Danh sách bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chứng viên đợt 1 tháng 3/2016tải về 16.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích16.2 Kb.
Danh sách bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chứng viên đợt 1 tháng 3/2016:

STT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Số Quyết định

Ngày

Nơi cư trú

TCHNCC

Nam

Nữ

PCC

VPCC

1

Bá Thắng

x
1965

387/QĐ-BTP

10/3/2016

Ninh Thuận

x
2

Lương Thanh Sơn

x
1970

388/QĐ-BTP

Quảng Ninh
x

3

Huỳnh Viết Hiếu

x
1976

389/QĐ-BTP

TP. HCM
x

4

Bùi Văn Tịnh

x
1964

390/QĐ-BTP

Phú Yên
x

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương