02/1961 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Dương Kim Hoa

Hiện trú tại: B3/4+5 Trại 979F – phường Long Phước, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
194

Doeuk Kim Sa, sinh ngày 29/5/1953 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Dương Kim Sa

Hiện trú tại: B3/4+5 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
195

Hoang Dat The, sinh ngày 22/10/1965 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Hoàng Đắt Thế

Hiện trú tại: B4 P6 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
196

Doeuk Keth Vaney, sinh ngày 16/5/1959 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Dương Thanh Sơn

Hiện trú tại: B3/4+5 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
197

Keth Van Dany, sinh ngày 29/10/1994 tại thành phố Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Dương Thanh Xuân

Hiện trú tại: B3/4+5 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ

198

Keth Van Dary, sinh ngày 05/4/1996 tại thành phố Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Dương Thanh Sang

Hiện trú tại: B3/4+5 Trại 979F, phường Long Phước, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
199

Cheak Vichet, sinh ngày 02/01/1975 tại Campuchia

1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương