Danh sách một số doanh nghiệp Marốc chuyên nhập khẩu hàng dệt maytải về 23.48 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2018
Kích23.48 Kb.
Danh sách một số doanh nghiệp Marốc chuyên nhập khẩu hàng dệt may


TT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ

Điện thoại

Fax

Email

1

Mayapull

Route 1077 par route d’El Jadida Z.i. Km 9, Rte Al Jamiaa, quartier Li - Casablanca

00212 522.93.15.06

00212 522.90.10.20

mayapull@iam.net.ma

2

Minotex s.a.r.l

361 Bd. Oued Sebou (hay El Oulfa) - Casablanca

00212522.90.03.38

00212522.90.03.37

Ouf.farid@minotex.com

3

Soacotex

Lot. Douma (Sidi Moumen), grp.4 rue 7n°139-140 - Casablanca

00212522.71.91.79

002125 22.70.93.76

soacotex@menara.ma

4

Confex s.a

Z. ind. BenM’Sik Sidi Othman, lot 109, rue 3 - Casablanca

00212 522.70.00.20

00212 522.70.00.49

confex@iam.net.ma

5

Alcovet s.a.r.l

42 Rue des Asphodèles - Casablanca

002125 22.23.14.19

00212 522.25.41.20
6

Cicotex

10 Rue Jillali Ghafiri - Casablanca

002125 22.35.54.25

00 212 522.35.29.88

cicotex@wanadoo.net.ma

7

Aryan’s s.a.r.l

Bd. Chefchaouni km10lot.Zakia, Ain Sebaa - Casablanca

00 212 522.66.79.40

00 212 522.35.87.27

aryans@aryans.co.ma

8

Oskay s.a

Hay Moulay Abdallah (Ain Chok), rue 60 n°78 - Casablanca

00 2125 22.21.51.65

00 212 522.21.76.38

oskay@oskay.co.ma

9

Vetwear s.a.r.l

4 Rue Jillali Ghafiri, Ain Sebaa - Casablanca

00 2125 22.34.20.87

00 212 522.34.20.89

vetwear@wanadoopro.ma

10

Burda s.a.r.l

21 Rue El Khouzama – ex Saint Loubes - Casablanca

002125 22.80.69.50

002125 22.81.28.35

burda@burda.co.ma

11

APTEC

7 rue Ibn Habous, Casablanca, 20100 Maroc

Fixe : + 212 522 25 43 91, Mobile : +2126.61.425.331

+2125.22.254.381

salim.larhrib@aptec.ma

12

FERROCHEM

260 lotiss. Mandarona, Sidi Maârouf, Casablanca, Maroc


+ 212 522 32 12 71

+212.522.32.15.10

ferrochem@menara.ma

Hoàng Đức Nhuận


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương