Danh sách bổ nhiệm công chứng viên đợt 2 tháng 6/2016tải về 29.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích29.62 Kb.

  1. Danh sách bổ nhiệm công chứng viên đợt 2 tháng 6/2016:

STT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Số Quyết định

Ngày

Nơi cư trú

TCHNCC

Nam

Nữ

PCC

VPCC

1

Lê Thị Huyền
x

1977

1356/QĐ-BTP

23/6/2016

Quảng Ninh

x
2

Nguyễn Phương Chi
x

1984

1357/QĐ-BTP

Quảng Ninh

x
3

Ngô Văn Hiền

x
1965

1358/QĐ-BTP

Quảng Ngãi
x

4

Nguyễn Thị Liên
x

1973

1359/QĐ-BTP

Đà Nẵng
x
  1. Danh sách miễn nhiệm công chứng viên đợt 2 tháng 6/2016:

STT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Số Quyết định

Ngày

Nơi cư trú

Nam

Nữ

1

Vũ Thị Thanh Hà
x

1978

1360/QĐ-BTP

23/6/2016

Nam Định

2

Đỗ Minh Phương

x
1969

1361/QĐ-BTP

Hà Nội
  1. Danh sách từ chối bổ nhiệm công chứng viên đợt 2 tháng 6/2016:

STT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Nơi cư trú

Lý do

Nam

Nữ

1

Phạm Văn Sơn

x
1976

Đắk Nông

Chưa đủ thời gian công tác pháp luật

2

Phạm Thế Trường

x
1981

Đồng Nai

Chưa đủ thời gian công tác pháp luật

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương