Danh sách ngưỜi campuchia hiệN Đang cư trú TẠi thành phố HỒ chí minh đƯỢc nhập quốc tịch việt namtải về 295.94 Kb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích295.94 Kb.
1   2   3   4   5

72.

Hun Văn Hoa, sinh ngày 26/9/1930 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Hun Văn Hoa

Hiện trú tại: 29 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam

73.

Hun Thị Năm, sinh ngày 26/9/1975 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Hun Thị Năm

Hiện trú tại: 29 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ


74.

Trần Thị Mai, sinh ngày 02/02/1941 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Thị Mai

Hiện trú tại: 30 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ


75.

Trương Tư Mẫnh, sinh ngày 07/11/1981 tại Tp Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Trương Tư Mẫnh

Hiện trú tại: 30 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
76

Bùi Thị Bê, sinh ngày 20/02/1921 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Bùi Thị Bê

Hiện trú tại: Lô A30 Trại 949E xã Phạm Văn Cội- Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ

77.

Trần Thị Lang, sinh ngày 21/8/1964 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Thị Lang

Hiện trú tại: Lô A30 Trại 979E xã Phạm Văn Cội- Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
78.

Mành Kón, sinh ngày 24/02/1965 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Mành Phu Kón

Hiện trú tại: 31 Lô A Trại 979E xã Phạm Văn Cội- Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
79.

Mành Ái Huê, sinh ngày 21/10/1998 tại thành phố Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Mành Ái Huê

Hiện trú tại: 42k1/16 Bình Đông-phường 14- quận 8 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
80.

Mành Gia Huy, sinh ngày 10/9/2005 tại thành phố Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Mành Gia Huy

Hiện trú tại: 42k1/16 Bình Đông-phường 14-quận 8 thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
81.

Lâm Liên, sinh ngày 22/11/1922 tại Trung Quốc

Có tên gọi Việt Nam là: Lâm Liên

Hiện trú tại: 32 Lô A Trại 979E xã Phạm Văn Cội- Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ

82.

Trương Thị Muối, sinh ngày 12/7/1958 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trương Thị Muối

Hiện trú tại: 32 Lô A Trại 979E xã Phạm Văn Cội- Củ Chi- thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ

83.

Trương Thị Thai, sinh ngày 02/6/1960 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trương Ngọc Thai

Hiện trú tại: 32 Lô A Trại 979E xã Phạm Văn Cội- Củ Chi- thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ

84.

Mã Ngọc Liên, sinh ngày 16/10/1930 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Mã Ngọc Liên

Hiện trú tại: 1-2 Lô B Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi- thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ

85.

Tăng Hoài En, sinh ngày 21/10/1959 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Tăng Hoài Anh

Hiện trú tại: 1 Lô B Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi- thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
86.

Tăng Hoài Chu, sinh ngày 05/9/1957 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Tăng Hoài Chu

Hiện trú tại: 1 Lô B Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi- thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
87.

Tăng Hoài Kính,sinh ngày 24/7/1965 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Tăng Hoài Kính

Hiện trú tại: 1-2 Lô B Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi- thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
88.

Tang Hoài Bình, sinh ngày 30/12/1971 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Tăng Hoài Bình

Hiện trú tại: 1-2 Lô B Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi- thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
89.

Tăng Chi Hong, sinh ngày 24/5/1961 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Tăng Chí Hùng

Hiện trú tại: 4Lô B Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi- thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
90.

Dèn Nga, sinh ngày 12/01/1924 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Dèn Nga

Hiện trú tại: 3Lô B Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi- thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
91.

Lam Meng Chi, sinh ngày 22/01/1964 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Lâm Minh Chí

Hiện trú tại: Số 5 Lô B Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi- thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
92.

Lam Muy Seng, sinh ngày 08/5/1966 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Lâm Mỹ Seng

Hiện trú tại: Số 5 Lô B Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi- thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
93.

Lam Meng Koung, sinh ngày 21/10/1967 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Lâm Minh Quang

Hiện trú tại: Số 5 Lô B Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi- thành phố Hồ Chí MinhGiới tính: Nam
94.

Diệp Chin Yong, sinh ngày 13/12/1942 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Diệp Trân Dung

Hiện trú tại: Số 5 Lô B Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi- thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
95.

Lam Muy Beng, sinh ngày 20/01/1963 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Lâm Mỹ Lan

Hiện trú tại: Số 5 Lô B Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
96.

Lý Tương Hào, sinh ngày 28/06/1967 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Lý Tương Hào

Hiện trú tại: Số 6 Lô B Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi - thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
97.

Lam Mai Nin, sinh ngày 01/01/1958 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Lam Mai Ninh

Hiện trú tại: Số 6 Lô B Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
98.

Lam Kim Hoa, sinh ngày 01/01/1960 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Lam Kim Hòa

Hiện trú tại: Số 6 Lô B Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi - thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
99.

Tan Dara Vout, sinh ngày 06/06/1978 tại Tây Ninh

Có tên gọi Việt Nam là: Tan Trần Bửu Hoa

Hiện trú tại: Số 12 Lô B Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
100.

Tan Dara, sinh ngày 10/10/1973 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Tan Trần Chí Minh

Hiện trú tại: Số 12 Lô B Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
101.

Tan Da La, sinh ngày 06/01/1968 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Tan Trần Bửu Châu

Hiện trú tại: Số 12 Lô B Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
102.

Tan Nary, sinh ngày 24/12/1965 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Tan Trần Bửu Ngọc

Hiện trú tại: Số 12 Lô B Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
103.

Su Mai, sinh ngày 19/9/1906 tại Trung Quốc

Có tên gọi Việt Nam là: Su Mai

Hiện trú tại: Số 13 Lô B Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
104.

Su Ly Hoa, sinh ngày 23/12/1926 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Su Ly Hoa

Hiện trú tại: Số 14 Lô B Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
105.

Ngô Kiên, sinh ngày 18/09/1946 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Ngô Kiên

Hiện trú tại: Số 14 Lô B Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi, thành phố Hồ Chí MinhGiới tính: Nữ
106.

Ngô Lưng, sinh ngày 08/7/1968 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Ngô Lưng

Hiện trú tại: Số 14 Lô B Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
107.

Huỳnh Chi, sinh ngày 04/5/1928 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Huỳnh Chi

Hiện trú tại: Số 15 Lô B Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
108.

Trần Huỳnh Muối, sinh ngày 02/4/1972 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Huỳnh Muối

Hiện trú tại: Số 15 Lô B Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
109

Ngô Mui Liêm. Sinh ngày 01/01/1962 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Ngô Mui Liên

Hiện trú tại: Số 16 Lô B Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
110

Chung Eng, sinh ngày 14/6/1935 tại Trung Quốc

Có tên gọi Việt Nam là: Chung Lan

Hiện trú tại: Số 17 Lô B Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
111

Lai Sóc Liên, sinh ngày 30/4/1969 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Lai Sóc Liên

Hiện trú tại: Số 17 Lô B Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
112

Lai Vĩnh Bình, sinh năm 1962 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Lai Vĩnh Bình

Hiện trú tại: Số 17 Lô B Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
113

Trần Ngọc Kiến, sinh ngày 10/9/1959 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Ngọc Kiến

Hiện trú tại: Số 21-22 Lô B Trại 979E xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
114

Trần Ngọc Lan, sinh ngày 01/01/1948 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Ngọc Lan

Hiện trú tại: Số 21-22 Lô B Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
115

Lu Trí Cường, sinh ngày 02/01/1952 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Lu Trí Cường

Hiện trú tại: Số 27-28 Lô B Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
116

Teck Hour, sinh ngày 01/8/1955 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Dương Yến Hoa

Hiện trú tại: Số 27-28 Lô B Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
117

Lu Mẫn Linh, sinh ngày 17/11/1993 tại thành phố Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Lu Mẫn Linh

Hiện trú tại: Số 27-28 Lô B Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ

118

Lu Abo Linh, sinh ngày 27/8/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Lu Bảo Linh

Hiện trú tại: Số 27-28 Lô B Trại 979E xã Phạm Văn Cội,Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
119

Lu Mỹ Linh, sinh ngày 10/02/1983 tại Vĩnh Long

Có tên gọi Việt Nam là: Lu Mỹ Linh

Hiện trú tại: Số 27-28 Lô B Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi - thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
120

Luu Phan, sinh ngày 02/3/1964 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Lưu Phan

Hiện trú tại: Số 32 Lô B Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ

121

Phan Kim Liên, sinh ngày 07/02/1951 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Phan Kim Liên

Hiện trú tại: Số 13 Lô A Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
122

Quan Foan, sinh ngày 10/6/1949 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Quan Foan

Hiện trú tại: Số 7 Lô C Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
123

Quan Yun Minh, sinh ngày 23/5/1946 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Quan Yun Minh

Hiện trú tại: Số 7 Lô C Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
124

Quan Vun, sinh ngày 03/4/1950 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Quan Vun

Hiện trú tại: Số 7 Lô C Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
125

Quan Nui, sinh ngày 08/10/1952 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Quan Nui

Hiện trú tại: Số 7 Lô C Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ

126

Kouy Sory, sinh ngày 23/12/1959 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Dương Kim Hằng

Hiện trú tại: Số 8 Lô C Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
127

Kouy Leng, sinh ngày 09/12/1968 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Dương Kim Lân

Hiện trú tại: Số 8 Lô C Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
128

Kouy Chea, sinh ngày 09/11/1964 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Dương Kim Chi

Hiện trú tại: Số 11 Lô C Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
129

Kouy Ngân, sinh ngày 03/3/1998 tại Vũng Tàu

Có tên gọi Việt Nam là: Kim Ngân

Hiện trú tại: Số 11 Lô C Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
130

Kouy Hum, sinh ngày 05/6/1965 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Dương Kim Hên

Hiện trú tại: Số 8 Lô C Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi - thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
131

Nhâm Nguyệt Quyên, sinh ngày 14/12/1938 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Nhâm Nguyệt Quyên

Hiện trú tại: Số 10 Lô C Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
132

Lỗ Yến Hà, sinh ngày 06/10/1965 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Lỗ Yến Hà

Hiện trú tại: 18B/105 Khuông Việt- phường Phú Trung-quân Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
133

Kouy Sonn, sinh ngày 05/7/1961 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Dương Kim Sơn

Hiện trú tại: Số 11 Lô C Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nam
134

Lý Cam Son, sinh ngày 02/01/1951 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Lý Cam Son

Hiện trú tại: Số 13 Lô C Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

.


Giới tính: Nam
135

Diệp Huệ Bình, sinh ngày 12/11/1953 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Diệp Huệ Bình

Hiện trú tại: Số 13 Lô C Trại 979E xã Phạm Văn Cội-Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


Giới tính: Nữ
1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương