Danh sách bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chứng viên đợt 1 tháng 7/2016tải về 27.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích27.62 Kb.

  1. Danh sách bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chứng viên đợt 1 tháng 7/2016:

STT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Số Quyết định

Ngày

Nơi cư trú

TCHNCC

Nam

Nữ

PCC

VPCC

1

Phan Thị Ngọc Hạnh
x

1982

1490/QĐ-BTP

12/7/2016

Đồng Nai

x
2

Huỳnh Thị Phương Nga
x

1977

1491/QĐ-BTP

Đồng Nai

x
3

Trần Văn Quý

x
1981

1492/QĐ-BTP

Ninh Thuận

x
4

Quách Cao Yềm

x
1955

1493/QĐ-BTP

Kon Tum
x

5

Nguyễn Thị Như Trang
x

1985

1495/QĐ-BTP

Đồng Nai
x

6

Nguyễn Anh Tăng

x
1984

1496/QĐ-BTP

Lâm Đồng

x  1. Danh sách miễn nhiệm công chứng viên đợt 1 tháng 7/2016:

STT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Số Quyết định

Ngày

Nơi cư trú

Nam

Nữ

1

Nguyễn Thụy Anh
x

1979

1489/QĐ-BTP

12/7/2016

Cao Bằng

2

Mai Văn Dương

x
1973

1494/QĐ-BTP

Đồng Tháp

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương