Stt tên nước Địa chỉtrang1/5
Chuyển đổi dữ liệu28.11.2017
Kích1 Mb.
  1   2   3   4   5

STT

Tên nước

Địa chỉ

Tham tán thương mại/ Tùy viên phụ trách

Điện thoại/ Fax

Email/

Website

Di động

Ảnh

  1. 1

Argentina (Kiêm nhiệm Paraguay, Uruguay)

Arribeños 2554, C.P (1428), Capital Federal, Argentina

Tùy viên- phụ trách thương vụ:

Nguyễn Thị Thanh VânĐT: (54)(11) 4706 1992

argentina@moit.gov.vn;

vietrade@ciudad.com.ar


(54) 9 11 36952849  1. 2

Brazil (Kiêm nhiệm Bolivia, Guyana, Peru, Suriname)


Rua Paulo Orozimbo, 675-Conj. 91;92

CEP: 015-35001- Bairro da Aclimação; São Paulo – SP – BrasilTham tán:

Lê Hồng QuangĐT: (55)(11) 3276 6776
Fax: 55)(11) 2537 8040

Br@moit.gov.vn
quanglh@moit.gov.vn(55) (11) 95233 3004  1. 3
  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương